Azathioprine VIS

tabletki50 mg

Azathioprine VIS zawiera w swoim składzie substancję czynną o nazwie azatiopryna. Jest to lek immunosupresyjny i cytotoksyczny, pochodna 6-merkaptopuryny. Stosuje się go w przypadku schorzeń takich jak: toczeń rumieniowaty układowy, ciężkie reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie skórno-mięśniowe, zapalenie wielomięśniowe, guzkowe zapalenie okołotętnicze, pęcherzyca zwyczajna — piodermia zgorzelinowa, autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna, przewlekła oporna plamica małopłytkowa, autoimmunologiczne przewlekłe zapalenie wątroby.

Spis treści

  Opis leku

  Azathioprine VIS – co to?

  Azathioprine VIS zawiera w swoim składzie substancję czynną o nazwie azatiopryna. Jest to lek immunosupresyjny i cytotoksyczny, pochodna 6-merkaptopuryny. Stosuje się go w przypadku schorzeń takich jak: toczeń rumieniowaty układowy, ciężkie reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie skórno-mięśniowe, zapalenie wielomięśniowe, guzkowe zapalenie okołotętnicze, pęcherzyca zwyczajna — piodermia zgorzelinowa, autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna, przewlekła oporna plamica małopłytkowa, autoimmunologiczne przewlekłe zapalenie wątroby.

  Dawkowanie

  Jak dawkować Azathioprine VIS?

  1. W przypadku chorób o podłożu autoimmunologicznym (m.in. toczeń rumieniowaty układowy, ciężkie RZS, zapalenie skórno-mięśniowe, zapalenie wielomięśniowe, guzkowe zapalenie okołotętnicze, pęcherzyca zwyczajna, piodermia zgorzelinowa, autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna, przewlekła oporna plamica małopłytkowa, autoimmunologiczne przewlekłe zapalenie wątroby) oporny na leczenie kortykosteroidami lub gdy istnieją przeciwwskazania do ich stosowania oraz w celu zmniejszenia dawek steroidów u pacjentów leczonych kortykosteroidami w dawkach wywołujących ciężkie działania niepożądane, dorośli i dzieci powinni przyjmować od 1 do 3 mg/kg mc./d. Po uzyskaniu odpowiedniego efektu klinicznego, dawkę można zmniejszyć do najmniejszej dawki skutecznej, a dawka podtrzymująca powinna wynosić od <1 mg/kg mc./d do 3 mg/kg mc./d. Jeśli po 3 miesiącach leczenia nie następuje poprawa, należy rozważyć odstawienie leku, z wyjątkiem pacjentów z IBD, u których należy rozważyć czas trwania leczenia wynoszący przynajmniej 12 miesięcy, a odpowiedź na leczenie może być klinicznie widoczna dopiero po 3-4 miesiącach leczenia.
  2. W celu wydłużenia czasu przeżycia przeszczepianych narządów, takich jak nerki, serce i wątroba, oraz w celu zmniejszenia dawek kortykosteroidów u chorych po przeszczepieniu nerek, dorośli i dzieci powinni przyjmować 5 mg/kg mc. na dzień w pierwszym dniu po przeszczepieniu, a następnie od 1 do 4 mg/kg mc. na dzień, dostosowując dawkę w zależności od reakcji klinicznej i tolerancji hematologicznej. Ze względu na niebezpieczeństwo odrzucenia przeszczepu, leczenie należy prowadzić stale, nawet jeśli konieczne są tylko małe dawki.

  Przechowywanie

  Jak przechowywać Azathioprine VIS?

  Lek Azathioprine VIS w postaci tabletek powinien być przechowywany w suchym i chłodnym miejscu, z dala od światła i wilgoci. Należy go trzymać w oryginalnym opakowaniu, z dala od dzieci i zwierząt.

  Forma podania

  Lek Azathioprine VIS to tabletki o dawce 50 mg. Lek ten jest przyjmowany doustnie, czyli przez połknięcie tabletki.

  Pytania i odpowiedzi

  Pytanie Odpowiedź
  Ile kosztuje Azathioprine VIS 50 mg?Azathioprine VIS 50 mg kosztuje od 18,50 zł w różnych punktach sprzedaży.
  Co zawiera Azathioprine VIS 50 mg?Preparat zawiera substancję azatioprynę.
  W jakich przypadkach stosuje się Azathioprine VIS 50 mg?Choroby o podłożu autoimmunologicznym (choroby, których przyczyną jest skierowanie naturalnej odporności organizmu przeciwko własnym tkankom i narządom): przewlekłe zapalenie wątroby, guzkowe zapalenie okołotętnicze, liszaj rumieniowaty, zespół nerczycowy, toczeń rumieniowaty, nabyta niedokrwistości hemolityczna, reumatoidalne zapalenie stawów.
  Jak stosować Azathioprine VIS 50 mg?Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Tabletki należy przyjmować po posiłku. Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.
  Czy Azathioprine VIS 50 mg jest dostępny bez recepty?Azathioprine VIS 50 mg jest lekiem na receptę.
  W jakiej postaci występuje Azathioprine VIS 50 mg?Azathioprine VIS 50 mg występuje w formie tabletek.

  Ulotka

  Ulotka leku Azathioprine VIS dla pacjenta

  Pobierz ulotkę PDF

  Skład leku

  Składniki i substancje czynne zawarte w leku Azathioprine VIS to:

  Zalecenia stosowania

  Lek Azathioprine VIS zaleca się stosować w przypadku:

  Producent

  Producentem leku Azathioprine VIS jest Vis Pharma.

  Kategorie

  Postać

  Tabletki

  Moc

  50 mg

  Tablica pytań o Azathioprine VIS

  Brak pytań.

  Zamienniki i produkty podobne

  Zamieniki i produkty podobne do Azathioprine VIS to: Imuran.

  Brak zamienników w naszej bazie leków na receptę.

  Poradniki

  Wyświetlane poradniki pochodzą z działów: , .