aleric

Aleric deslo USP

floradix

Floradix Żelazo i witaminy

nisita

Nisita

Biotilac Biotic

hascovir

Hascovir Control Max

kerabione

Kerabione

raphaholin C

Raphacholin C

ecomer

Ecomer Odporność + witamina E

chitosan

Olimp Chitosan+chrom

,

Poznaj leki na raka piersi nowej generacji

Czy jest nowy lek na raka piersi potrójnie ujemnego?

Leki onkologiczne nowej generacji w leczeniu raka piersi dają możliwości prowadzenia skuteczniejszych terapii celowanych. Wpływa to na rzadsze występowanie skutków ubocznych oraz większą wyleczalność raka piersi.

Jakie są typy raka piersi?

Nowotwory piersi stanowią jedną z głównych przyczyn umieralności kobiet w Polsce z powodów onkologicznych. Nie są nieuleczalne, aczkolwiek o całkowitym wyleczeniu decyduje czas, w którym dokonano diagnozy, stopień złośliwości i rodzaj wykrytego nowotworu.

Wyróżniamy podtypy raka piersi:

  • luminalny A: obserwujemy obecność receptorów hormonalnych estrogenowych oraz progesteronowych;
  • luminalny B: oprócz receptorów hormonalnych pojawiają się receptory naskórkowego czynnika wzrostu HER2 lub jego brak;
  • HER2 nieluminalny: brak receptorów hormonalnych, ale występują receptory HER2;
  • potrójnie ujemny: brak receptorów.

Podtypy warunkują rokowanie oraz wdrożone leczenie. Zazwyczaj nowotwory luminalne B, HER2 oraz potrójnie ujemny wykazują złośliwość. Oznacza to, że mogą dawać przerzuty do innych tkanek i nieleczone prowadzą do śmierci [1,2].

Jak wygląda standardowe leczenie raka piersi?

Dobór leczenia podstawowego zależne jest od stadium choroby, umiejscowienia guza oraz jego rodzaju. Podstawą jest chirurgia, gdzie lekarze usuwają nowotwór, jeśli to możliwe. W kolejnym etapie stosuje się radioterapię, gdzie okolice guza są naświetlane. Ta metoda pozwala na ograniczenie występowania przerzutów.

W przypadku nowotworów hormonozależnych wdrażana jest hormonoterapia, dzięki której eliminujemy pobudzenie wzrostu nowotworu przez estrogeny i progesteron. W przypadku nowotworów złośliwych konieczne jest wprowadzenie chemioterapii [3].

Leki onkologiczne nowej generacji na raka piersi (fot. Canva).

Jakie są nowe leki raka piersi?

Przede wszystkim nowością jest wprowadzenie do standardów terapii leczenia celowanego molekularnie. Polega ono na podawaniu leków, które za cel działania mają receptory oraz inne mechanizmy powodujące zwrot nowotworu. W porównaniu do cytostatyków, które podajemy przy chemioterapii, leki celowane wywołują łagodniejsze skutki uboczne dla organizmu. Niestety leki te są często nieobjęte refundacją ze względu na to, że są to leki nowe, często dopiero w trakcie badań klinicznych. Wiąże się z tym ich ograniczona dostępność.

Leki na nowotwór piersi typu HER2

W nowotworach piersi, które wykazują cechy receptora HER2 stosujemy przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko temu receptorowi. Niestety guzy mają zdolność nabierania odporności na lek.  Zauważono takie zjawisko w przypadku guzów o dużej złośliwości, które dawały liczne przerzuty.

Nowością w terapii raka piersi jest kojarzenie leków celowanych z cytostatykami, co zwiększa skuteczność terapii [2].

Nowy lek na raka potrójnie ujemnego

Potrójnie ujemny rak piersi wykazuje wysoką złośliwość. W jego przypadku nie można stosować hormonoterapii oraz leków hamujących receptory HER2. Leczenie należy wdrożyć jak najszybciej, aby zapobiec występowaniu przerzutów oraz wydłużyć czas życia chorych. W odpowiedzi na potrzeby obecnie wprowadza się do terapii przeciwciała monoklonalne, należące do leków biologicznych, które zapobiegają rozwój nowotworu. Często stosujemy je w połączeniu z cytostatykiem przed i po zabiegu chirurgicznym. Nowością jest wprowadzenie przeciwciał monoklonalych przeciwko receptorowi TROP-2, takim lekiem jest sacytuzumab gowitekan. Lek rozpoznaje białko TROP-2 należące do nowotworu. Następnie przenika do komórki, gdzie uwalniana jest cząsteczka SN-38, która jest lekiem przeciwnowotworowym [4].

Bibliografia

  1. Rekomendacja nr 1/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Talzenna (talazoparyb) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na raka piersi (ICD 10 C50)”Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Rekomendacja nr 1/2022 Prezesa AOTMiT z dnia 4 stycznia 2022 r.
  2. Enhertu (trastuzumab derukstekan) w leczeniu dorosłych chorych z HER-2-dodatnim rakiem piersi. Analiza problemu decyzyjnego. Mahta. Warszawa 21.11.2021r. Korbut R.: Farmakologia po prostu, 2009; s.267-269
  3. Trodelvy (sacytuzumab gowitekan) we wskazaniu: w monoterapii w leczeniu dorosłych pacjentów z nieresekcyjnym lub przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi (ang. metastatic triple-negative breast cancer, mTNBC), którzy wcześniej otrzymali co najmniej dwie linie leczenia systemowego, w tym co najmniej jedną w zaawansowanej chorobie. Raport oceny technologii o wysokiej innowacyjności w ramach Funduszu Medycznego za rok 2022. Nr: 25/2022

Omawiane substancje

W tym poradniku nie omawiamy konkretnych substancji.

Omawiane schorzenia

  • Rak piersi

    Rak piersi to choroba nowotworowa, która rozwija się w tkankach piersi. Jest to jedno z najczęstszych schorzeń nowotworowych u kobiet na całym świecie. Wczesne wykrycie i leczenie raka piersi zwiększa szanse na wyleczenie i przeżycie.

Więcej poradników

Wyświetlane poradniki pochodzą z kategorii czytanego artykułu: , .