Związki aktywne biologiczne

Amikacyna w preparatach leczniczych występuje w postaci siarczanu amikacyny lub disiarczanu amikacyny.

Dostępne postaci leku

Amikacyna jest dostępna w postaci roztworu do wstrzykiwań, roztworu do infuzji oraz kropli do oczu.

Działanie

Amikacyna należy do grupy aminoglikozydów — antybiotyków bakteriobójczych hamujących biosyntezę białek bakteryjnych. Amikacyna nieodwracalnie wiąże się z małą podjednostką rybosomu (30S), co w konsekwencji blokuje syntezę białek. Aminoglikozydy wykazują silne działanie wobec tlenowych bakterii Gram-ujemnych oraz niektórych bakterii Gram-dodatnich.

Wskazania

Amikacyna jest wskazana do stosowania w terapii ciężkich lub poważnych zakażeń bakteryjnych.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniami do stosowania amikacyny są nadwrażliwość na aminoglikozydy oraz miastenia.

Aby upewnić się, że stosowanie leku jest bezpieczne dla pacjenta, należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występują: choroby nerek; astma lub alergia na siarczyny; zaburzenia nerwowo-mięśniowe; zaburzenia układu nerwowego, takie jak choroba Parkinsona.

Nie należy stosować amikacyny, jeśli pacjent jest na nią uczulony. Pacjentki w ciąży nie powinny stosować tego leku, ponieważ może on zaszkodzić nienarodzonemu dziecku.

Działania niepożądane

Podczas stosowania amikacyny mogą wystąpić działania niepożądane takie jak: nadkażenia przez drożdżaki lub bakterie lekooporne; eozynofilia, niedokrwistość; reakcje anafilaktyczne; hipomagnezemia; parestezja, drżenie, zaburzenia równowagi, ból, porażenie; ślepota; szumy uszne, niedosłuch, głuchota; niedociśnienie; bezdech, skurcz oskrzeli; wymioty, nudności; świąd, wysypka, pokrzywka; bóle stawów; gorączka; zaburzenia czynności nerek.

Przedawkowanie

Przedawkowanie amikacyny wiąże się z wystąpieniem działań nefrotoksycznych, neurotoksycznych oraz ototoksycznych.

W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Środki ostrożności

Amikacyna jest podawana domięśniowo lub wstrzykiwana do żyły za pomocą kroplówki. Jest zwykle podawana przez: 7 do 10 dni.

Pominięcie dawki może również zwiększyć ryzyko wystąpienia kolejnego zakażenia, które jest oporne na antybiotyki.

Podczas przyjmowania leku należy pić dużo płynów. Pomoże to utrzymać prawidłową pracę nerek. Mogą być konieczne częste badania krwi lub moczu oraz sprawdzenie słuchu, czynności nerek i funkcji nerwów.

Amikacyna nie leczy infekcji wirusowych, takich jak grypa lub zwykłe przeziębienie.

Należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu u pacjentów, u których występuje niewydolność nerek oraz uszkodzenie słuchu.