Związki aktywne biologiczne

Amitryptylina w preparatach leczniczych występuje w postaci chlorowodorku amitryptyliny.

Dostępne postaci leku

Amitryptylina jest dostępna w postaci tabletek doustnych.

Działanie

Amitryptylina należy do grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Jest ona nieselektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny oraz noradrenaliny, w konsekwencji nasilając neurotransmisję tych neuroprzekaźników.

Wskazania

Amitryptylina jest lekiem wskazanym do stosowania w terapii objawów depresji.

Przeciwwskazania

Amitryptylina nie powinna być stosowana w przypadku nadwrażliwości (zarówno na amitryptylinę, jak i benzodiazepiny), zaburzeń rytmu serca, dławicy piersiowej, niedawno przebytego zawału serca, pobudzenia maniakalnego, niewydolności wątroby, stosowania leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (iMAO), karmienia piersią oraz wieku poniżej 16. roku życia.

Działania niepożądane

Podczas stosowania amitryptyliny może dojść do wystąpienia działań niepożądanych takich jak: uczucie suchości w jamie ustnej, zaparcia, nudności, wymioty, bóle brzucha, ciemne zabarwienie języka, obrzęk ślinianek, łysienie, pokrzywka, fotodermatozy, zaburzenia widzenia, problemy z oddawaniem moczu, hipotonia ortostatyczna, zawał serca, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia koncentracji, zaburzenia czucia, bóle i zawroty głowy, omamy, dezorientacja, zmęczenie, osłabienie, zapalenie wątroby, ginekomastia, zaburzenia miesiączkowania, impotencja, zaburzenia wydzielania hormonu antydiuretycznego oraz zaburzenia apetytu.

Przedawkowanie

Przy przedawkowaniu amitryptyliny może dojść do wystąpienia objawów takich jak: zaburzenia czynności serca, zaburzenia oddychania, utrata przytomności, zaburzenia widzenia, zaburzenia koncentracji, senność, dezorientacja, niewydolność serca, hipotermia, hipotensja, zaburzenia czynności nerek, drawki oraz śpiączka.

W przypadku przedawkowania należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Środki ostrożności

Może upłynąć do 4 tygodni, zanim objawy ulegną poprawie. Należy kontynuować stosowanie leku zgodnie z zaleceniami i poinformować lekarza, jeśli objawy nie ulegną poprawie.

Nie należy nagle przerywać stosowania amitryptyliny, gdyż mogą wystąpić nieprzyjemne objawy odstawienia. Zapytaj swojego lekarza, jak bezpiecznie przerwać stosowanie amitryptyliny.

Podczas pierwszego rozpoczęcia przyjmowania leku przeciwdepresyjnego, takiego jak amitryptylina, mogą wystąpić myśli samobójcze, zwłaszcza u pacjentów w wieku poniżej 24 lat. Lekarz będzie musiał kontrolować stan pacjenta podczas regularnych wizyt przez co najmniej 12 pierwszych tygodni leczenia.