Co to jest reumatoidalne zapalenie stawów?

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest długotrwałym schorzeniem autoimmunologicznym, które dotyka przede wszystkim stawów. Skutkiem choroby są zazwyczaj ciepłe, obrzęknięte i bolesne stawy. Ból i sztywność często pogarszają się po odpoczynku. Najczęściej choroba dotyczy nadgarstków i dłoni, przy czym objawy występują zazwyczaj po obu stronach ciała. Nieleczona choroba może doprowadzić do ciężkiej niesprawności.

Przyczyny

Jakie są przyczyny reumatoidalnego zapalenia stawów?

Reumatoidalne zapalenie stawów jest skutkiem odpowiedzi immunologicznej na nieznany czynnik, który stymuluje błonę maziową wyścielającą staw do odpowiedzi zapalnej. Czynnikami, które zwiększają ryzyko zachorowania na tę chorobę, są: starszy wiek, obciążenie genetyczne, płeć żeńska, otyłość, stres, palenie papierosów, defekt układu odpornościowego.

Objawy

Jakie są objawy reumatoidalnego zapalenia stawów?

Objawy reumatoidalnego zapalenia stawów mogą obejmować: ból lub bolesność w więcej niż jednym stawie, sztywność w więcej niż jednym stawie, tkliwość i obrzęk więcej niż jednego stawu, takie same objawy po obu stronach ciała, utratę funkcji stawu i zniekształcenia, zmęczenie, niewielką gorączkę, utratę apetytu i osłabienie.

Diagnoza

Jak diagnozuje się reumatoidalne zapalenie stawów?

Diagnoza reumatoidalnego zapalenia stawów stawiana jest na podstawie obrazu klinicznego, wyników badań laboratoryjnych oraz obrazowych (RTG, ultrasonografia, rezonans magnetyczny). W badaniach laboratoryjnych badany jest poziom czynników zapalnych (CRP, OB), Anty-CCP/ACPA oraz RF (czynnik reumatoidalny).

Leczenie

Jak leczy się reumatoidalne zapalenie stawów?

Farmakoterapia reumatoidalnego zapalenia stawów polega głównie na przyjmowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych, glikokortykosteroidów, leków modyfikujących przebieg choroby (hamują niszczenie stawów i łagodzą objawy choroby np. metotreksat), leków biologicznych (np. abatacept). Oprócz leczenia farmakologicznego zalecana jest rehabilitacja.

Zapobieganie

Jaki zapobiega się reumatoidalnemu zapaleniu stawów?

Niestety nie ma konkretnej metody zapobiegawczej wystąpienia reumatoidalnego zapalenia stawów. Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania, zaleca się dbanie o prawidłową wagę (osoby z nadwagą mają większe ryzyko zachorowania) oraz rzucenie palenia papierosów. W przypadku wystąpienia objawów należy zgłosić się do lekarza.