Związki aktywne biologiczne

Afluzosyna w preparatach leczniczych występuje w postaci chlorowodorku alfuzosyny.

Dostępne postaci leku

Alfuzosyna jest dostępna w postaci doustnych tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Działanie

Alfuzosyna jest lekiem z grupy selektywnych antagonistów receptorów α1-adrenergicznych. Wykazuje działanie rozkurczające na mięśniówkę gładką pęcherza moczowego oraz zmniejsza opór w trakcie oddawania moczu.

Wskazania

Alfuzosyna jest lekiem stosowanym w terapii łagodnego rozrostu gruczołu krokowego oraz ostrego zatrzymania moczu.

Przeciwwskazania

Nie należy przyjmować alfuzosyny, jeśli pacjent jest na nią uczulony lub jeśli u pacjenta występują umiarkowana do ciężkiej choroba wątroby.

Alfuzosyna nie może być stosowana u osób poniżej 18. roku życia.

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet, a skutki stosowania tego leku w czasie ciąży lub u kobiet karmiących piersią są nieznane.

Działania niepożądane

Jeśli wystąpią objawy reakcji alergicznej: pokrzywka, utrudnione oddychanie, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent odczuwa: lekkie zawroty głowy, nowy lub nasilający się ból w klatce piersiowej, ból w górnej części brzucha, utratę apetytu, ciemne zabarwienie moczu, gliniaste stolce, żółtaczkę (zażółcenie skóry lub oczu) lub erekcję penisa, która jest bolesna lub trwa 4 godziny lub dłużej.

Częste działania niepożądane mogą obejmować: zawroty głowy, ból głowy, uczucie zmęczenia.

Przedawkowanie

W razie przedawkowania alfuzosyny należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ może dojść do zagrażającej życiu hipotensji.

Pacjent powinnien zostać hospitalizowany, a jako terapię można zastosować płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego lub środków przeczyszczających.

Środki ostrożności

Niektóre leki mogą powodować niepożądane lub niebezpieczne działania podczas stosowania z alfuzosyną. Lekarz może zmienić plan leczenia, jeśli pacjent stosuje jednocześnie: antybiotyk, lek przeciwgrzybiczy, leki nasercowe, leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu zapalenia wątroby typu C lub HIV/AIDS lub leki podobne do alfuzosyny (doksazosyna, prazosyna, silodosyna, tamsulosyna lub terazosyna).

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowało: niskie ciśnienie krwi, zwłaszcza jeśli jest ono spowodowane przyjmowaniem leków; choroby wątroby; choroby nerek; nowotwór gruczołu krokowego.

Alfuzosyna może wpływać na źrenice. Jeśli planujesz operację zaćmy, poinformuj swojego chirurga z wyprzedzeniem, że stosujesz ten lek.

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet, a skutki stosowania tego leku w czasie ciąży lub u kobiet karmiących piersią są nieznane.