Co to jest migrena?

Migrena to choroba neuronalna charakteryzująca się silnym, nawracającym, naczyniowym bólem głowy, zwykle po jednej stronie głowy, któremu często towarzyszą inne objawy. Dwa główne podtypy migreny to migrena pospolita (bez aury) i migrena klasyczna (z aurą lub objawami neurologicznymi).

Przyczyny

Jakie są przyczyny migreny?

Nie zostały do końca poznane przyczyny migreny. Decydującą rolę ogrywają z pewnością: predyspozycje genetyczne, czynniki hormonalne, czynniki zewnętrzne oraz patologie ogólnoustrojowe. Migrenę mogą wyzwalać lub nasilać: stres, zmiany hormonalne u kobiet, zmiany rytmu snu, zmiany pogody, alkohol, światło, zapachy, nadmiar węglowodanów lub jodu w diecie, pozostawanie na czczo lub ograniczanie jedzenia.

Objawy

Jakie są objawy migreny?

Głównym objawem migreny jest silny, nawracający, naczyniowy ból głowy, zwykle po jednej stronie, któremu często towarzyszą nudności, wymioty i światłowstręt, czasami poprzedzony zaburzeniami sensorycznymi. U niektórych osób cierpiących na migrenę, pojawiają się przemijające objawy neurologiczne, trwające zwykle nie dłużej niż godzinę, najczęściej są to objawy wzrokowe, takie jak: mroczki, ubytki pola widzenia. Objawy te nazywane są aurą.

Diagnoza

Jak diagnozuje się migrenę?

Migrenę może rozpoznać lekarz, który przeprowadzi dokładny wywiad z pacjentem oraz przeprowadzi badania neurologiczne i fizykalne. Jeśli ból głowy przebiega z nudnościami i/lub wymiotami, nadwrażliwością na światło i/lub dźwięki i trwa 4-72 godziny, to wykazuje typowe cechy migreny i lekarz na tej podstawie stawia diagnozę.

Leczenie

Jak leczy się migrenę?

W leczeniu migreny najważniejszą rolę odgrywają leki przeciwbólowe (niesteroidowe leki przeciwzapalne, paracetamol), tryptany oraz pochodne ergotaminy. Dodatkowo warto ograniczać czynniki wyzwalające bóle głowy. Jeśli migrenowemu bólowi głowy towarzyszą wymioty, konieczne może być podanie leku przeciwwymiotnego. Czasami warto rozważyć leczenie profilaktyczne migreny.

Zapobieganie

Jaki zapobiega się migrenie?

Nie ma określonych metod zapobiegania migrenom. Warto jednak znać i tym samym unikać czynników prowokujących wystąpienie napadu bólu głowy u chorych z migreną. Zapobieganie migrenie jest zalecane, gdy liczba ataków migrenowych jest większa niż dwa w miesiącu. W tym przypadku można wdrożyć leczenie profilaktyczne.