aleric

Aleric deslo USP

floradix

Floradix Żelazo i witaminy

nisita

Nisita

Biotilac Biotic

hascovir

Hascovir Control Max

kerabione

Kerabione

raphaholin C

Raphacholin C

ecomer

Ecomer Odporność + witamina E

chitosan

Olimp Chitosan+chrom

,

Molnupirawir-doustny lek na Covid-19

W wielkiej Brytanii zatwierdzono nowy lek stosowany w infekcji wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Molnupirawir został opracowany przez firmę Merck. Firma Merck podaję, że lek zmniejsza liczbę hospitalizacji oraz zgonów w wyniku Covid-19 o 50%. Jest to pierwszy lek stosowany w leczeniu zakażenia SARS-CoV-2, który może być podawany doustnie. Lek ma być podawany osobom z łagodnym lub […]
Nowy lek na covid.

W wielkiej Brytanii zatwierdzono nowy lek stosowany w infekcji wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Molnupirawir został opracowany przez firmę Merck. Firma Merck podaję, że lek zmniejsza liczbę hospitalizacji oraz zgonów w wyniku Covid-19 o 50%. Jest to pierwszy lek stosowany w leczeniu zakażenia SARS-CoV-2, który może być podawany doustnie. Lek ma być podawany osobom z łagodnym lub umiarkowanym przebiegiem, które nie wymagają hospitalizacji w momencie rozpoczęcia terapii. Lek jest dostępny po nazwą handlową Lagevrio.

Wskazania do stosowania molnupirawiru

Molnupirawir został zarejestrowany do stosowania u osób powyżej 18 roku życia, u których obecność koronawirusa została potwierdzona testem oraz którzy mają chociaż jeden czynnik rozwoju ciężkiego przebieg choroby. Według opracowanego schematu dawkowania lek ma być przyjmowany 2 razy dziennie przez 5 dni.

Jak działa molnupirawir?

Molnupirawir jest analogiem nukleozydowym, który zwiększa częstość mutacji wirusowego RNA, hamując replikację wirusa SARS-CoV-2.  Mutageneza RNA jest spowodowana wykorzystywaniem do replikacji przez wirusową polimeraze RNA aktywnego metabolitu molnupirawiru, zamiast trifosforanu cytydyny lub trifosforanu urydyny.

Dostępność  i cena molnupirawiru

Molnupirawir został zatwierdzony na terenie Wielkiej Brytanii. W USA, Unii Europejskiej oraz wielu innych krajach preparat ten jest w trakcie procesu zatwierdzania. Lekarze mają nadzieje, że tabletka ta pomoże odciążyć szpitale. Jednak koszt pięciodniowej terapii jest dość wysoki. Cena terapii molnupirawirem to około 2 800 zł.

Mimo wysokiej ceny popyt na ten lek jest znaczny. W związku z tym nie do wszystkich dotrą leki. Firma Merck ogłosiła, że do końca roku mogą wyprodukować ilość leku wystarczającą na 10 mln pełnych cykli leczenia. Podczas gdy rząd Wielkiej Brytanii zamówił już 480 tys. dawek leku. Według danych z Ministerstwa Zdrowia Polska również zakontraktowała już lek i czeka na dopuszczenie do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Wyniki badań klinicznych dla molnupirawiru

Badania kliniczne przeprowadzono na 775 pacjentach. 7,3 % spośród badanych przyjmujących molnupirawir wymagało hospitalizacji, ale żaden z tych pacjentów nie zmarł. W grupie pacjentów przyjmujących placebo liczba hospitalizacji była większa i wynosiła 14,1%. 8 pacjentów przyjmujących placebo zmarło na Covid-19.

Molnupirowir jest analogiem nukleozydu, który naśladuje niektóre cząsteczki bazowe RNA, umożliwiając mu wniknięcie do RNA wirusa i spowodowanie mutacji, które uniemożliwiają jego reprodukcję.

Pojawiają się dyskusje na temat bezpieczeństwa stosowania molnupirawiru. Brak długoterminowych danych na temat bezpieczeństwa molnupirawiru może być przeszkodą dla sceptycznych pacjentów. Coraz częściej pojawiają się głosy na temat mutagenności nowego leku wywołanej wbudowywaniem się do DNA komórek ludzkich. Efekty takie były widoczne w badaniach analogów nukleozydów na zwierzętach.

Daria Hazuda wirusolog reprezentująca firmę Merck twierdzi, że nie ma dowodów na potencjalną mutagenność oraz że lek będzie bezpieczny jeśli będzie stosowany zgodnie z przeznaczeniem.

Źródło: 1. https://www.drugdiscoverytrends.com/early-safety-concerns-accompanied-mercks-molnupiravir-the-first-potential-oral-covid-19-therapy/, 2. https://www.drugs.com/clinical_trials/montefiore-einstein-researchers-test-whether-molnupiravir-can-prevent-covid-19-19757.html

Bibliografia

Omawiane substancje

W tym poradniku nie omawiamy konkretnych substancji.

Omawiane schorzenia

  • COVID-19

    COVID-19 to choroba zakaźna wywołana przez wirusa SARS-CoV-2, która może prowadzić do poważnych powikłań i zgonów. Objawy COVID-19 obejmują gorączkę, kaszel, duszność, bóle mięśniowe i zmęczenie.

Więcej poradników

Wyświetlane poradniki pochodzą z kategorii czytanego artykułu: , .