Ropodrin

tabletki o przedłużonym uwalnianiu2 mg

Ropodrin jest to lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Lek występuje w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 2 mg ropinirolu w postaci chlorowodorku, którego mechanizm działania polega na aktywacji receptorów dopaminowych D2 i D3, dzięki czemu łagodzi objawy choroby. Produkt leczniczy dostępny jest na receptę.

Spis treści

  Opis leku

  Ropodrin – co to?

  Ropodrin jest to lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Lek występuje w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 2 mg ropinirolu w postaci chlorowodorku, którego mechanizm działania polega na aktywacji receptorów dopaminowych D2 i D3, dzięki czemu łagodzi objawy choroby. Produkt leczniczy dostępny jest na receptę.

  Dawkowanie

  Jak dawkować Ropodrin?

  Dorośli:

  Lekarz dostosuje dawkę indywidualnie w zależności od skuteczności i tolerancji. Dostosowanie dawkowania pozwoli ustalić najmniejszą skuteczną dawkę, którą należy stosować w okresie leczenia.

  Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy przyjmować 1 raz na dobę, o stałej porze dnia. Tabletki należy połykać w całości (nie wolno ich kruszyć, żuć ani dzielić, ponieważ otoczka tabletki zapewnia przedłużone uwalnianie). Można przyjmować niezależnie od posiłku.

  W pierwszym tygodniu leczenia 2 mg 1 raz na dobę, począwszy od 2. tygodnia leczenia 4 mg 1 raz na dobę; w razie potrzeby lekarz może zalecić zwiększanie dawki o 2 mg w odstępach co najmniej 1 tygodniowych, aż do uzyskania dawki 8 mg 1 raz na dobę. Jeśli dawka 8 mg 1 raz na dobę nie wystarcza do osiągnięcia lub utrzymania kontroli objawów, lekarz może zalecić dalsze zwiększanie dawki o 2–4 mg w odstępach co najmniej 2 tygodniowych; dawka maksymalna wynosi 24 mg na dobę.

  Jeżeli stosowanie preparatu zostanie przerwane na dobę lub dłużej, konieczne może być ponowne rozpoczęcie okresu dostosowywania dawki; należy postępować ściśle według wskazań lekarza.

  W trakcie leczenia skojarzonego z lewodopą lekarz może zalecić stopniowe zmniejszenie dawki lewodopy, co może w rezultacie pozwolić na zmniejszenie jej dawki o około 30%.

  U chorych z zaawansowaną chorobą Parkinsona, przyjmujących równolegle lewodopę, w okresie dostosowywania i zwiększania dawki preparatu mogą wystąpić dyskinezy (ruchy mimowolne). Jeśli wystąpią dyskinezy, zmniejszenie dawki lewodopy może złagodzić dyskinezy.

  Jeżeli konieczne jest przerwanie leczenia, dawkę należy zmniejszać stopniowo, ściśle według zaleceń lekarza. Nie wolno nagle przerywać stosowania preparatu.

  W przypadku zmiany postaci preparatu z tabletek o natychmiastowym uwalnianiu na tabletki o przedłużonym uwalnianiu konieczne jest dostosowanie dawki — należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

  Szczególne grupy chorych:

  U osób po 65. roku życia klirens leku jest zmniejszony o ok. 15%. Mimo że dostosowanie dawki nie jest wymagane, lekarz ustali dawkę indywidualnie w zależności od odpowiedzi klinicznej na leczenie. U osób po 75. roku życia lekarz może zalecić wolniejsze zwiększanie dawki podczas rozpoczynania leczenia.

  Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30–50 ml/min). U pacjentów poddawanych hemodializie początkowo 2 mg 1 raz na dobę, następnie lekarz będzie zwiększał dawkę w zależności od skuteczności i tolerancji; dawka maksymalna wynosi 18 mg na dobę. Nie są wymagane dawki uzupełniające po hemodializie.

  Stosowanie preparatu u chorych z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), którzy nie są poddawani regularnym hemodializom jest przeciwwskazane.

  U chorych z zaburzeniami czynności wątroby stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.

  Dzieci i młodzież:

  Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia i nie należy stosować preparatu w tej grupie wiekowej.

  Przechowywanie

  Jak przechowywać Ropodrin?

  Lek Ropodrin powinien być przechowywany w suchym i chłodnym miejscu, z dala od światła i wilgoci. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

  Forma podania

  Lek Ropodrin to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, które należy połykać w całości, popijając wodą.

  Pytania i odpowiedzi

  Pytanie Odpowiedź
  Jakie są skutki uboczne stosowania Ropodrin?Działania niepożądane najczęściej pojawiają się podczas rozpoczynania leczenia lub krótko po zwiększeniu dawki. Bardzo często obserwowanymi skutkami ubocznymi są omdlenia, senność, nudności. Często wystąpić mogą nagłe napady snu, omamy, wymioty, zawroty głowy. Szczegółowe informacje znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania.
  Jakie są zamienniki dla Ropodrin?Zamienniki leków mają taką samą substancję czynną, dawkę oraz postać leku, natomiast są wytwarzane przez innego producenta. Przykładem zamiennika dla Ropodrin jest Aparxon PR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg.
  Ile kosztuje Ropodrin?Koszt produktu leczniczego zależy od przysługującej odpłatności. Cena bez refundacji wynosi 36,78 zł. W przypadku wskazań objętych refundacją – 19,85 zł. Dla pacjentów w wieku powyżej 75 roku życia we wszystkich wskazaniach objętych refundacją produkt wydawany jest bezpłatnie.
  Czy tabletki leku Ropodrin można kruszyć lub dzielić?Tabletki leku Ropodrin należy połykać w całości. Nie wolno ich żuć, rozkruszać ani dzielić, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo przedawkowania z powodu zbyt szybkiego uwolnienia się dawki leczniczej w organizmie.
  Gdzie znajdę ulotkę leku Ropodrin?Ulotka dołączona jest do opakowania leku. Możną ją także pobrać ze strony Rejestru Produktów Leczniczych. https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/27623/leaflet

  Ulotka

  Ulotka leku Ropodrin dla pacjenta

  Pobierz ulotkę PDF

  Skład leku

  Składniki i substancje czynne zawarte w leku Ropodrin to:

  Zalecenia stosowania

  Lek Ropodrin zaleca się stosować w przypadku:

  Producent

  Producentem leku Ropodrin jest Egis.

  Kategorie

  Postać

  Tabletki o przedłużonym uwalnianiu

  Moc

  2 mg

  Tablica pytań o Ropodrin

  Brak pytań.

  Zamienniki i produkty podobne

  Zamieniki i produkty podobne do Ropodrin to: Aparxon PR, ApoRopin, Aropilo SR, Ceurolex SR, Nironovo SR, Polpix SR.

  Brak zamienników w naszej bazie leków na receptę.

  Poradniki

  Wyświetlane poradniki pochodzą z działów: , .