aleric

Aleric deslo USP

floradix

Floradix Żelazo i witaminy

nisita

Nisita

Biotilac Biotic

hascovir

Hascovir Control Max

kerabione

Kerabione

raphaholin C

Raphacholin C

ecomer

Ecomer Odporność + witamina E

chitosan

Olimp Chitosan+chrom

, , ,

Jak leczyć depresję w czasie karmienia piersią?

Jakie leki przeciwdepresyjne można brać przy karmieniu piersią?

Depresja, która uważana jest za chorobę cywilizacyjną, ,może dotyczyć osób w każdym wieku i może pojawiać się na różnych etapach życia. Co robić w przypadku depresji podczas karmienia piersią? Jakie antydepresanty wtedy stosować? Dlaczego nie należy przerywać wdrożonego wcześniej leczenia?
Antydepresanty a karmienie piersią (fot. Canva).

Co to są antydepresanty?

Depresja jest obecnie uważana za chorobę cywilizacyjną, która może dotyczyć osób w każdym wieku i może pojawić się różnych momentach życia – w przypadku kobiet, także w okresie ciąży. Leczenie choroby jest złożone i długotrwałe. W terapii stosuje się metody niefarmakologiczne oraz farmakologiczne przy wykorzystaniu leków przeciwdepresyjnych. Antydepresanty (leki przeciwdepresyjne) to złożona grupa leków psychotropowych o różnej budowie i działaniu, które oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy.

Jakie leki stosuje się w leczeniu depresji?

Obecnie w leczeniu depresji stosuje się kilka grup leków. Najpopularniejszymi są selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, tak zwane leki SSRI. Należą do nich: citalopram, escitalopram, fluoksetyna, paroksetyna, sertralina. Oprócz tego stosowane są także leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (np. duloksetyna, wenlafaksyna) oraz noradrenergiczne i swoiste serotoninergiczne leki przeciwdepresyjne. Swoje zastosowanie mają także leki z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (TLPD): amitryptylina i imipramina. 

Czy leki przeciwdepresyjne można stosować w ciąży?

Większość leków przeciwdepresyjnych przenika do mleka kobiecego w niewielkiej ilości ze względu na ich właściwości lipofilne, ale ich stężenie w mleku kobiecym jest małe. Uważa się zatem, że są one bezpieczne dla dziecka i można je stosować u kobiet karmiących piersią, nie przerywając karmienia. Co więcej, nie zaleca się również rutynowego monitorowania stężeń leków w osoczu niemowląt, ponieważ jest ono na tyle małe, że nie przekracza progu czułości większości testów laboratoryjnych. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że poszczególne preparaty różnią się między sobą tak zwanymi właściwościami farmakokinetycznymi, czasem półtrwania, zdolnością do kumulowania się oraz tak zwaną dawką względną (RID), która określa odsetek dawki przyjmowanej przez kobietę karmiącą piersią, którą z mlekiem kobiecym przyjmuje dziecko. Przyjmuje się, że w okresie karmienia piersią bezpiecznie można stosować lek, którego RID wynosi <10% [1]. 

Które antydepresanty są na pewno bezpieczne w czasie karmienia?

Aktualnie uważa się, że lekami z wyboru w przypadku depresji u kobiety karmiącej piersią są sertralina i paroksetyna, które charakteryzują się małą wartością wspomnianego wyżej wskaźnika, jakim jest dawka względna. Są stosowane od dłuższego czasu i jak dotąd nie zostały opisane poważne działania niepożądane występujące u dzieci karmionych mlekiem matki, która zażywała któryś z dwóch wymienionych leków. Uważa się, że bezpiecznymi lekami, należącymi do tej samej grupy jest citalopram i escitalopram. Jeśli chodzi o wspomnianą wyżej grupę TLPD, lekami z wyboru są amitryptylina i imipramina. W przypadku fluoksetyny, która charakteryzuje się dobrym profilem bezpieczeństwa, nie zaleca się jej nawet w czasie laktacji ze względu na ryzyko istotnej kumulacji w organizmie niemowlęcia, a tym samym zwiększone ryzyko wywołania działań niepożądanych [2].

Leki przeciwdepresyjne przy karmieniu piersią.

Co w przypadku leczenia fluoksetyną przed karmieniem piersią?

