leki-orange

Wyszukiwarka interakcji leków

Zacznij wpisywać nazwę swojego leku i wybierz go z listy sugestii. Powtórz tę czynność, aby stworzyć listę leków, które aktualnie przyjmujesz. Gdy lista będzie kompletna, możesz sprawdzić możliwe interakcje, które zachodzą pomiędzy Twoimi lekami.
Jakie interakcje leków chcesz sprawdzić?

Wpisz nazwy leków w polu wyszukiwania znajdującym się poniżej.

Przykładowo:

Gdzie szukać informacji na temat interakcji leków?

Zanim weźmiesz swoje leki, warto sprawdzić, czy istnieje ryzyko wystąpienia interakcji. Sprawdzenie ryzyka interakcji przed ich wystąpieniem może znacząco zwiększyć skuteczność leczenia i obniżyć jego koszty. Informacje na temat interakcji znajdziesz w ulotce leku oraz w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL). Nasza wyszukiwarka pozwoli Ci kompleksowo sprawdzić interakcje Twojego leku z innymi lekami, pożywieniem, alkoholem oraz ziołami.

Interakcje typu lek-lek są to najczęstsze rodzaje interakcji lekowych. Im więcej leków przyjmujesz, tym większa szansa na interakcję Twojego leku z innym lekiem. Interakcje między lekami mogą zmniejszyć skuteczność działania leków, mogą zwiększyć drobne lub poważne nieoczekiwane skutki uboczne, a nawet zwiększyć stężenie we krwi i ewentualną toksyczność danego leku.
Alkohol podlega w organizmie człowieka podobnym procesom jak leki. Część z nich wykorzystuje te same enzymy, dlatego po spożyciu alkoholu z niektórymi lekami może dojść do zmian  ich stężenia we krwi i nasilenia działań niepożądanych. Interakcja leków z alkoholem może również wpłynąć, na zwiększenie stężenia alkoholu we krwi i nasilić jego toksyczne działanie na organizm.
Niektóre leki mogą wchodzić w interakcje z żywnością lub napojami. Spożywany przez nas pokarm może opóźniać lub zmniejszać wchłanianie leku, a także wpływać na ich metabolizm i wydalanie z organizmu. Efektem interakcji lek-pokarm może być osłabienie działania leku, a także nasilenie działań niepożądanych i wzrost toksyczności. Również niektóre leki mogą wpływać na wchłanianie witamin i minerałów zawartych w pokarmie prowadząc do niedoborów.