Związki aktywne biologiczne

W preparatach występuje w postaci chlorku cetylopirydyniowego.

Dostępne postaci leku

Cetylopirydynium jest dostępny w postaci kropli do uszu oraz tabletek do ssania.

Popularne połączenia

Cetylopirydynium bywa łączony z benzydaminą oraz z lidokainą.

Działanie

Chlorek cetylopirydyniowy jest czwartorzędowym związkiem amoniowym, który wykazuje szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego. Zaburza on integralność błony bakteryjnej, powodując wyciek składników cytoplazmy bakterii, zakłócenia metabolizmu komórkowego, zahamowanie wzrostu komórek, a ostatecznie — śmierć komórki.

Wskazania

Chlorek cetylopirydyniowy jest wskazany do stosowania w miejscowym leczeniu lekkich zakażeń jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatów z chlorkiem cetylopirydyniowym jest nadwrażliwość na tę substancję.

Działania niepożądane

Tak jak każda substancja czynna, chlorek cetylopirydynowy może prowadzić do takich działań niepożądanych jak:
-nudności i biegunka
-reakcje nadwrażliwości (podrażnienie i wysypka).

Przedawkowanie

Przedawkowanie cetylopirydynium może powodować rozstrój żołądka i hamować aktywność ośrodkowego układu nerwowego.

Środki ostrożności

Nie należy łączyć tej substancji ze spożyciem mleka, ponieważ zmniejsza to skuteczność jej działania przeciwdrobnoustrojowego.