leki-orange

Czy suplementacja witaminą D3 wpływa na ataki migreny?

Migrenowe bóle głowy dotykają znaczną część społeczeństwa. Osoby dotknięte atakiem migrenowym często są niezdolne do pracy. Co więcej, stosowane obecnie leki nie zawsze są skuteczne. Dlatego coraz większą uwagę zwraca się na nasze nawyki żywieniowe i ich wpływ na migrenowe bóle głowy.

Według artykułu opublikowanego w The American Journal of Emergency Medicine suplementacja witaminy D3 może zmniejszyć liczbę migrenowych ataków bólu głowy w miesiącu. Co więcej, suplementacja witaminy D3 skraca także liczbę dni z bólem głowy.

Autor badania Chen Hu wraz z zespołem przeprowadzili systematyczny przegląd randomizowanych badań kontrolnych, badających wpływ witaminy D na pacjentów z migreną. W  przeglądzie uwzględniono dane z sześciu randomizowanych i kontrolowanych badań. Łącznie w badaniach wzięło udział 301 pacjentów.

Pacjenci otrzymywali witaminę D3 w dawkach od 7000 j.m. do 5000 000 j.m. tygodniowo. Czas terapii witaminą D3 wynosił od 10 do 24 tygodni.

Według przeprowadzonej metaanalizy suplementacja witaminą D może istotnie zmniejszyć liczbę ataków bólu głowy na miesiąc o 2,7 ataków, liczbę dni bólu głowy na miesiąc o 1,6 dni i punktację w skali MIDAS o 5,7 u pacjentów z migreną. Natomiast czas trwania ataku i nasilenie bólu głowy są podobne w obu grupach. Badania sugerują również że suplementacja witaminą D może być bardziej skuteczna u dzieci niż u pacjentów dorosłych.

Napadom migreny towarzyszy podwyższony poziom niektórych neuropeptydów we krwi. Jednym z takich neuropeptydów jest peptyd związany z genem kalcytoniny-CGRP. Naukowcy zaobserwowali zmniejszenie stężenia CGRP podczas suplementacji witaminą D3. Być może właśnie zmniejszenie stężenia tego neuropeptydu jest odpowiedzialne za pozytywny wpływ suplementacji witaminy D na ataki migrenowe.

Potrzebujemy więcej randomizowanych kontrolowanych badań z dużymi próbkami pacjentów, aby zbadać tę kwestię„.-piszą autorzy badania. Być może nowe badania dadzą nam wiarygodną odpowiedź, czy witamina D3 łagodzi ataki migreny oraz jakie dawki powinniśmy suplementować.

Źródło: https://www.ajemjournal.com/article/S0735-6757(21)00642-2/fulltext#%20

Omawiane produkty
Brak przypisanych produktów.
Podsumowanie
KategoriaMigrena
TematySuplementacja
AutorRedakcja leki.pl
Ostatnia aktualizacja10 miesięcy temu
Data publikacji12.01.2022