Co to jest padaczka?

Padaczka jest zaburzeniem ośrodkowego układu nerwowego (neurologicznym), w którym aktywność mózgu staje się nieprawidłowa, powodując napady lub okresy nietypowego zachowania, doznań, a czasem utraty świadomości. Do postawienia diagnozy padaczki wymagane są co najmniej dwa napady bez znanego czynnika wywołującego (napady niesprowokowane), występujące w odstępie co najmniej 24 godziny. U mężczyzn padaczka występuje znacznie częściej niż u kobiet.

Przyczyny

Jakie są przyczyny padaczki ?

Podłożem padaczki są zaburzenia w czynności bioelektrycznej mózgu, która może się rozwijać w określonym miejscu (ognisko padaczkorodne), a następnie rozprzestrzenić na cały mózg (uogólnione wyładowania).
Przyczyna powstawania padaczki nie jest jednoznaczna. Może być wynikiem: nowotworu, krwotoku podpajęczynówkowego, udaru, zapalenia mózgu i opon mózgowych, toksyczno-metabolicznego uszkodzenia tkanki mózgowej, uwarunkowań genetycznych.
Przyczyną padaczki może być również uraz mózgu, który pojawił się już w okresie okołoporodowym lub na późniejszym etapie życia. Najczęściej jest to uszkodzenie, a u ludzi starszych niedokrwienie mózgu. Większość przypadków padaczki u dzieci nie ma ustalonej przyczyny — mówi się wtedy o padaczce idiopatycznej. Padaczka u dorosłych najczęściej jest związana z inną chorobą lub uzależnieniem od alkoholu.

Objawy

Jakie są objawy padaczki ?

Charakterystycznym objawem padaczki są napady drgawkowe, wśród których wyróżniamy:

-napad duży -czyli napad toniczno-kloniczny, wówczas chory traci przytomność i upada, jego mięśnie ulegają silnemu napięciu, a głowa odgina się do tyłu. Ponadto pacjent przestaje oddychać, pojawiają się drgawki kończyn i głowy; w wyniku drgawek może dojść do przegryzienia języka, mimowolnego oddania moczu lub stolca;
-napad mały — osoby zastygają w bezruchu podczas wykonywania jakieś czynności, tracą kontakt z otoczeniem;
-napady miokloniczne- charakteryzują się skurczami mięśni, ale chory nie traci przytomności;
-napady atoniczne- oprócz utraty przytomności dochodzi do zwiotczenia mięśni oraz upadku pacjenta.

Diagnoza

Jak diagnozuje się padaczkę?

W rozpoznaniu padaczki decydującą rolę odgrywa wywiad. Lekarz zadaje pacjentowi oraz bezpośrednim świadkom napadu (rodzina, znajomi) szczegółowe pytania dotyczące przebiegu napadu, innych chorób pacjenta i przyjmowanych przez niego leków, występowania padaczki w rodzinie chorego. Lekarz przeprowadza również badanie neurologiczne, z reguły zleca badania dodatkowe (m.in. badania krwi, EKG), aby wykluczyć inne przyczyny drgawek.

Podstawowym badaniem wykonywanym w przypadku podejrzenia padaczki jest badanie elektroencefalograficzne (EEG). Polega ono na rejestracji czynności bioelektrycznej mózgu w postaci fal widocznych w zapisie papierowym lub na monitorze komputera. W pewnych przypadkach badanie EEG nie wystarcza, aby ustalić diagnozę, wówczas neurolog zaleca inne badania: tak zwane badania neuroobrazowe (tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny), badanie wideo-EEG, polegające na jednoczesnej rejestracji zapisu EEG oraz nagraniu obrazu pacjenta na kamerze wideo.

Leczenie

Jak leczy się padaczkę?

Najczęstszym sposobem leczenia padaczki jest leczenie farmakologiczne, czyli podawanie leków przeciwpadaczkowych. Leki przeciwpadaczkowe nie leczą przyczyny choroby, a jedynie zapobiegają wystąpieniu napadów padaczkowych. Decyzja o wyborze leku i jego dawkowaniu należy do neurologa. Dobór leku zależy od wielu czynników, przede wszystkim od rodzaju padaczki i typu napadów padaczkowych, ale także od innych chorób występujących u pacjenta i przyjmowanych z ich powodu leków.

Leczenie chirurgiczne polega na usunięciu fragmentu mózgu, w którym znajduje się tak zwane ognisko padaczkowe, czyli w którym zachodzą nieprawidłowości powodujące napady padaczkowe. Leczenie chirurgiczne stosuje się również, gdy przyczyną padaczki jest zmiana w mózgu zagrażająca życiu chorego, na przykład guz mózgu, naczyniak.

Dieta ketogenna to dieta bogata w tłuszcze i uboga w cukry, stosowana w przypadkach lekoopornej padaczki u dzieci. Musi być ona prowadzona pod ścisłą kontrolą lekarza i dietetyka.

Zapobieganie

Jaki zapobiega się padaczce?

Metody zapobiegania:
1. Opieka nad ciężarną matką i dzieckiem oraz poradnictwo genetyczne.
2. Zapobieganie urazom głowy.
3. Podawanie leków przeciwpadaczkowych u osób z poważnym urazem głowy lub uszkodzeniem mózgu.
4. Zapobieganie skutkom napadów padaczkowych, które już zaistniały. Ważne jest odpowiednie rozpoznanie rodzaju padaczki i dobranie właściwego preparatu przeciwpadaczkowego, aby ograniczyć napady i nie dopuścić do toksycznego uszkodzenia mózgu.