leki-orange

Vetira, roztwór doustny, 100 mg/ml

Vetira co to jest?

Vetira jest lekiem o działaniu przeciwpadaczkowym. Substancją czynną produktu leczniczego jest lewetyracetam. Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie jako monoterapia napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u osób z nowo rozpoznaną padaczką. Lek może być także stosowany poza innym lekiem przeciwpadaczkowym w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych, w leczeniu napadów mioklonicznych oraz w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych.
Stosowanie w ciąży
Przeciwwskazane
Kobieta karmiąca
Przeciwwskazane
Prowadzenie pojazdów
Zachować ostrożność
Interakcje z alkoholem
Brak badań
Rozdziały

Na co pomaga Vetira?

Sprawdź, w jakich schorzeniach możesz zastosować lek Vetira.

Padaczka jest zaburzeniem ośrodkowego układu nerwowego (neurologicznym), w którym aktywność mózgu staje się nieprawidłowa, powodując napady lub okresy nietypowego zachowania, doznań, a czasem utraty ś…

Skład leku Vetira

Zapoznaj się z dokładnym składem leku Vetira.

Lewetyracetam jest stosowany w leczeniu niektórych rodzajów napadów u osób z padaczką, w tym napadów o początku częściowym, napadów mioklonicznych i toniczno-klonicznych. Lewetyracetam jest również s…

Częste pytania o Vetira

Zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące leku Vetira.
Cena leku (150 ml + strzykawka 3 ml) wynosi 38,42 zł, natomiast po refundacji 5,50 zł lub jest bezpłatny.
Ulotkę leku można znaleźć na stronie internetowej Rejestru Produktów Leczniczych oraz dołączoną do opakowania.
Nie jest wskazane stosowanie leku Vetira w monoterapii (samego leku Vetira) u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.
Lek stosowany jest w monoterapii napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką. Lek może być także stosowany poza innym lekiem przeciwpadaczkowym w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 1 miesiąca z padaczką, w leczeniu napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną i w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną.
Tak, lek jest refundowany.
Vetira działa przeciwpadaczkowo.

Zamienniki Vetira i produkty podobne

W tej sekcji znajdziecie produkty zawierające taką samą substancję lub substancje o podobnym działaniu. Preparaty te mogą być stosowane w leczeniu tego samego schorzenia.

Vetira dawkowanie

Zapoznaj się ze szczegółowym dawkowaniem leku Vetira. Pamiętaj o jego przestrzeganiu.

Jak dawkować lek Vetira?

Sekcja w trakcie uzupełniania przez farmaceutów.

Ulotka leku Vetira

Ulotka dostępna do przeczytania w wersji online lub pobrania na dysk jako plik PDF. 

Vetira przeciwwskazania

Lista przeciwwskazań i ostrzeżeń dla pacjentów:

Vetira w ciąży

Sekcja w trakcie uzupełniania przez farmaceutów.

Vetira u dzieci

Sekcja w trakcie uzupełniania przez farmaceutów.

Vetira a alkohol

Sekcja w trakcie uzupełniania przez farmaceutów.

Interakcje Vetira

Pamiętaj, że stosowanie przez ciebie leki mogą wchodzić w różne interakcje, które nasilają bądź osłabiają ich działanie. Interakcje mogą występować nie tylko między lekami, ale także między lekiem a pożywieniem, oraz lekiem a alkoholem.

Czy czujesz się gorzej, stosując ten lek? Twoje doświadczenie ma znaczenie!

Przesyłając informację o działaniu niepożądanym, możesz pomóc poprawić bezpieczeństwo leków. Nie czekaj, podziel się swoją historią!