Auroxetyn

kapsułki twarde25 mg

Auroxetyn jest to lek, który został wskazany w leczeniu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci w wieku 6 lat i starszych, u młodzieży i u dorosłych jako element kompleksowego programu leczenia. Produkt jest dostępny w formie kapsułek twardych. Substancją czynną jest atomoksetyna, lek sympatykomimetyczny o działaniu ośrodkowym.

Spis treści

  Opis leku

  Auroxetyn – co to?

  Auroxetyn jest to lek, który został wskazany w leczeniu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci w wieku 6 lat i starszych, u młodzieży i u dorosłych jako element kompleksowego programu leczenia. Produkt jest dostępny w formie kapsułek twardych. Substancją czynną jest atomoksetyna, lek sympatykomimetyczny o działaniu ośrodkowym.

  Dawkowanie

  Jak dawkować Auroxetyn?

  Lek na ADHD powinien być stosowany jako część kompleksowego programu leczenia, który obejmuje leczenie psychologiczne, edukacyjne i społeczne. Nie zaleca się stosowania leczenia farmakologicznego u wszystkich pacjentów z ADHD. U osób dorosłych konieczne jest potwierdzenie, że objawy ADHD występowały już w dzieciństwie, a rozpoznanie nie może opierać się jedynie na obecności jednego lub więcej objawów ADHD. Na podstawie oceny klinicznej pacjent powinien wykazywać ADHD o nasileniu co najmniej umiarkowanym, na co wskazuje co najmniej umiarkowane zaburzenie funkcjonowania w 2 lub więcej środowiskach, wpływające na kilka aspektów życia danej osoby.

  Dawkowanie leku zależy od wieku i wagi pacjenta. Lek należy przyjmować raz dziennie rano, niezależnie od posiłków. W przypadku braku skuteczności leczenia można rozważyć przyjmowanie 2 dawek dziennie, rano i późnym popołudniem lub wczesnym wieczorem.

  Dzieci i młodzież o wadze do 70 kg powinny zacząć od około 0,5 mg/kg mc./d przez co najmniej 7 dni, a następnie dawkę można stopniowo zwiększać w zależności od skuteczności i tolerancji. Dawka podtrzymująca wynosi około 1,2 mg/kg mc./d, a większe dawki nie przynoszą dodatkowych korzyści.

  Dzieci i młodzież o wadze powyżej 70 kg powinny zacząć od 40 mg/d przez co najmniej 7 dni. Dawka podtrzymująca wynosi 80 mg/d, a maksymalna dawka to 100 mg/d.

  Dorośli powinni zacząć od 40 mg/d przez co najmniej 7 dni. Dawka podtrzymująca wynosi 80-100 mg/d. Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania pojedynczych dawek powyżej 120 mg i dawek dobowych powyżej 150 mg u dzieci i młodzieży powyżej 70 kg mc. oraz dorosłych.

  U osób z umiarkowaną niewydolnością wątroby należy zmniejszyć dawkę początkową i dawki docelowe do 50%, a u osób z ciężką niewydolnością wątroby do 25% zalecanych dawek. U osób z niewydolnością nerek nie ma potrzeby modyfikacji dawkowania.

  U pacjentów z genotypem, który powoduje słabą aktywność enzymu CYP2D6, należy rozważyć stosowanie mniejszej dawki początkowej i wolniejsze zwiększanie dawki leku. Szczegółowe informacje na temat dawkowania można znaleźć w zarejestrowanych materiałach producenta.

  Przechowywanie

  Jak przechowywać Auroxetyn?

  Lek Auroxetyn w kapsułkach trzeba przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od światła i wilgoci. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

  Forma podania

  Lek Auroxetyn jest dostępny w postaci kapsułek twardych o dawce 25 mg. Lek należy przyjmować doustnie, popijając wodą.

  Pytania i odpowiedzi

  Pytanie Odpowiedź
  Ile kosztuje Auroxetyn?Auroxetyn kosztuje od 74,72 zł w różnych punktach sprzedaży.
  Co zawiera Auroxetyn?Substancją czynną jest atomoksetyna.
  Kiedy stosuje się Auroxetyn?Auroxetyn jest stosowany w leczeniu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci w wieku 6 lat i starszych, u młodzieży oraz dorosłych.
  Jakie są skutki uboczne stosowania Auroxetyn?Należy zaprzestać stosowania leku Auroxetyn i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych: ciemne zabarwienie moczu, żółte zabarwienie skóry lub oczu, bolesność uciskowa prawej górnej części brzucha pod żebrami, nieuzasadnione nudności, zmęczenie, swędzenie, objawy grypopodobne.
  Jak stosować Auroxetyn?Auroxetyn przyjmuje się raz bądź dwa razy na dobę — rano i późnym popołudniem lub wczesnym wieczorem. Lekarz może zlecić zmianę dawkowania na dwie dawki na dobę w sytuacji pojawienia się senności, lub złego samopoczucia przy stosowaniu leku raz na dobę.

  Ulotka

  Ulotka leku Auroxetyn dla pacjenta

  Pobierz ulotkę PDF

  Skład leku

  Składniki i substancje czynne zawarte w leku Auroxetyn to:

  Zalecenia stosowania

  Lek Auroxetyn zaleca się stosować w przypadku:

  Producent

  Producentem leku Auroxetyn jest Aurovitas Pharma.

  Kategorie

  Postać

  Kapsułki twarde

  Moc

  25 mg

  Tablica pytań o Auroxetyn

  Brak pytań.

  Zamienniki i produkty podobne

  Zamieniki i produkty podobne do Auroxetyn to: Atomoksetyna Medice, Konaten.

  Brak zamienników w naszej bazie leków na receptę.

  Poradniki

  Wyświetlane poradniki pochodzą z działów: , .