leki-orange

Co lepsze - Acard czy Aspiryna na rozrzedzenie krwi?

Aspiryna na rozrzedzenie krwi – Polocard czy Acard? Co lepsze?

Kwas acetylosalicylowy, potocznie nazywany aspiryną to jeden z najstarszych leków stosowanych przez człowieka. Oprócz działania przeciwbólowego, przeciwgorączkowego i przeciwzapalnego, wykorzystywany jest także w profilaktyce chorób sercowo naczyniowych, w tym zawału serca.

W IV w. p.n.e. Hipokrates, ojciec medycyny zauważył, że kora wierzby łagodzi bóle porodowe. Wiele lat później, z kory wierzby białej (Salix alba), wyizolowano salicynę, która odpowiadała za zaobserwowany efekt. Problemem salicyny było jednak silnie drażniące działanie na przewód pokarmowy. Tę niedogodność postanowili rozwiązać naukowcy z przedsiębiorstwa farmaceutyczno-chemicznego Bayer, którzy w roku 1899 wprowadzili na rynek kultową aspirynę. Do jej sławy przyczyniła się wysoka skuteczność w łagodzeniu objawów hiszpanki, czyli epidemii grypy, która wybuchła w 1918 roku [1-2].

W jakich dawkach stosuje się aspirynę?

Kwas acetylosalicylowy (ASA, bądź popularnie aspiryna) w wyższych dawkach (250-500 mg) wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. W dawce 75-150 mg (tzw. dawka kardiologiczna) posiada właściwości antyagregacyjne (zapobiega powstawaniu zakrzepów) [2].

Jak działa aspiryna?

Działanie kwasu acetylosalicylowego polega na nieodwracalnym hamowaniu 2 izoenzymów: cyklooksygenazy 1 (COX-1) oraz cyklooksygenazy 2 (COX-2). COX-1 jest aktywna w warunkach fizjologicznych w m.in.: w błonie śluzowej żołądka, nabłonku nerek, a także w płytkach krwi. Aktywność COX-2 natomiast  wzrasta w tkankach objętych procesem zapalnym.

Jak wspomniano, aspiryna działa na COX-1 i COX-2 nieodwracalnie. Jeśli więc w płytkach krwi (elementy morfotyczne, które nie posiadają jądra komórkowego) dochodzi do zahamowania produkcji COX, to aktywność tego enzymu zostaje zablokowana do końca życia tych komórek (czyli ok. 10 dni). Zmniejszają się więc ich zdolności agregacyjne [3,5].

Czy aspiryna rozpuszcza skrzepy?

Aspiryna jest często stosowana jako lek przeciwpłytkowy i może pomóc w zapobieganiu powstawaniu skrzepów krwi. Jednakże aspiryna nie rozpuszcza istniejących skrzepów krwi. Leki takie jak trombolityki, czy heparyna są stosowane do rozpuszczania skrzepów krwi pod nadzorem lekarza.

Czy aspiryna zapobiega zawałom?

Aktualnie rekomenduje się stosowanie kwasu acetylosalicylowego w celu zapobiegania incydentom sercowo-naczyniowym w najmniejszej skutecznej dawce, czyli 75 mg/dobę. Nie wykazano korzyści związanych z redukcją ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych (zawał serca, udar mózgu, nagła śmierć sercowa, ostre niedokrwienie kończyn dolnych) w związku ze zwiększeniem dawki ASA [4].

Kiedy stosować aspirynę?

Prewencja pierwotna to działania, mające na celu zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia choroby. Prewencja wtórna dotyczy osób, które już wcześniej chorowały i ma na celu zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnych epizodów choroby.

Rola kwasu acetylosalicylowego w prewencji wtórnych incydentów sercowo-naczyniowych jest dobrze ugruntowana. Jest powszechnie uznana w praktyce klinicznej, zarówno w wytycznych europejskich jak i amerykańskich. Liczne badania kliniczne dowiodły, że korzyści ze stosowania ASA są wyższe niż ryzyko działań niepożądanych (głównie krwawienia z przewodu pokarmowego). W tym przypadku terapia przeciwpłytkowa aspiryna redukuje ilość incydentów sercowo-naczyniowych i zmniejsza śmiertelność.

