leki-orange

Poznaj najczęstsze interakcje wziewów na astmę

W jakie interakcje wchodzę leki wziewne na astmę?

Astma to choroba przewlekła, która często wiąże się z przyjmowaniem kilku leków jednocześnie. W farmakoterapii wykorzystuje się głównie preparaty wziewne oraz stosowane doustnie. Pacjenci cierpiący na astmę, często są obarczeni również innymi chorobami. Z tego względu niezbędna jest wiedza o możliwych interakcjach lekowych, a także innych ważnych faktach, na które trzeba zwrócić uwagę podczas leczenia.

Astma i możliwe interakcje — na co trzeba uważać?

Astma to choroba przewlekła, dlatego istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że pacjent będzie cierpiał również na inne schorzenia. Zwiększa to ilość przyjmowanych leków, a co za tym idzie możliwość wystąpienia interakcji lekowych. Poniżej znajduje się opis najczęstszych interakcji lekowych oraz innych aspektów, o których należy pamiętać podczas farmakoterapii.

Wziewne leki na astmę — w jakie wchodzą interakcje?

Najczęściej stosowanym połączeniem w leczeniu astmy i jest budezonid i formoterol. Występuje ono pod następującymi nazwami handlowymi: Airbufo Forspiro, Bufomix Easyhaler, DuoResp Spiromax, Symbicort, Symbicort Turbuhaler. W jakie interakcje może wchodzić takie połączenie lekowe?

Leki przeciwgrzybiczne i antybiotyki makrolidowe

Poważna interakcja pojawia się podczas stosowania leków na astmę z lekami przeciwgrzybiczymi (np. ketokonazol, itrakonazol, worykonazol) lub antybiotykami makrolidowymi (klarytromycyna). Jednoczesne przyjmowanie wspomnianych substancji chemicznych doprowadza do znacznego zwiększenia stężenia budezonidu w osoczu. W efekcie po standardowej aplikacji leku w organizmie pozostaje większa ilość budezonidu przez dłuższy czas niż w klasycznej terapii. Może to prowadzić do zwiększenia działań niepożądanych [1].

Co zrobić, jeśli wspomniane połączenie jest wymagane? Po pierwsze należy poinformować lekarza prowadzącego o konieczności terapii. Być może uda się zmienić leki na preparaty z innych grup, które nie będą niosły takich komplikacji. Jeśli nie jest to możliwe, to najlepiej rozdzielić czasowo przyjmowane preparaty.

ß-blokery

Kolejna poważna interakcja podczas leczenia astmy zachodzi pomiędzy ß-blokerami a formoterolem. ß-blokery to często stosowane leki w chorobach kardiologicznych, np. w celu obniżenia ciśnienia tętniczego krwi lub zmniejszenia częstości akcji serca. Są to takie substancje, jak np. metoprolol (Beto ZK, Betaloc ZOK), bisoprolol (Bibloc, Bisocard) lub nebiwolol (Ebivol, Nebicard, Nebilet). Interakcja może zachodzić nawet w przypadku podawania tych substancji do worka spojówkowego w formie kropli ocznych podczas farmakoterapii jaskry! W tym przypadku może dojść do osłabienia działania formoterolu lub nawet zwężenia oskrzeli i pogorszenia stanu pacjenta [1].

Inhibitory monoaminooksydazy (MAO)

Inhibitory monoaminooksydazy, to np. selegilina lub moklobemid. Wykorzystuje się je do leczenia Choroby Parkinsona. Jednoczesna terapia z formoterolem zwiększa ryzyko zaburzeń kardiologicznych, tj. wzrost ciśnienia tętniczego krwi, palpitacja serca bądź ból w klatce piersiowej [1].

