Co to jest żylna choroba zakrzepowo-zatorowa?

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ) obejmuje zakrzepicę żył głębokich oraz zatorowość płucną, która występuje często jako jej konsekwencja. Zakrzepica żył głębokich to powstanie zakrzepu w układzie żył głębokich kończyn. Zatorowość płucna jest skrzepem krwi w płucach, który powstaje, gdy skrzep z innej części ciała (często nogi lub ręki) przemieszcza się w krwiobiegu i zalega w naczyniach krwionośnych płuc. Ogranicza to przepływ krwi do płuc, obniża poziom tlenu w płucach i zwiększa ciśnienie krwi w tętnicach płucnych. Jeśli zatorowość płucna nie jest szybko leczona, może spowodować uszkodzenie serca lub płuc, a nawet śmierć.

Przyczyny

Jakie są przyczyny żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej?

Do powstania zakrzepicy żylnej prowadzą czynniki takie jak: zwolnienie przepływu krwi, zaburzenie pomiędzy czynnikami prozakrzepowymi i przeciwkrzepliwymi, a także uszkodzenie ściany naczynia (np. w wyniku urazu lub podczas operacji). Czynniki te nazywane są triadą Virchowa. Ponadto do zakrzepicy żył głębokich przyczynia się wiek, otyłość, występowanie żylaków kończyn dolnych, urazy, długotrwałe unieruchomienie, a także stosowanie leków antykoncepcyjnych oraz hormonalnej terapii zastępczej.
Główną przyczyną zatorowości płucnej jest zakrzepica żył głębokich, a czynniki prowadzące do zatorowości płucnej są takie same jak czynniki ryzyka zakrzepicy żył głębokich.

Objawy

Jakie są objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej?

Zakrzepica żył głębokich często na początku może przebiegać bezobjawowo. Może objawiać się bólem, obrzękiem, ociepleniem kończyny, zaczerwienieniem, a czasami stanem podgorączkowym.

Objawy zatorowości płucnej zwykle pojawiają się nagle. Pierwszymi oznakami zatoru płucnego są zazwyczaj duszności, kaszel i bóle w klatce piersiowej, które nasilają się przy wysiłku. Może pojawić się również krwawa plwocina i osłabnięcia.

Diagnoza

Jak diagnozuje się żylną chorobę zakrzepowo-zatorową?

Rozpoznanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej opiera się na podstawie takich badań jak:
– pomiar stężenia dimeru D w osoczu (pozwala na wykluczenie obecności żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej z dużym prawdopodobieństwem);
– ultrasonograficzny test uciskowy (potwierdza obecność skrzepliny w naczyniu);
– USG z kolorowym Dopplerem układu żylnego całej kończyny dolnej;
– flebografia kontrastowa;
– pletyzmografia impedancyjna;
– rezonans magnetyczny.

Leczenie

Jak leczy się żylną chorobę zakrzepowo-zatorową?

Postępowanie terapeutyczne w przebiegu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej opiera się głównie na stosowaniu leków przeciwzakrzepowych. Celem terapii jest zatrzymanie progresji choroby oraz zapobieganie zatorowości płucnej. Najczęściej stosuje się leki przeciwkrzepliwe takie jak: heparyna drobnocząsteczkowa (HDCz) stosowana podskórnie, heparyna niefrakcjonowana, doustne leki przeciwkrzepliwe (antagoniści witaminy K – acenokumarol i warfaryna, nowe leki przeciwkrzepliwe -apiksaban, dabigatran i rywaroksaban) oraz metody fizykalne (takie jak pończochy uciskowe). Niekiedy konieczne jest zastosowanie także leków trombolitycznych oraz chirurgicznej embolektomii.

Zapobieganie

Jaki zapobiega się żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej?

Aby zapobiegać żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej należy: unikać długotrwałego unieruchomienia, dbać o wczesną aktywność ruchową po zabiegach i operacjach, dbać o odpowiednią masę ciała i zdrowy tryb życia, stosować pończochy uciskowe, w przypadku długich podróży w pozycji siedzącej robić przerwy na spacery oraz nosić luźne ubrania, stosować zgodnie z zaleceniem lekarza leki przeciwkrzepliwe.