leki-orange

RAZEM Z FUNDACJAMI DZIAŁAMY DLA DOBRA PACJENTÓW

Fundacje to niezwykle cenne źródło informacji dla osób dotkniętych chorobą oraz ich bliskich. Współpracując z nimi, możemy dostarczać istotne wskazówki i nieocenione wsparcie, pomagając w radzeniu sobie z diagnozą oraz pokonywaniu trudności związanych z chorobą. Nasi pacjenci zyskują także dostęp do informacji na temat różnych form dofinansowania. Dzięki temu otrzymują szansę na wsparcie finansowe, które może pomóc w pokryciu kosztów leczenia, rehabilitacji oraz innych potrzeb związanych z chorobą. Wraz z fundacjami, realizujemy fascynujące projekty, które mają na celu edukację na temat chorób, nowatorskich metod leczenia, ale również dostarczają informacji o grupach wsparcia, gdzie spotkasz osoby walczące z podobnymi wyzwaniami.

Samotni możemy zrobić niewiele, razem możemy zrobić tak wiele.

HELEN KELLER

Dołącz do nas, aby razem z fundacjami stworzyć społeczność gotową do wspólnego wyzwania, jakim jest walka z chorobą. Dzięki współpracy otwieramy drzwi do wielu źródeł wsparcia, inspirującej wiedzy i nadziei na zdrowie i lepszą jakość życia. Z nami nie jesteś sam – razem możemy odnieść sukces w Twojej walce! 

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera zostało założone w 1992 roku i jest członkiem Alzheimer’s Disease International (ADI) oraz Alzheimer Europe. Misją stowarzyszenia jest organizowanie kompleksowego wsparcia dla osób żyjących z demencją i ich opiekunów. Jest to możliwe dzięki różnorodnym usługom, w tym grupom wsparcia dla pacjentów i opiekunów, doradztwu i wsparciu psychologicznemu oraz szkoleniom w zakresie opieki nad osobami z demencją. Stowarzyszenie koncentruje się również na podnoszeniu świadomości poprzez seminaria edukacyjne i wydarzenia.

KRS 0000113790

Fundacja Mukobohaterowie powstała, aby zapewnić wsparcie dla osób chorych na mukowiscydozę i ich rodzin. Prowadzi projekty, które mają na celu pomoc opiekunowi po diagnozie dziecka. Zapewnia wsparcie psychologa, innych rodziców, a także  duchownego, po to, aby rodziny, w których pojawia się trudne wyzwanie, nie były osamotnione, a chory od pierwszych chwil życia uzyskał adekwatną pomoc. Organizacja zwiększa świadomość społeczną o mukowiscydozie.

KRS 0000925833

PTSR jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Towarzystwo zostało założone w 1990 r. i ma status organizacji pożytku publicznego. Misją PTSR jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym oraz zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji, oraz różnych form wsparcia tak, by mogły realizować swoje pasje, spełniać marzenia, pracować i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

KRS 0000083356

Fundacja STOMALife to zarówno ludzie jak i przestrzeń.  Przestrzeń, w której wszyscy czują się ludzko i bezpiecznie i gdzie nikt nie jest wykluczony ze względu na niewidoczną niepełnosprawność, jaką jest również stomia. Statutowo fundacja zajmuje się szerzeniem wiedzy na temat stomii.  Edukują, odkłamują stereotypy, odpowiadają na wszelkie pytania. Szkolą, rozmawiają i pokazują na przykładach, że stomia nie odczłowiecza, że to poważny zabieg, który ratuje życie, choć jednocześnie bardzo je zmienia.

KRS 0000554748

Jesteśmy portalem gotowym do wsparcia fundacji w realizacji celów statutowych. Razem możemy mieć większy pozytywny wpływ na świat.

Dołączcie do nas, aby zrealizować wspólną misję!