Inne ß2-mimetyki

Jeśli stosujemy jeden lek rozszerzający oskrzela w farmakoterapii astmy to łączenie go z innym, podobnie działającym jest złym rozwiązaniem. Dochodzi wtedy do działania addytywnego, co wiąże się ze zwiększeniem intensywności efektu, jednak w tym przypadku jest to niepożądane. Dlatego, jeśli stosujesz, któryś z leków zawierający poniższe substancje lecznicze:

 • SABA (krótkodziałające ß2-mimetyki):
  • fenoterol,
  • salbutamol,
  • prokaterol,
  • lewosalbutamol,
 • LABA:
  • formoterol,
  • salmeterol,
  • bambuterol,

to nie używaj ich jednocześnie. Wyjątkiem od tej reguły jest alternatywna forma kontrola astmy, gdzie pacjent może przewlekle stosować, np. Symbicort Turbuhaler, a doraźnie wziewny SABA natomiast powinno to zostać uzgodnione z lekarzem prowadzącym [1-2].

Leki na zaburzenia rytmu serca

Następne leki należą do różnych grup i stosowanych są w odmiennych sytuacjach klinicznych, jednak zwiększają ryzyko zaburzeń rytmu serca. Wspomniane leki to:

 • chinidyna,
 • dyzopiramid,
 • prokainamid,
 • terfenadyna,
 • Trójpierścieniowe Leki Przeciwdepresyjne (TLPD, np. amitryptylina – Amitriptylinum VP lub doksepina (Doxepin Teva).

Interakcja dotyczy formoterolu [1].

Podobnych interakcji możemy spodziewać się przy stosowaniu innych połączeń wziewnego glikokortykosteroidu z LABA, w lekach takich jak: Asaris lub Salmex [1].

Czy interakcje to jedyna rzecz, o jakiej trzeba pamiętać?

Interakcje to ważna rzecz, aby efekty terapii były prawidłowe, jednak musimy pamiętać także o innych kwestiach związanych z przyjmowaniem leków.

Po pierwsze, jeśli stosujesz wziewny glikokortykosteroid, to po każdej inhalacji powinieneś dokładnie wypłukać jamę ustną wodą, a najlepiej umyć zęby. Innym rozwiązaniem może być stosowanie komór inhalacyjnych. Wziewne glikokortykosteroidy są bezpiecznymi lekami i dają mało działań niepożądanych (szczególnie ogólnosystemowych), ale nieprawidłowa technika inhalacji może wiązać się z wystąpieniem kandydozy jamy ustnej, chrypką, utrudnionym przełykaniem lub dysfonią [3-4].

Po drugie, jeśli wziewne glikokortykosteroidy stosowane są przez długi czas oraz w dużych dawkach, to może dojść do pojawienia się ogólnych działań niepożądanych, takich jak: osteoporoza, zaćma, jaskra [3-4].

Po trzecie, przyjmowanie długodziałających ß2-mimetyków w astmie może nasilić występowanie takich działań niepożądanych, jak: ból głowy, tachykardia, kołatanie serca, nasilona kurczliwość mięśni. Czasami może dojść również do pojawienia się hipokaliemii lub hiperglikemii. Podobne działania niepożądane obserwuje się niekiedy po przyjmowaniu krótkodziałających ß2-mimetyków, np. Ventolin. Jednak tutaj skutki uboczne pojawiają się krótko po rozpoczęciu terapii astmy i w miarę dalszego stosowania leku, dochodzi do wytworzenia tolerancji, która je redukuje [3, 5-6].

Po czwarte należy pamiętać o tym, że jednoczesne stosowanie wziewnego glikokortykosteroidu i LABA nie nasila działań niepożądanych, a wręcz przeciwnie – usprawnia terapię. [3].

Po piąte, stosowanie wziewnych LAMA w terapii astmy jest również całkiem bezpieczne. Najczęstsze zgłaszane działania niepożądane to ból głowy, chrypka, kaszel, uczucie suchości w jamie ustnej [3,7].

