Co to jest białaczka szpikowa?

Białaczka szpikowa to nowotwór złośliwy układu krwiotwórczego charakteryzujący się niekontrolowaną proliferacją komórek linii mieloidalnej i ich prekursorów (mieloidalnych komórek progenitorowych) w szpiku kostnym i innych miejscach. W wyniku niekontrolowanego wzrostu komórek nowotworowych dochodzi do zaburzenia liczby leukocytów i upośledzenia ich funkcji. Powoduje to nawracające i ciężkie infekcje, które nie reagują na leczenie.

Przyczyny

Jakie są przyczyny białaczki szpikowej?

Nie ma konkretnej przyczyny zachorowania na białaczkę szpikową. Czynnikami ryzyka są: występowanie w rodzinie (czynniki genetyczne), niektóre choroby wrodzone (np. zespół Downa, zespół Fanconiego), wcześniejsza ekspozycja na promieniowanie jonizujące, starszy wiek, wcześniejsza chemioterapia, narażenie na czynniki chemiczne (benzen) lub inne choroby układu krwiotwórczego.

Objawy

Jakie są objawy białaczki szpikowej?

Oznaki i objawy białaczki szpikowej obejmują gorączkę, nocne poty, spadek masy ciała, ogólne osłabienie, uczucie zmęczenia, bladość skóry, bóle kości i stawów oraz łatwe powstawanie siniaków lub krwawienie. Chorzy są bardziej podatni na infekcje ze względu na upośledzenie odporności. Zdarza się, że choroba nie daję żadnych objawów i jest wykrywana przypadkowo podczas rutynowych badań.

Diagnoza

Jak diagnozuje się białaczkę szpikową?

Diagnoza białaczki szpikowej stawiana jest na podstawie morfologii krwi obwodowej (badanie wstępne) oraz badaniu szpiku kostnego (biopsja aspiracyjna szpiku). Ocena szpiku pozwala na rozpoznanie postaci choroby oraz dostarcza materiału do badań cytogenetycznych i molekularnych.

Leczenie

Jak leczy się białaczkę szpikową?

Leczenie białaczki szpikowej polega na wieloetapowej i wielolekowej chemioterapii, która prowadzona jest w specjalnych ośrodkach hematologicznych. Pełne wyleczenie lub kontrolę choroby może zapewnić przeszczepienie komórek krwiotwórczych. Dawcą może być osoba z rodziny pacjenta lub niespokrewniona z pacjentem. Po zakończeniu leczenia konieczne jest prowadzenie badań kontrolnych.

Zapobieganie

Jaki zapobiega się białaczce szpikowej?

Nie istnieje konkretna przyczyna zachorowania na białaczkę szpikową, dlatego ciężko jej zapobiec. Profilaktyka w przypadku tej choroby polega na regularnym badaniu morfologii krwi, a wszelkie niezgodności (nieprawidłowe wyniki) należy konsultować z lekarzem.