leki-orange

Amikacyna

Rozdziały

Działanie i właściwości amikacyny

Amikacyna jest antybiotykiem, który zwalcza bakterie.

Lek jest stosowany w leczeniu ciężkich lub poważnych zakażeń bakteryjnych.

Amikacyna jest podawana domięśniowo lub wstrzykiwana do żyły za pomocą kroplówki. Jest zwykle podawana przez: 7 do 10 dni.

Pominięcie dawki może również zwiększyć ryzyko wystąpienia kolejnego zakażenia, które jest oporne na antybiotyki.

Podczas przyjmowania leku należy pić dużo płynów. Pomoże to utrzymać prawidłową pracę nerek. Mogą być konieczne częste badania krwi lub moczu oraz sprawdzenie słuchu, czynności nerek i funkcji nerwów.

Amikacyna nie leczy infekcji wirusowych, takich jak grypa lub zwykłe przeziębienie.

Aby upewnić się, że stosowanie leku jest bezpieczne dla pacjenta, należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występują:

choroby nerek;
astma lub alergia na siarczyny;
zaburzenia nerwowo-mięśniowe;
zaburzenia układu nerwowego, takie jak choroba Parkinsona.

Nie należy stosować amikacyny, jeśli pacjent jest na nią uczulony. Pacjentki w ciąży nie powinny stosować tego leku, ponieważ może on zaszkodzić nienarodzonemu dziecku.

Skontaktuj się z lekarzem, jeśli podczas stosowania leku pojawią się:

objawy reakcji alergicznej-pokrzywka; utrudnione oddychanie; obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła;
utrata słuchu,
silne lub utrzymujące się zawroty głowy;
problemy z nerkami – bolesne lub utrudnione oddawanie moczu; obrzęk stóp lub kostek; uczucie zmęczenia lub duszności;
uczucie zmęczenia lub brak tchu;
słabe lub płytkie oddychanie;
drętwienie lub uczucie mrowienia;
drgawki mięśni lub napady drgawek;
silny ból brzucha, biegunka, która jest wodnista lub krwista.

Amikacyna może uszkadzać nerki, a także może powodować uszkodzenie nerwów lub utratę słuchu, zwłaszcza jeśli masz choroby nerek lub stosujesz pewne inne leki.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich swoich dolegliwościach i stosowanych lekach. Jeśli konieczna jest operacja, należy wcześniej poinformować chirurga o stosowaniu amikacyny.

Jak działa amikacyna?

Amikacyna należy do grupy aminoglikozydów – antybiotyków bakteriobójczych hamujących biosyntezę białek bakteryjnych. Amikacyna nieodwracalnie wiąże się z małą podjednostką rybosomu (30S), co w konsekwencji blokuje syntezę białek. Aminoglikozydy wykazują silne działanie wobec tlenowych bakterii Gram-ujemnych oraz niektórych bakterii Gram-dodatnich.

Związki aktywne biologicznie

Amikacyna w preparatach leczniczych występuje w postaci siarczanu amikacyny lub disiarczanu amikacyny.

Synonimy

Sekcja w trakcie uzupełniania.

W jakich postaciach leku występuje amikacyna?

Amikacyna jest dostępna w postaci roztworu do wstrzykiwań, roztworu do infuzji oraz kropli do oczu.

Przeciwwskazania do stosowania amikacyny

Przeciwwskazaniami do stosowania amikacyny są nadwrażliwość na aminoglikozydy oraz miastenia.

Aby upewnić się, że stosowanie leku jest bezpieczne dla pacjenta, należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występują: choroby nerek; astma lub alergia na siarczyny; zaburzenia nerwowo-mięśniowe; zaburzenia układu nerwowego, takie jak choroba Parkinsona.

Nie należy stosować amikacyny, jeśli pacjent jest na nią uczulony. Pacjentki w ciąży nie powinny stosować tego leku, ponieważ może on zaszkodzić nienarodzonemu dziecku.

Na co pomaga amikacyna?

Amikacyna jest wskazana do stosowania w terapii ciężkich lub poważnych zakażeń bakteryjnych.

Objawy przedawkowania amikacyny

Przedawkowanie amikacyny wiąże się z wystąpieniem działań nefrotoksycznych, neurotoksycznych oraz ototoksycznych.

W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane

Podczas stosowania amikacyny mogą wystąpić działania niepożądane takie jak: nadkażenia przez drożdżaki lub bakterie lekooporne; eozynofilia, niedokrwistość; reakcje anafilaktyczne; hipomagnezemia; parestezja, drżenie, zaburzenia równowagi, ból, porażenie; ślepota; szumy uszne, niedosłuch, głuchota; niedociśnienie; bezdech, skurcz oskrzeli; wymioty, nudności; świąd, wysypka, pokrzywka; bóle stawów; gorączka; zaburzenia czynności nerek.

Popularne połączenia z inną substancją czynną

Sekcja w trakcie uzupełniania.

Środki ostrożności

Amikacyna jest podawana domięśniowo lub wstrzykiwana do żyły za pomocą kroplówki. Jest zwykle podawana przez: 7 do 10 dni.

Pominięcie dawki może również zwiększyć ryzyko wystąpienia kolejnego zakażenia, które jest oporne na antybiotyki.

Podczas przyjmowania leku należy pić dużo płynów. Pomoże to utrzymać prawidłową pracę nerek. Mogą być konieczne częste badania krwi lub moczu oraz sprawdzenie słuchu, czynności nerek i funkcji nerwów.

Amikacyna nie leczy infekcji wirusowych, takich jak grypa lub zwykłe przeziębienie.

Należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu u pacjentów, u których występuje niewydolność nerek oraz uszkodzenie słuchu.