Lek na receptę.

Lekoklar

granulat do sporządzania zawiesiny doustnej250 mg/5 ml

Lekoklar to lek stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Preparat może być stosowany u pacjentów dorosłych, młodzież oraz dzieci od 6. miesiąca życia- umożliwia to postać leku (granulat do sporządzania zawiesiny doustnej). Substancja czynna to antybiotyk makrolidowy — klarytromycyna. Hamuje ona biosyntezę białek drobnoustroju. Lekoklar może być stosowany w przypadku wystąpienia bakteryjnego zapalenie gardła, płuc, oskrzeli, zatok; choroby wrzodowej (związanej z H. pylori) oraz zakażeń skóry i tkanek miękkich o lekkim/umiarkowanym przebiegu (np. róża, zapalenie mieszków włosowych).

Spis treści

  Opis leku

  Lekoklar – co to?

  Lekoklar to lek stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Preparat może być stosowany u pacjentów dorosłych, młodzież oraz dzieci od 6. miesiąca życia- umożliwia to postać leku (granulat do sporządzania zawiesiny doustnej). Substancja czynna to antybiotyk makrolidowy — klarytromycyna. Hamuje ona biosyntezę białek drobnoustroju. Lekoklar może być stosowany w przypadku wystąpienia bakteryjnego zapalenie gardła, płuc, oskrzeli, zatok; choroby wrzodowej (związanej z H. pylori) oraz zakażeń skóry i tkanek miękkich o lekkim/umiarkowanym przebiegu (np. róża, zapalenie mieszków włosowych).

  Dawkowanie

  Jak dawkować Lekoklar?

  Dawkowanie leku jest dobierane indywidualnie przez lekarza, zależnie od wskazań, nasilenia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu chorego.

  Dorośli i młodzież: zwykle zalecana dawka to 250 mg 2 razy na dobę (co 12 godzin), a w ciężkich zakażeniach 500 mg 2 razy na dobę (co 12 godzin). Czas trwania leczenia wynosi zwykle 6-14 dni, a leczenie należy kontynuować przez co najmniej 2 dni po ustąpieniu objawów. W przypadku zakażeń wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące czas trwania leczenia nie powinien być krótszy niż 10 dni.

  Zakażenia Helicobacter pylori u dorosłych (leczenie skojarzone z innymi lekami): 500 mg 2 razy na dobę przez 7-14 dni, w zależności od zaleconego schematu leczenia.

  U osób z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza (zwykle lekarz zaleci zmniejszenie dawki o połowę). W tej grupie chorych nie należy stosować leku dłużej niż przez 14 dni.

  U dzieci po 6. miesiącu życia do 12. roku życia zalecana dawka wynosi 7,5 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę (co 12 godzin). Leczenie trwa zwykle 5-10 dni. Dawkowanie u dzieci zależy od masy ciała:

  • dzieci o masie ciała mniejszej niż 8 kg: 7,5 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę;
  • dzieci o masie ciała większej niż 8 kg: masa ciała 8-11 kg – 62,5 mg 2 razy na dobę, masa ciała 12-19 kg – 125 mg 2 razy na dobę, masa ciała 20-29 kg – 187,5 mg 2 razy na dobę, masa ciała 30-40 kg – 250 mg 2 razy na dobę.

  Nie dowiedziono skuteczności preparatu w leczeniu pozaszpitalnego zapalenia płuc u dzieci do 3. roku życia.

  Sposób podawania: granulat do przygotowania zawiesiny jest przeznaczony do stosowania doustnego. Granulat należy wymieszać z odpowiednią ilością przegotowanej, chłodnej wody i wstrząsnąć butelką w celu otrzymania jednorodnej zawiesiny. Po opadnięciu piany uzupełnić wodą do zaznaczonej kreski. Przygotowaną zawiesinę można przyjmować niezależnie od posiłku. Każdorazowo przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć. Zawiesinę należy odmierzać za pomocą dołączonej do opakowania strzykawki lub łyżeczki miarowej. Strzykawka umożliwia dokładniejsze odmierzenie małej objętości.

  Przechowywanie

  Jak przechowywać Lekoklar?

  Lekoklar powinien być przechowywany w suchym i chłodnym miejscu, z dala od światła i wilgoci. Po sporządzeniu zawiesiny należy ją przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 10 dni.

  Forma podania

  Lekoklar to granulat, który służy do przygotowania zawiesiny doustnej. Lek należy przyjmować doustnie.

  Pytania i odpowiedzi

  Pytanie Odpowiedź
  Jakie są zamienniki dla Lekoklar?Zamiennikami tego są m.in. Klabax, czy Klacid.
  Jak dawkować Lekoklar?Dawkowanie zależne jest od wieku i masy ciała pacjenta, sposób dawkowania jest dokładnie opisany w ulotce dołączonej do opakowania leku oraz powinien być ustalony przez lekarza.
  Gdzie znajdę ulotkę leku Lekoklar?Ulotka jest zawsze dołączona do opakowania leku oraz można ją znaleźć jest na stornie internetowej: rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl.
  Czy Lekoklar dostępny jest w formie tabletek?Lek Lekoklar występuje na rynku w postaci tabletek powlekanych oraz jako granulat do sporządzania zawiesiny doustnej.
  Ile kosztuje lek Lekoklar?Cena za opakowanie 100 ml w przypadku 100%-owej odpłatności wynosi ok. 48 zł.

  Ulotka

  Ulotka leku Lekoklar dla pacjenta

  Pobierz ulotkę PDF

  Skład leku

  Składniki i substancje czynne zawarte w leku Lekoklar to:

  Zalecenia stosowania

  Lek Lekoklar zaleca się stosować w przypadku:

  Producent

  Producentem leku Lekoklar jest Sandoz.

  Kategorie

  Postać

  Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

  Moc

  250 mg/5 ml

  Tablica pytań o Lekoklar

  Brak pytań.

  Zamienniki i produkty podobne

  Zamieniki i produkty podobne do Lekoklar to: Fromilid, Klabax, Klabax EC, Klacid.

  Poradniki

  Wyświetlane poradniki pochodzą z działów: , .