Co to jest migrena z aura?

Migrena z aurą to częsty, silny typ naczyniowego bólu głowy, często związany ze zwiększoną aktywnością układu współczulnego. U osób cierpiących na to schorzenie przed napadem bólu głowy pojawiają się różnego rodzaju specyficzne objawy neurologiczne. Aurę, czyli ogniskowe objawy neurologiczne występujące przed atakiem migreny, dzieli się na aurę typową (różnego rodzaju zaburzenia wzrokowe) oraz aurę nietypową (różnego rodzaju zaburzenia indywidualne dla każdego pacjenta).

Przyczyny

Jakie są przyczyny migreny z aurą?

Przyczyny migreny nie zostały do końca poznane. Ważną rolę odgrywają predyspozycje genetyczne, czynniki hormonalne, czynniki zewnętrzne oraz patologie ogólnoustrojowe. Czynnikami wyzwalającymi atak migrenowy są reakcje alergiczne, nadmiar węglowodanów lub jodu w diecie, alkohol, jasne światło lub głośne dźwięki, stres, zmiany hormonalne u kobiet, pozostawanie na czczo lub ograniczanie jedzenia, niektóre leki, niedobór snu.

Objawy

Jakie są objawy migreny z aurą?

Migrena z aurą rozpoczyna się od objawów neurologicznych. Typowa aura charakteryzuje się takimi zaburzeniami wzrokowymi jak: mroczki, błyski świetlne, migocące linie, jasne plamy, deformacja obrazu, powiększanie lub zmniejszanie się przedmiotów, niedowidzenie połowicze, krótkotrwała utrata wzroku.
Podczas aury nietypowej mogą wystąpić: zaburzenia mowy i równowagi, zawroty głowy, szumy uszne i pogorszenie lub chwilowa utrata słuchu, uczucie mrowienia, drętwienia, niedowład połowiczny.
Objawy te przemijają i nie pozostawiają trwałych ubytków neurologicznych. Po aurze występuje ból głowy, który ma identyczny charakter, jak ból głowy bez aury.

Diagnoza

Jak diagnozuje się migrenę z aurą?

Rozpoznanie polega na przeprowadzeniu dokładnego wywiadu lekarskiego z pacjentem oraz przeprowadzeniu badań neurologicznych, fizykalnych oraz biochemicznych. Dodatkowo wykonywane są badania obrazowe głowy (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny lub badanie naczyniowe tętnic i/lub żył oraz zatok żylnych mózgowia) oraz czasami badanie płynu mózgowo-rdzeniowego.

Leczenie

Jak leczy się migrenę z aurą?

W leczeniu migreny najważniejszą rolę odgrywają leki przeciwbólowe (niesteroidowe leki przeciwzapalne, paracetamol), tryptany oraz pochodne ergotaminy. W przypadku występowania wymiotów konieczne może być podanie leku przeciwwymiotnego. Dodatkowo warto ograniczać czynniki wyzwalające bóle głowy. Czasami warto rozważyć leczenie profilaktyczne migreny, które polega na stosowaniu różnych grup leków (np. leków kardiologicznych, leków przeciwpadaczkowych, leków przeciwdepresyjnych).

Zapobieganie

Jaki zapobiega się migrenie z aurą?

Niestety nie ma metod zapobiegania rozwojowi tego schorzenia. Warto znać oraz unikać czynników wywołujących wystąpienie napadu bólu głowy u chorych z migreną. Zapobieganie migrenie jest zalecane, gdy liczba ataków migrenowych jest większa niż dwa w miesiącu. W tym przypadku można wdrożyć także leczenie profilaktyczne.