Zgodnie z obowiązującą zasadą, jeśli depresja jest dobrze kontrolowana, to nie powinno się zmieniać leku bez istotnego uzasadnienia. Jeśli matka chce karmić swoje dziecko piersią, to należy rozważyć zamianę leku, choć może się to wiązać z pogorszeniem objawów choroby. Można też rozważyć karmienie piersią bez zmiany leku, ale wtedy należy stosować lek w najmniejszej skutecznej dawce i monitorować uważnie dziecko pod kątem wystąpienia działań niepożądanych leku (sedacja, drżenie). W przypadku fluoksetyny zaleca się dodatkowo odciągnięcie mleka 8–9 h po przyjęciu leku i wylanie go, ponieważ wtedy stężenie leku w pokarmie jest największe [3].

Czy można stosować hydroksyzynę podczas karmienia piersią?

Odpowiedź na to pytanie jest krótka i brzmi: TAK. Hydroksyzyna opisywana jest jako lek dopuszczony w trakcie laktacji, nie obserwowano działań niepożądanych u karmionych dzieci [3].

Wyniki ostatnich badań wskazują, że nawet przy potencjalnie zwiększonym ryzyku wad wrodzonych u płodu lub innych działań niepożądanych, które mogą się pojawić u dziecka, całkowite ryzyko związane ze stosowaniem leków przeciwdepresyjnych w ciąży i podczas karmienia piersią jest niskie. Decyzję o wyborze rodzaju antydepresantu  należy podejmować ze szczególnie dużą rozwagą, ponieważ nieodpowiednie rozpoczęcie leczenia, jak i jego zaniechanie może mieć niekorzystne skutki dla pacjentki i jej dziecka.

Bibliografia

 1. Filip M., Kuśmierek M., Orzechowska A. i wsp.: Stosowanie leków psychotropowych u kobiet karmiących piersią. Pol. Med. J., 2015; XXXIX (229): 47–52.
 2. Hale T., Rowe H.: Medications and mother’s milk. Wyd. 16. Hale Publishing, 2014.
 3. Kamińska-Sobczak A., Gawlik-Kotelnicka O., Strzelecki D.: Stosowanie leków psychotropowych podczas laktacji – praktyczne wskazówki dla lekarza psychiatry. Psychiatria Polska. 2022, 56(3); 493-508.

Omawiane substancje

 • Amitryptylina

  Amitryptylina to lek przeciwdepresyjny stosowany w leczeniu zaburzeń nastroju. Substancja ta działa poprzez zwiększenie stężenia neuroprzekaźników w mózgu.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Citalopram

  Citalopram to substancja lecznicza stosowana w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych. Działa poprzez zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Escitalopram

  Escitalopram jest lekiem przeciwdepresyjnym stosowanym w terapii zaburzeń nastroju. Substancja ta działa poprzez zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Fluoksetyna

  Fluoksetyna to lek przeciwdepresyjny stosowany w terapii zaburzeń nastroju. Substancja ta wpływa na poziom serotoniny w mózgu, poprawiając samopoczucie pacjenta.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Hydroksyzyna

  Hydroksyzyna to lek przeciwhistaminowy stosowany w leczeniu alergii i chorób skórnych. Może powodować senność i osłabienie, dlatego należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn podczas stosowania.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Imipramina

  Imipramina, należąca do grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, jest wykorzystywana w terapii zaburzeń nastroju, działając przez podniesienie poziomu neurotransmiterów w mózgu.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Paroksetyna

  Paroksetyna to substancja lecznicza stosowana głównie w leczeniu depresji, lęku i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Jest to selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny, który wpływa na poprawę nastroju i zmniejszenie objawów psychicznych.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Sertralina

  Sertralina jest lekiem przeciwdepresyjnym stosowanym w leczeniu zaburzeń nastroju. Substancja ta wpływa na poziom serotoniny w mózgu, poprawiając samopoczucie pacjenta.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne

Omawiane schorzenia

 • Depresja

  Depresja to choroba psychiczna, która charakteryzuje się obniżonym nastrojem, utratą zainteresowania życiem oraz trudnościami w codziennych czynnościach. Może mieć różne przyczyny, takie jak czynniki genetyczne, stres czy traumy emocjonalne.
 • Epizod depresyjny

  Epizod depresyjny to choroba psychiczna, która charakteryzuje się obniżonym nastrojem, utratą zainteresowania życiem oraz zmniejszeniem aktywności. Jest to schorzenie, które może mieć różne przyczyny i wymaga leczenia farmakologicznego oraz terapii psychologicznej.
 • Karmienie piersią

  Karmienie piersią jest naturalnym sposobem żywienia niemowląt i ma wiele korzyści dla zdrowia dziecka i matki. Jednakże, niektóre kobiety mogą mieć problemy z karmieniem piersią, takie jak ból sutków czy niedobór mleka.

Więcej poradników

Wyświetlane poradniki pochodzą z kategorii czytanego artykułu: , , , .