Colistin TZF

liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwańinfuzji i inhalacji1000000 IU

Colistin TZF to lek, którego głównym składnikiem jest kolistymetat sodowy, antybiotyk z grupy polimiksyn. Stosowany jest w leczeniu ciężkich zakażeń bakteryjnych, gdy inne antybiotyki nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Można go podawać w formie wstrzyknięć, infuzji lub inhalacji. Lek jest również używany w terapii przewlekłych zakażeń płuc u osób z mukowiscydozą, wywołanych przez bakterie Pseudomonas aeruginosa.

Spis treści

  Opis leku

  Colistin TZF – co to?

  Colistin TZF to lek, którego głównym składnikiem jest kolistymetat sodowy, antybiotyk z grupy polimiksyn. Stosowany jest w leczeniu ciężkich zakażeń bakteryjnych, gdy inne antybiotyki nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Można go podawać w formie wstrzyknięć, infuzji lub inhalacji. Lek jest również używany w terapii przewlekłych zakażeń płuc u osób z mukowiscydozą, wywołanych przez bakterie Pseudomonas aeruginosa.

  Dawkowanie

  Jak dawkować Colistin TZF?

  Dawkowanie leku jest ustalane indywidualnie przez lekarza, biorąc pod uwagę wiek, stan zdrowia i masę ciała pacjenta, a także ciężkość zakażenia i wrażliwość drobnoustroju. Zazwyczaj dawka dobowa dla dorosłych i młodzieży wynosi 9 milionów jednostek, podzielonych na dwie lub trzy dawki. W niektórych przypadkach, szczególnie u pacjentów w stanie krytycznym, lekarz może zdecydować o podaniu większej dawki do 12 milionów jednostek.
  Dla dzieci o masie ciała do 40 kg, dawka dobowa wynosi od 75 000 do 150 000 jednostek na kilogram masy ciała, podzielonych na trzy dawki. Dzieci powyżej 40 kg mogą otrzymać dawkę zalecaną dla dorosłych. W przypadku podania wziewnego, dawka dla dorosłych i dzieci powyżej 2 lat wynosi od 1 do 2 milionów jednostek dwa do trzech razy na dobę.

  Przechowywanie

  Jak przechowywać Colistin TZF?

  Przechowuj lek w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek powinien być przechowywany w temperaturze poniżej 25ºC. Nie używaj go po upływie terminu ważności. Nie wyrzucaj leku do kanalizacji ani kosza na śmieci.

  Forma podania

  Colistin TZF jest dostępny w formie liofilizatu, który jest przeznaczony do przygotowania roztworu do wstrzykiwań, infuzji lub inhalacji. Lek nie jest przeznaczony do samodzielnego stosowania przez pacjenta. Zostanie on podany przez wykwalifikowany personel medyczny, tak jak lekarz lub pielęgniarka, zgodnie z zaleceniami lekarza. Zwykle jest podawany dożylnie, w formie wstrzyknięć lub infuzji. Jeżeli podanie dożylne jest niemożliwe, można go podać domięśniowo.

  Działania niepożądane

  Jakie skutki uboczne może powodować Colistin TZF?

  Podczas stosowania tego leku mogą wystąpić różne skutki uboczne. Niektóre z nich to chwilowe zaburzenia czucia, które mogą objawiać się drętwieniem twarzy, zawroty głowy, problemy z mową czy widzeniem, uczucie dezorientacji czy psychozy. Może również wystąpić bezdech, alergiczne wysypki skórne czy zaburzenia pracy nerek.
  Po podaniu dożylnym mogą wystąpić skurcze mięśni, zwiększone wydalanie moczu i zmęczenie. Po podaniu wziewnym może wystąpić skurcz oskrzeli, ból w gardle lub jamie ustnej, spowodowany nadwrażliwością lub zakażeniem drożdżakami, oraz wysypki skórne.

  Przeciwwskazania

  Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Colistin TZF?

  Colistin TZF jest przeciwwskazany gdy pacjent ma uczulenie na kolistymetat sodowy, kolistynę lub inne polimyksyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

  Przedawkowanie

  Jakie są objawy przedawkowania leku Colistin TZF?

  Jeśli pacjent uważa, że przyjął dawkę większą niż zalecana, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce tak szybko jak jest to możliwe. Przedawkowanie leku może doprowadzić do nasilenia działań niepożądanych i może być groźne dla życia.

  Wygląd

  Colistin TZF to liofilizat barwy białej lub kremowej, w postaci krążka lub jego fragmentów różnej wielkości.

  Pytania i odpowiedzi

  Pytanie Odpowiedź
  Gdzie znajdę ulotkę leku Colistin TZF?Ulotka tego leku zamieszczona jest razem z lekiem w opakowaniu, a także można znaleźć ją na stronie internetowej z rejestrem medycznym leków.
  Czy kobiety w ciąży mogą stosować Colistin TZF?Leku nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna zastosowanie leku za bezwzględnie konieczne.
  Kiedy się stosuje Colistin TZF?Lek stosowany jest we wstrzyknięciu w leczeniu niektórych rodzajów ciężkich zakażeń wywołanych przez określone bakterie oraz wziewnie w leczeniu przewlekłych zakażeń płuc u pacjentów z mukowiscydozą, spowodowanych przez pałeczki ropy błękitnej.
  Czy Colistin TZF to antybiotyk?Tak, substancją czynną leku jest kolistymetat sodowy, który należy do grupy antybiotyków polimiksynowych.
  Czy Colistin TZF jest na receptę?Tak, lek dostępny jest za okazaniem recepty.

  Ulotka

  Ulotka leku Colistin TZF dla pacjenta

  Pobierz ulotkę PDF

  Skład leku

  Składniki i substancje czynne zawarte w leku Colistin TZF to:

  Zalecenia stosowania

  Lek Colistin TZF zaleca się stosować w przypadku:

  Producent

  Producentem leku Colistin TZF jest Polfa Tarchomin (TZF Polfa).

  Kategorie

  Postać

  liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

  Moc

  1 000 000 j.m.

  Tablica pytań o Colistin TZF

  Brak pytań.

  Zamienniki i produkty podobne

  Brak zamienników w naszej bazie leków na receptę.

  Poradniki

  Wyświetlane poradniki pochodzą z działów: , .