Natomiast jeśli chodzi o prewencję pierwotną, sytuacja jest bardziej skomplikowana. Według Wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2016 r. nie zaleca się stosowania leczenia przeciwpłytkowego u pacjentów bez chorób układu sercowo-naczyniowego. Wynika to z wysokiego ryzyka wystąpienia poważnego krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Zgodnie z amerykańskimi zaleceniami American College of Cardiology i American Heart Association z 2019 roku, dopuszcza się przyjmowanie ASA w dawce 75-100 mg/dobę u pacjentów w wieku 40-70 lat, u których ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych przewyższa ryzyko wystąpienia powikłań krwotocznych. Lek nie należy stosować u osób powyżej 70 lat oraz u wszystkich pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia powikłań krwotocznych.

Zastosowanie ASA w prewencji pierwotnej powinno być poparte indywidualną oceną sytuacji danego pacjenta (taką stratyfikację, czyli ocenę ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego, przeprowadza się za pomocą odpowiednio zwalidowanych skal populacyjnych). Przykład: jeśli jesteś osobą chorującą na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze, stosowanie ASA w dawce kardiologicznej ma uzsadnienie. Natomiast jeśli nie chorujesz na te schorzenia wtedy ryzyko działań niepożądanych, wydaje się większe niż korzyści z terapii (jednak oceny należy dokonać indywidualnie) [4].

Co zamiast Aspiryny i Acardu na rozrzedzenie krwi?

Najpopularniejsze preparaty zawierające kwas acetylosalicylowy w niskich dawkach to Acard i Polocard. Nieraz pacjenci zastanawiają się, który z nich wybrać?

Zarówno Acard jak i Polocard są dostępne w dwóch dawkach: 75 mg oraz 150 mg kwasu acetylosalicylowego. Oba preparaty występują w postaci tabletek dojelitowych. Ma to na celu ograniczyć miejscowe, niekorzystne działanie kwasu acetylosalicylowego na żołądek. Jest to możliwe dzięki temu, że tabletki dojelitowe przechodzą w niezmienionej formie do dalszych odcinków układu pokarmowego. Zmniejsza się więc ryzyko krwawienia i podrażnienia górnych odcinków przewodu pokarmowego. Innym przykładem tabletek powlekanych z kwasem acetylosalicylowym, które rozpuszczają się dopiero w jelicie cienkim jest Aspirin Cardio. Tabletki te różnią się od wcześniej omawianych Polocardu i Acardu zawartością ASA. Aspirin Cardio zawiera 100 mg substancji czynnej.

Innym wykorzystywanym przez producentów leków rozwiązaniem, jest stosowanie dodatkowo drugiego składnika, który ma pełnić funkcję ochronną. Na polskim rynku takim rozwiązaniem jest połączenie kwasu acetylosalicylowego z glicyną. Właśnie dzięki połączeniu ASA z glicyną Pluscard wyróżnia się na tle Polocardu czy Acardu. Mechanizm działania ochronnego w tym przypadku polega na reakcji wolnej grupy karboksylowej ASA z grupą aminową cząsteczki glicyny. W ten sposób zmniejsza się działanie drażniące ASA i zwiększa jego rozpuszczalność [4].

Co lepsze, Acard czy Aspiryna na rozrzedzenie krwi?

Acard i Aspiryna są lekami, które można stosować zamiennie do rozrzedzania krwi. Oba leki zawierają tę samą substancję czynną, czyli kwas acetylosalicylowy, który działa jako lek przeciwkrzepliwy poprzez blokowanie sklejania się płytek krwi i zmniejszanie ryzyka tworzenia się skrzepów. Ostatecznie, które lekarstwo jest lepsze, zależy od indywidualnych potrzeb i zaleceń lekarza.

