Co to jest beryloza?

Beryloza to przewlekła choroba zawodowa spowodowana zatruciem berylem. Spowodowana jest przede wszystkim kontaktem z pyłem berylowym. Powoduje uszkodzenia układu oddechowego, głównie płuc, ale mogą występować także obrażenia skóry.

Przyczyny

Jakie są przyczyny berylozy?

Przyczyną berylozy jest wdychanie pyłu metalicznego berylu lub jego związków. Narażenie na beryl ma miejsce w takich gałęziach przemysłu, jak przemysł metalowy (w tym zbrojeniowy), samochodowy, lotniczy, nuklearny, elektroniczny. Źródłem znacznego stopnia narażenia na beryl są tarcze hamulcowe samolotów bojowych (uwalnianie pyłu berylu w procesie ścierania tarcz) i zużyte samochodowe poduszki powietrzne (znaczna ekspozycja przy wymianie tych elementów).

Objawy

Jakie są objawy berylozy?

Choroba może przebiegać bezobjawowo albo objawy narastają stopniowo. Najczęściej występują: kaszel, duszność, ograniczenie tolerancji wysiłku i dyskomfort w klatce piersiowej. Objawy tej choroby są łudząco podobne do objawów sarkoidozy, jednak z drobnymi odrębnościami. Ponieważ ziarniniaki (czyli guzki zapalne) powstają również w narządach innych niż płuca, mogą wystąpić zaburzenia ze strony, m.in. wątroby, ślinianek i serca. W berylozie jednak nigdy nie pojawiają się zmiany w układzie nerwowym.

Diagnoza

Jak diagnozuje się berylozę?

Na początku lekarz zbiera wywiad dotyczący objawów, chorób towarzyszących, przyjmowanych leków i narażenia na niekorzystne czynniki środowiskowe (w pracy, gospodarstwie domowym). Następnie bada pacjenta. W razie podejrzenia berylozy lekarz zleca badania dodatkowe, do których należą RTG klatki piersiowej najczęściej poszerzone o badanie tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości badania czynnościowe płuc.

U każdego pacjenta, u którego podejrzewa się występowanie berylozy, lekarz zleca wykonanie bronchoskopii z pobraniem wycinka tkanki płucnej i płukaniem oskrzelowo-pęcherzykowym (BAL).

Leczenie

Jak leczy się berylozę?

Leczenie berylozy polega głównie na przerwaniu narażenia na beryl. Leczenie farmakologiczne stosuje się dopiero w przypadku znacznego upośledzenia czynności płuc lub szybkiego jej pogarszania. Leczenie obejmuje stosowanie glikokortykosteroidów, zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wystąpienia istotnych działań niepożądanych terapii glikokortykosteroidami można rozważyć zastosowanie leków cytostatycznych lub biologicznych.

Zapobieganie

Jaki zapobiega się berylozie?

Profilaktyka uczulenia na beryl sprowadza się do przestrzegania odpowiednich norm higienicznych. Stężenie berylu w powietrzu w miejscu pracy nie powinno przekraczać 0,05 mg/m3 w ciągu 8 godzin pracy.