Co to jest stwardnienie rozsiane?

Stwardnienie rozsiane to zaburzenie centralnego układu nerwowego charakteryzujące się osłabieniem, drętwieniem, utratą koordynacji mięśni oraz problemami z widzeniem, mową i kontrolą pęcherza. Stwardnienie rozsiane dotyka częściej kobiet niż mężczyzn. Często zaczyna się między 20 a 40 rokiem życia. Zwykle choroba przebiega łagodnie, ale niektórzy ludzie tracą zdolność pisania, mówienia lub chodzenia.

Przyczyny

Jakie są przyczyny stwardnienia rozsianego?

Uważa się, że stwardnienie rozsiane jest chorobą autoimmunologiczną, w której układ odpornościowy organizmu niszczy mielinę. Mielina to substancja zawierająca zarówno białko, jak i tłuszcz (lipid), służąca jako izolator nerwów i pomagająca w przekazywaniu sygnałów nerwowych. Dochodzi do naruszenia bariery krew- mózg, co skutkuje obrzękiem i aktywacją makrofagów cytokin i enzymów uszkadzających tkankę nerwową. Na zakończeniach włókien nerwowych powstają blizny lub zgrubienia. W układzie nerwowym proces remielinizacji może zachodzić tylko we wczesnych fazach choroby, więc stwardnienie rozsiane ma charakter postępujący.

Objawy

Jakie są objawy stwardnienia rozsianego?

Stwardnienie rozsiane (SM) charakteryzuje się okresami pogorszenia i poprawy, jednak często postępuje. Z czasem postać rzutowo- remisyjna u większości pacjentów przechodzi w postać wtórnie postępującą, u pacjentów obserwuje się stały postęp narastania. Objawy tej choroby mają charakter głównie neurologiczny, np. dochodzi do pozagałkowego zapalenia nerwu wzrokowego, co charakteryzuje się bólem gałki ocznej i osłabieniem ostrości wzroku, zaburzeniami widzenia barw, podwójnym widzeniem i zawrotami głowy. U pacjentów z SM dochodzi do zaburzeń czucia (drętwienie, mrowienie, pieczenie) i koordynacji ruchowej. Niektórzy pacjenci mają problem z załatwianiem potrzeb fizjologicznych. W czasie rzutu choroby mogą występować niedowłady kończyn, osłabienie czucia, ataksja móżdżkowa, która powoduje trudności w płynnym wykonywaniu ruchów oraz drżenie zamiarowe kończyn, czyli drżenie występujące podczas zamierzonego wykonywania określonych ruchów.

Diagnoza

Jak diagnozuje się stwardnienie rozsiane?

Aby zdiagnozować stwardnienie rozsiane, lekarz może przeprowadzić szczegółowy wywiad medyczny, ocenić objawy i wykonać różne badania, takie jak badanie neurologiczne, rezonans magnetyczny mózgu i kręgosłupa oraz badanie płynu mózgowo- rdzeniowego. Ważna jest konsultacja z neurologiem, który jest specjalistą w diagnozowaniu i leczeniu SM.

Leczenie

Jak leczy się stwardnienie rozsiane?

Nie ma skutecznej metody leczenia stwardnienia rozsianego, ale niektóre leki mogą spowolnić przebieg choroby i pomóc kontrolować objawy. Pomocna może być również terapia fizyczna i zajęciowa. Leczenie rzutów choroby opiera się na stosowaniu leków przeciwzapalnych np. glikokortykosteroidów (GKS). W celu modyfikacji przebiegu choroby można stosować leki immunomodulujące → opóźnienie rozwoju choroby np. interferon lub octan glatirameru. Część leków może hamować reakcje układu odpornościowego- są to leki immunosupresyjne.

Zapobieganie

Jaki zapobiega się stwardnieniu rozsianemu?

Wiele danych potwierdza fakt, że ryzyko rozwoju stwardnienia rozsianego maleje w przypadku przejścia zakażeń wirusowych w wieku niemowlęcym oraz przedszkolnym w wyniku licznych kontaktów między dziećmi. Ważną rolę w prewencji tego schorzenia pełni również odpowiedni poziom witaminy D3.