Jakie są działania niepożądane aspiryny i innych leków z ASA?

Stosowanie aspiryny i innych leków z ASA może powodować pewne działania niepożądane, takie jak:

 • podrażnienie żołądka, zgaga, ból brzucha i nudności;
 • krwawienie z żołądka lub jelit;
 • uszkodzenie wątroby lub nerek;
 • bezsenność lub senność;
 • uczulenie, skurcz oskrzeli, pokrzywka lub obrzęk;
 • reakcje skórne, takie jak wysypka lub świąd [6].

Czy warto skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem aspiryny na rozrzedzenie krwi?

Tak, zanim zaczniesz stosować aspirynę w celu profilaktyki chorób serca, warto skonsultować się z lekarzem. Lekarz będzie miał pełny obraz twojego zdrowia i historii chorób, dzięki czemu będzie mógł określić, czy aspiryna będzie dla ciebie korzystna, a także jaki powinien być odpowiedni dla ciebie dawkowanie [7].

Kto nie powinien stosować aspiryny i innych leków z ASA?

Przeciwwskazania do stosowania aspiryny i innych leków z kwasem acetylosalicylowym obejmują:

 • Nadwrażliwość lub uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ);
 • Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy;
 • Hemofilia i inne zaburzenia krwiotwórcze;
 • Astma oskrzelowa;
 • Ciąża i karmienie piersią, o ile lekarz nie zaleci inaczej;
 • Zaburzenia czynności nerek i wątroby;
 • Wiek poniżej 18 lat przy objawach zakażenia wirusem, szczególnie grypy i innych chorób z gorączką.

Jak bezpiecznie stosować Polocard i Acard? 5 praktycznych wskazówek

Jeśli chodzi o bezpieczne stosowanie aspiryny profilaktycznie w chorobach serca, istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę.

 1. Konsultacja z lekarzem: Przed rozpoczęciem regularnego stosowania aspiryny profilaktycznie w celu zapobiegania chorobom serca, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem. Lekarz będzie w stanie ocenić Twoje indywidualne ryzyko i zalecić odpowiednią dawkę aspiryny.
 2. Dawka: Zalecana dawka aspiryny profilaktycznej w chorobach serca wynosi zazwyczaj od 75 do 150 mg na dobę. Jednak dokładna dawka może się różnić w zależności od indywidualnego stanu zdrowia, ryzyka sercowo-naczyniowego i innych czynników.
 3. Regularność stosowania: Jeżeli aspiryna profilaktyczna została zalecona przez lekarza, ważne jest, aby przyjmować ją regularnie. Nie należy brać dawki przekraczającej zalecenia lekarza.
 4. Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem terapii innymi lekami: Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek innej terapii farmakologicznej należy skonsultować się z lekarzem. Niektóre leki mogą mieć interakcje z aspiryną, co może zwiększyć ryzyko działań niepożądanych.
 5. Monitorowanie skutków ubocznych: Przyjmowanie aspiryny profilaktycznie może wiązać się z ryzykiem działań niepożądanych, takich jak krwawienie żołądka czy owrzodzenia żołądka i dwunastnicy. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek niepokojące objawy, takie jak krwawienie z przewodu pokarmowego czy uczulenie, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
Omawiane schorzenia
Obejmuje: zapalenie błony wewnętrznej żyły, zapalenie żyły, zapalenie okołożylne, ropne zapalenie żyły. Nie obejmuje: zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył: wikłające: poronienie, ciążę pozamaciczn…
Zawał serca jest to przerwanie dopływu krwi, która normalnie zaopatruje serce w tlen, na skutek czego mięsień sercowy zaczyna obumierać. Zawał serca stanowi zagrożenie życia. Jeśli przepływ krwi nie z…
Omawiane substancje
Kwas acetylosalicylowy jest stosowany w celu obniżenia gorączki i łagodzenia łagodnego do umiarkowanego bólu w takich stanach, jak bóle mięśni, bóle zębów, przeziębienie i bóle głowy. Może być również…
Podsumowanie