Co to jest migrena bez aury?

Migrena bez aury to częsty, silny typ naczyniowego bólu głowy, często związany ze zwiększoną aktywnością układu współczulnego. Występuje trzy razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Migrena bez aury jest najczęściej występującym typem migreny i w odróżnieniu od migreny z aurą, nie poprzedzają jej zaburzenia sensoryczne w postaci widzenia migocących świateł lub chwilowej utraty wzroku.

Przyczyny

Jakie są przyczyny migreny bez aury?

Przyczyny migreny nie zostały do końca poznane. Ważną rolę odgrywają predyspozycje genetyczne, czynniki hormonalne, czynniki zewnętrzne oraz patologie ogólnoustrojowe. Czynnikami wyzwalającymi atak migrenowy są reakcje alergiczne, nadmiar węglowodanów lub jodu w diecie, alkohol, jasne światła lub głośne dźwięki, stres, zmiany hormonalne u kobiet, pozostawanie na czczo lub ograniczanie jedzenia.

Objawy

Jakie są objawy migreny bez aury?

Charakterystycznym objawem migreny jest silny, nawracający, naczyniowy ból głowy. Ból może ograniczać się do jednej połowy głowy, mieć charakter pulsujący, może uniemożliwiać codzienne funkcjonowanie chorego, a objawy mogą nasilać się podczas normalnej aktywności fizycznej. W czasie napadu objawy mogą zmieniać stronę lub rozlewać się po całej głowie. Napadom migreny często towarzyszą nudności, wymioty i nadwrażliwość na światło, dźwięk i zapachy.

Diagnoza

Jak diagnozuje się migrenę bez aury?

Migrenę może rozpoznać lekarz, który przeprowadzi dokładny wywiad z pacjentem oraz badania neurologiczne, fizykalne oraz biochemiczne. Jeśli ból głowy przebiega z nudnościami i/lub wymiotami, nadwrażliwością na światło i/lub dźwięki i trwa 4-72 godziny, to wykazuje typowe cechy migreny i lekarz na tej podstawie stawia diagnozę.

Leczenie

Jak leczy się migrenę bez aury?

W postępowaniu terapeutycznym najważniejszą rolę odgrywają leki przeciwbólowe (niesteroidowe leki przeciwzapalne, paracetamol), tryptany oraz pochodne ergotaminy. W przypadku występowania wymiotów konieczne może być podanie leku przeciwwymiotnego. Dodatkowo warto ograniczać czynniki wyzwalające bóle głowy. Czasami warto rozważyć leczenie profilaktyczne migreny, które polega na stosowaniu różnych grup leków (np. leków kardiologicznych, leków przeciwpadaczkowych, leków przeciwdepresyjnych).

Zapobieganie

Jaki zapobiega się migrenie bez aury?

Nie ma określonych metod zapobiegania migrenom. Warto jednak znać i tym samym unikać czynników prowokujących wystąpienie napadu bólu głowy u chorych z migreną. Zapobieganie migrenie jest zalecane, gdy liczba ataków migrenowych jest większa niż dwa w miesiącu. W tym przypadku można wdrożyć leczenie profilaktyczne.