Związki aktywne biologiczne

W preparatach występuje w postaci chlorowodorku doksepiny.

Dostępne postaci leku

Doksepina jest dostępna w postaci kapsułek twardych.

Działanie

Działanie przeciwdepresyjne doksepiny jest przede wszystkim związane z hamowaniem wychwytu zwrotnego amin biogennych w ośrodkowym układzie nerwowym, a dokładniej noradrenaliny i serotoniny w synaptycznych zakończeniach nerwowych. Efekt ten zwiększa poziom monoamin w miejscu synaptycznym, co z kolei zwiększa aktywność w miejscach receptorowych neuronów postsynaptycznych.

Wskazania

Doksepina jest wskazana do stosowania w leczeniu:
-stanów depresyjnych z lękiem i niepokojem w przebiegu psychoz;
-depresji i stanów lękowych w przebiegu zaburzeń somatycznych oraz chorób organicznych;
-zespołów depresyjno-lękowych w przebiegu choroby alkoholowej;
-zaburzeń nerwicowych z objawami depresji lub lęku.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować doksepiny, jeśli pacjent ma uczulenie na doksepinę lub podobne leki, takie jak amoksapina lub loksapina, lub jeśli pacjent ma jaskrę, lub problemy z oddawaniem moczu.

Nie należy stosować doksepiny, jeśli w ciągu ostatnich 14 dni stosowano inhibitor MAO. Może dojść do niebezpiecznej interakcji lekowej.

Działania niepożądane

Jeśli wystąpią objawy reakcji alergicznej: pokrzywka; trudności w oddychaniu; obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, należy zwrócić się o pomoc medyczną.

Należy zgłosić lekarzowi wszelkie nowe lub nasilające się objawy, takie jak: zmiany nastroju lub zachowania, niepokój, napady paniki, problemy ze snem, lub jeśli pacjent czuje się impulsywny, drażliwy, pobudzony, wrogi, agresywny, niespokojny, nadpobudliwy (psychicznie lub fizycznie), bardziej przygnębiony, ma myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli podczas przyjmowania doksepiny u pacjenta pojawi się:
-niewyraźne widzenie, widzenie tunelowe, ból lub obrzęk oczu, widzenie aureoli wokół świateł;
-uczucie lekkiego zawrotu głowy, jakbyś miał zemdleć;
-drżenia, niespokojne ruchy mięśni w oczach, języku, szczęce lub szyi;
-ciężkie zaparcia;
-dezorientacja, halucynacje, nietypowe myśli, napady drgawek (konwulsje);
-bolesne lub utrudnione oddawanie moczu.

Częste działania niepożądane mogą obejmować:
-senność, zawroty głowy;
-podwyższone ciśnienie krwi;
-zmiany widzenia;
-wysypkę, obrzęk;
-mdłości, wymioty, niestrawność;
-niewielkie oddawanie moczu lub jego brak;
-suchość w ustach, zaparcia;
-zmniejszenie lub zwiększenie popędu płciowego.

Przedawkowanie

Objawami przedawkowania doksepiny są: senność, nieostre widzenie oraz nadmierna suchość błony śluzowej jamy ustnej.

Środki ostrożności

Należy poinformować lekarza o stosowaniu w ciągu ostatnich 5 tygodni leków przeciwdepresyjnych z grupy „SSRI”, takich jak citalopram, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina, trazodon lub wilazodon.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały zaburzenia dwubiegunowe (depresja maniakalna).

Niektórzy młodzi ludzie mają myśli samobójcze, gdy po raz pierwszy przyjmują lek przeciwdepresyjny. Lekarz powinien sprawdzać postępy pacjenta podczas regularnych wizyt.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Doksepina nie jest zatwierdzona do stosowania u osób w wieku poniżej 12 lat.