oznaczenie polski lek
Zdjęcie Haloperidol WZF, tabletki, 5 mg

Haloperidol WZF

tabletki5 mg

Haloperidol WZF należy do grupy leków przeciwpsychotycznych i jako substancję czynną zawiera haloperydol. Stosowany jest u osób cierpiących na choroby wpływające na sposób myślenia, odczuwania i zachowania. Do takich chorób należą zaburzenia psychiczne m.in. schizofrenia i choroba afektywna dwubiegunowa oraz zaburzenia zachowania.

Spis treści

  Dawkowanie

  Jak dawkować Haloperidol WZF?

  Dawkowanie leku zależy od rodzaju choroby oraz wieku pacjenta. Poniżej przedstawione są zalecenia dotyczące dawkowania dla różnych grup pacjentów:

  Dorośli:

  • Schizofrenia i zaburzenia schizoafektywne: dawka początkowa wynosi 2-4 mg na dobę, a dawka maksymalna to 20 mg na dobę. Lekarz dostosowuje dawkę w odstępach 1-7 dni.
  • Doraźne leczenie majaczenia: dawka początkowa to możliwie najmniejsza dawka, a dawka maksymalna to 10 mg na dobę. Lekarz dostosowuje dawkę w odstępach 2-4 godzinnych.
  • Umiarkowane i ciężkie epizody manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej: dawka początkowa wynosi 2-4 mg na dobę, a dawka maksymalna to 15 mg na dobę. Lekarz dostosowuje dawkę co 1-3 dni.
  • Ostre pobudzenie psychoruchowe w przebiegu zaburzeń psychotycznych lub w epizodach manii w chorobie afektywnej dwubiegunowej: dawka wynosi 5-10 mg, z możliwością powtórzenia dawki po 12 godzinach. Dawka maksymalna to 20 mg na dobę.
  • Utrzymująca się agresja oraz objawy psychotyczne u chorych z umiarkowaną i ciężką demencją w chorobie Alzheimera oraz demencją pochodzenia naczyniowego: dawka początkowa wynosi 0,5-5 mg na dobę, a lekarz może dostosowywać ją co 1-3 dni. Lekarz ocenia konieczność kontynuowania leczenia nie wcześniej niż po 6 tygodniach.
  • Leczenie tików, w tym zespołu Tourette’a, u osób ze znacznymi zaburzeniami funkcjonowania: dawka początkowa wynosi 0,5-5 mg na dobę, a lekarz może dostosowywać ją co 1-7 dni. Lekarz zweryfikuje potrzebę kontynuowania leczenia co 6-12 miesięcy.
  • Pląsawica o nasileniu łagodnym i umiarkowanym w chorobie Huntingtona: dawka początkowa wynosi 2-10 mg na dobę, a lekarz może dostosowywać ją co 1-3 dni.

  Jeśli zalecane dawki są mniejsze niż 1 mg, należy stosować preparat w postaci kropli doustnych.

  U osób w podeszłym wieku:

  • W leczeniu utrzymującej się agresji i objawów psychotycznych u chorych z demencją w chorobie Alzheimera i demencją pochodzenia naczyniowego: dawka początkowa wynosi 0,5 mg na dobę, a dawka maksymalna to 5 mg na dobę. Lekarz dostosowuje dawkę z zachowaniem ostrożności i w zależności od odpowiedzi na leczenie.
  • We wszystkich innych wskazaniach lekarz zaleci zmniejszenie o 50% najmniejszej zwykle zalecanej dawki dla dorosłych.

  Nie ma konieczności modyfikowania dawki w przypadku zaburzeń czynności nerek, jednak chorzy z ciężką niewydolnością nerek mogą wymagać zastosowania mniejszej dawki początkowej i zwiększania dawki w dłuższych odstępach czasu. U chorych z zaburzeniami czynności wątroby należy zmniejszyć dawkę początkową o 50% zwykle zalecanej dawki.

  Dzieci i młodzież:

  • Schizofrenia u młodzieży w wieku 13-17 lat: dawka początkowa wynosi 0,5-3 mg na dobę w 2-3 dawkach podzielonych, a dawka maksymalna to 5 mg na dobę. Lekarz indywidualnie ustala czas trwania leczenia.
  • Utrzymujące się ciężkie, agresywne zachowania u młodzieży i dzieci w wieku 6-17 lat z autyzmem lub uogólnionymi zaburzeniami rozwoju: dzieci w wieku 6-11 lat otrzymują dawkę początkową wynoszącą 0,5-3 mg na dobę w 2-3 dawkach podzielonych, a młodzież w wieku 12-17 lat otrzymuje 0,5-5 mg na dobę w 2-3 dawkach podzielonych. Lekarz zweryfikuje potrzebę kontynuowania leczenia po 6 tygodniach.
  • Leczenie tików, w tym zespołu Tourette’a, u dzieci i młodzieży 10-17 roku życia ze znacznymi zaburzeniami funkcjonowania: dawka początkowa wynosi 0,5-3 mg na dobę w 2-3 dawkach podzielonych. Po 6-12 miesiącach lekarz zweryfikuje potrzebę kontynuowania leczenia.

  Przechowywanie

  Jak przechowywać Haloperidol WZF?

  Lek Haloperidol WZF w postaci tabletek 5 mg powinien być przechowywany w suchym i chłodnym miejscu, z dala od światła i wilgoci. Należy go trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Przed użyciem należy sprawdzić datę ważności i nie stosować po upływie terminu.

  Forma podania

  Lek Haloperidol WZF to tabletki o dawce 5 mg. Lek ten należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

  Pytania i odpowiedzi

  Pytanie Odpowiedź
  Czy dzieci mogą stosować Haloperidol WZF?Haloperidol WZF może być podawany dzieciom powyżej 6. roku życia.
  Czy Haloperidol WZF zawiera laktozę?Haloperidol WZF jest lekiem zawierającym laktozę. Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.
  Czy można stosować Haloperidol WZF w ciąży?Nie należy stosować leku Haloperidol WZF w ciąży, ponieważ wiąże się to z wieloma zagrożeniami dla zdrowia i życia płodu.
  Kiedy nie stosować leku Haloperidol WZF?Leku Haloperidol WZF nie należy stosować, jeśli pacjent:
  -ma uczulenie na haloperydol lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
  -ma rodzaj otępienia zwanego otępieniem z ciałami Lewy’ego,
  -ma postępujące porażenie nadjądrowe.
  Pełna lista przeciwwskazań do stosowania znajduje się w ulotce.
  Gdzie znajdę ulotkę leku Haloperidol WZF?Ulotka leku znajduje się w opakowaniu, a także na stronie internetowej: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/7658/leaflet

  Ulotka

  Ulotka leku Haloperidol WZF dla pacjenta

  Pobierz ulotkę PDF

  Skład leku

  Składniki i substancje czynne zawarte w leku Haloperidol WZF to:

  Zalecenia stosowania

  Lek Haloperidol WZF zaleca się stosować w przypadku:

  Producent

  Producentem leku Haloperidol WZF jest Polpharma.

  Kategorie

  Postać

  Tabletki

  Moc

  5 mg

  Tablica pytań o Haloperidol WZF

  Brak pytań.

  Zamienniki i produkty podobne

  Brak zamienników w naszej bazie leków na receptę.

  Poradniki

  Wyświetlane poradniki pochodzą z działów: , .