Co to jest astma?

Astma to przewlekłe schorzenie układu oddechowego. W przebiegu tej choroby mamy do czynienia z obturacją i nadwrażliwością dróg oddechowych. Jest to choroba heterogenna, wiele czynników ma wpływ na jej rozwój, jednak najczęściej bezpośrednią przyczyną napadu astmy jest kontakt z alergenem. U chorych na astmę w drogach oddechowych mamy do czynienia ze stałym stanem zapalnym.

Przyczyny

Jakie są przyczyny astmy?

Najczęstszą przyczyną występowania astmy jest alergia, czyli nadmierna reakcja organizmu na powszechnie występujące w otoczeniu substancje alergizujące. Do reakcji nadwrażliwości dochodzi u wszystkich chorych, którzy wytwarzają przeciwciała IgE przeciwko alergenom. U chorych na astmę proces zapalny w oskrzelach toczy się cały czas, jest on nasilany każdorazowo w wyniku kontaktu z alergenem. W błonie śluzowej oskrzeli zwiększa się liczba białych krwinek oraz czynników prozapalnych, czego następstwem jest stały stan zapalny oraz zmiany w budowie ściany oskrzeli.

Objawy

Jakie są objawy astmy?

Objawy astmy są skutkiem upośledzenia funkcji oddechowych. Mają one postać napadów o zróżnicowanym nasileniu. Napady astmy to duszność, świszczący oddech, kaszel i uczucie ucisku w klatce piersiowej, które następują na skutek skurczu mięśni gładkich, tworzenia dużej ilości śluzu i obrzęku błony śluzowej dróg oddechowych. W konsekwencji wszystkie te czynniki powodują zmiany w budowie ścian oskrzeli.

Diagnoza

Jak diagnozuje się astmę?

Do diagnozy astmy konieczne jest potwierdzenie występowania objawów klinicznych (zaobserwowanych przez chorego i podawanych w wywiadzie objawów) oraz wyniki spirometrii potwierdzające, że u pacjenta występuje obturacja oskrzeli.
Ponadto lekarz powinien przeprowadzić badanie fizykalne- obserwuje się wtedy zmiany osłuchowe.
Ważne jest poznanie stopnia kontroli astmy, można go łatwo sprawdzić wykonujące Test Kontroli Astmy (ACT).

Leczenie

Jak leczy się astmę?

Podstawą leczenia astmy są leki przeciwzapalne o działaniu miejscowym- wziewne glikokortykosteroidy.
Leki te można stosować regularnie lub doraźnie w połączeniu z ß2-mimetykami wziewnymi długo działającymi, lub formoterolem.
Do terapii astmy bardzo często włączane są także leki cholinolityczne lub przeciwleukotrienowe. Można zastosować także podjęzykową immunoterapię alergenową.

Zapobieganie

Jaki zapobiega się astmie?

Profilaktyka zachorowania na astmę jest raczej niemożliwa, ale poprzez stosowanie odpowiedniej farmakoterapii i prowadzenie zdrowego trybu życia możemy zmniejszać ryzyko i częstość występowania napadów astmatycznych u chorych. Zalecana jest kontrola masy ciała, utrzymanie sprawności fizycznej i dobrej kondycji. Sugeruję się, aby osoby chorujące na astmę zmniejszały ekspozycję na kontakt z alergenem, unikały kontaktu np. z dymem papierosowym. Niektóre badania sugerują, że dzieci karmione piersią do 1. roku życia, mają mniejsze ryzyko zachorowania na astmę w przyszłości.