Po szóste niezbędna jest prawidłowa aplikacja leku. Substancje stosowane w leczeniu astmy występują w różnych inhalatorach, dlatego zawsze należy zapoznać się z prawidłową techniką użytkowania.

Omawiane produkty
Brak przypisanych produktów.
Omawiane schorzenia
Astma to przewlekłe schorzenie układu oddechowego. W przebiegu tej choroby mamy do czynienia z obturacją i nadwrażliwością dróg oddechowych. Jest to choroba heterogenna, wiele czynników ma wpływ na je…
Omawiane substancje
Budezonid jest lekiem stosowanym w leczeniu astmy i chorób układu oddechowego. Substancja ta działa przeciwzapalnie i zmniejsza obrzęk błony śluzowej dróg oddechowych.
Doksepina to lek przeciwdepresyjny stosowany w terapii zaburzeń nastroju. Substancja ta działa na układ nerwowy, wpływając na poziom neuroprzekaźników, takich jak serotonina i noradrenalina.
Fenoterol pobudza receptory β-adrenergiczne w wyniku czego, rozszerza oskrzela. Działa spazmolitycznie na mięśnie gładkie naczyń i oskrzeli, co chorni oskrzela przed skurczem w wyniku działania hista…
Formoterol jest substancją zaliczaną do β₂-mimetyków, wykazującą działanie rozszerzające na oskrzela. Stosowany jest w leczeniu astmy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Należy poinfo…
Itrakonazol jest lekiem przeciwgrzybiczym, który jest stosowany u dorosłych w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby. Obejmuje to zakażenia dowolnej części ciała, w tym płuc, jamy ustnej, gardła, pa…
Ketokonazol to lek przeciwgrzybiczy stosowany w leczeniu niektórych zakażeń wywołanych przez grzyby. Ma on szerokie spektrum działania<strong>, </strong>dlatego jest stosowany w leczeniu ł…
Metoprolol to beta-bloker, który wpływa na serce i krążenie (przepływ krwi przez tętnice i żyły). Jest on stosowany w leczeniu dławicy piersiowej (ból w klatce piersiowej) i nadciśnienia tętniczego. M…
Moklobemid jest inhibitorem monoaminooksydazy stosowanym w leczeniu dużych zaburzeń depresyjnych i zaburzeń dwubiegunowych. Działa on poprzez blokowanie działania substancji chemicznej znanej jako mon…
Nebiwolol jest beta-blokerem, który jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego (wysokiego ciśnienia krwi). Obniżenie ciśnienia krwi może zmniejszyć ryzyko wystąpienia udaru lub zawału serca. &…
Salbutamol jest krótko działającym, selektywnym agonistą receptorów beta2-adrenergicznych. Działa on poprzez rozluźnienie mięśni dróg oddechowych do płuc, co ułatwia oddychanie. Lek jest zwykle stosow…
Salmeterol jest lekiem rozszerzającym oskrzela, który jest stosowany w celu zapobiegania atakom astmy lub skurczom oskrzeli wywołanym wysiłkiem fizycznym. Lek ma również zastosowanie w leczeniu przewl…
Worykonazol to lek przeciwgrzybiczy, który jest stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez drożdże lub inne rodzaje grzybów. Lek nie leczy infekcji wirusowych, takich jak grypa lub zwykłe przeziębi…
Podsumowanie
SubstancjeBudezonid,
Doksepina,
Fenoterol,
Formoterol,
Itrakonazol,
Ketokonazol,
Metoprolol,
Moklobemid,
Nebiwolol,
Salbutamol,
Salmeterol,
Worykonazol
SchorzeniaAstma
KategoriaLeki na receptę,
Układ oddechowy
TematyBezpieczeństwo leków,
Interakcje,
Leczenie astmy,
Leki przeciwastmatyczne
AutorDawid Hachlica
Ostatnia aktualizacja11 miesięcy temu
Data publikacji17.11.2021
Bibliografia7 źródeł