Auroxetyn

kapsułki twarde10 mg

Auroxetyn jest wskazany do leczenia nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci od 6 lat i starszych, u młodzieży i u dorosłych jako element kompleksowego programu leczenia. Występuje w postaci kapsułek twardych. Substancją czynną jest atomoksetyna, lek sympatykomimetyczny o działaniu ośrodkowym.

Spis treści

  Opis leku

  Auroxetyn – co to?

  Auroxetyn jest wskazany do leczenia nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci od 6 lat i starszych, u młodzieży i u dorosłych jako element kompleksowego programu leczenia. Występuje w postaci kapsułek twardych. Substancją czynną jest atomoksetyna, lek sympatykomimetyczny o działaniu ośrodkowym.

  Dawkowanie

  Jak dawkować Auroxetyn?

  Lek na ADHD należy stosować jako element pełnego programu leczenia, obejmującego leczenie psychologiczne, edukacyjne i społeczne. Leczenie farmakologiczne nie jest wskazane u wszystkich pacjentów z ADHD. U osób dorosłych należy potwierdzić utrzymywanie się objawów ADHD, które występowały jeszcze w dzieciństwie. Rozpoznanie nie może opierać się jedynie na stwierdzeniu obecności jednego lub więcej objawów ADHD. Na podstawie oceny klinicznej pacjent powinien wykazywać ADHD o nasileniu co najmniej umiarkowanym, na co wskazuje co najmniej umiarkowane zaburzenie funkcjonowania w 2 lub więcej środowiskach, wpływające na kilka aspektów życia danej osoby.

  Dawkowanie leku zależy od wieku i wagi pacjenta. Lek należy przyjmować raz dziennie rano, niezależnie od posiłków. U pacjentów, u których nie nastąpiła odpowiednia odpowiedź kliniczna, korzystne może być przyjmowanie 2 dawek podzielonych, rano i późnym popołudniem lub wczesnym wieczorem.

  Dzieci i młodzież o wadze do 70 kg: początkowo około 0,5 mg/kg mc./d przez co najmniej 7 dni, następnie dawkę można stopniowo zwiększać w zależności od skuteczności i tolerancji. Dawka podtrzymująca wynosi około 1,2 mg/kg mc./d. Nie stwierdzono żadnych dodatkowych korzyści w przypadku stosowania większych dawek.

  Dzieci i młodzież o wadze powyżej 70 kg: początkowo 40 mg/d przez co najmniej 7 dni. Dawka podtrzymująca wynosi 80 mg/d. Dawka maksymalna to 100 mg/d.

  Dorośli: początkowo 40 mg/d przez co najmniej 7 dni. Dawka podtrzymująca wynosi 80-100 mg/d. Nie prowadzono systematycznych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania pojedynczych dawek powyżej 120 mg i dawek dobowych powyżej 150 mg u dzieci i młodzieży powyżej 70 kg mc. oraz dorosłych.

  U osób z umiarkowaną niewydolnością wątroby dawkę początkową i dawki docelowe należy zmniejszyć do 50%, natomiast u osób z ciężką niewydolnością wątroby do 25% zalecanych dawek. U osób z niewydolnością nerek nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.

  U pacjentów o genotypie, który warunkuje słabą aktywność enzymu CYP2D6, należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej i wolniejsze zwiększanie dawki leku. Szczegółowe informacje na temat dawkowania można znaleźć w zarejestrowanych materiałach producenta.

  Przechowywanie

  Jak przechowywać Auroxetyn?

  Lek Auroxetyn powinien być przechowywany w suchym i chłodnym miejscu, z dala od światła i wilgoci. Kapsułki należy trzymać w oryginalnym opakowaniu, z dala od dzieci i zwierząt. 

  Forma podania

  Lek Auroxetyn to kapsułki twarde o dawce 10 mg. Lek należy przyjmować doustnie, popijając wodą.

  Pytania i odpowiedzi

  Pytanie Odpowiedź
  W jakiej postaci występuje Auroxetyn?Auroxetyn występuje w formie kapsułek twardych.
  Jak działa Auroxetyn?Auroxetyn wpływa na wzrost stężenia noradrenaliny w mózgu. W konsekwencji u pacjentów z ADHD obserwuje się poprawę koncentracji, zmniejszoną impulsywność i wyciszenie nadmiernej pobudliwości.
  Co zawiera Auroxetyn?Substancją czynną jest atomoksetyna.
  Jak stosować Auroxetyn?Auroxetyn przyjmuje się raz bądź dwa razy na dobę — rano i późnym popołudniem lub wczesnym wieczorem. Lekarz może zlecić zmianę dawkowania na dwie dawki na dobę w sytuacji pojawienia się senności, lub złego samopoczucia przy stosowaniu leku raz na dobę.
  Kiedy stosuje się Auroxetyn?Auroxetyn jest stosowany w leczeniu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci w wieku 6 lat i starszych, u młodzieży oraz dorosłych.

  Ulotka

  Ulotka leku Auroxetyn dla pacjenta

  Pobierz ulotkę PDF

  Skład leku

  Składniki i substancje czynne zawarte w leku Auroxetyn to:

  Zalecenia stosowania

  Lek Auroxetyn zaleca się stosować w przypadku:

  Producent

  Producentem leku Auroxetyn jest Aurovitas Pharma.

  Kategorie

  Postać

  Kapsułki twarde

  Moc

  10 mg

  Tablica pytań o Auroxetyn

  Brak pytań.

  Zamienniki i produkty podobne

  Zamieniki i produkty podobne do Auroxetyn to: Konaten.

  Brak zamienników w naszej bazie leków na receptę.

  Poradniki

  Wyświetlane poradniki pochodzą z działów: , .