leki-orange

Alfuzosyna

Rozdziały

Działanie i właściwości alfuzosyny

Alfuzosyna jest lekiem blokującym receptory alfa-adrenergiczne, który jest stosowany w celu poprawy oddawania moczu u mężczyzn z łagodnym przerostem gruczołu krokowego (powiększonym gruczołem krokowym).

Nie należy przyjmować tego leku, jeśli u pacjenta występuje umiarkowana lub ciężka choroba wątroby.

Wiele leków może wpływać na działanie Alfuzosyny, a niektórych nie należy stosować w tym samym czasie. Należy poinformować lekarza o wszystkich aktualnie stosowanych lekach, a także o lekach, które pacjent rozpoczyna lub przerywa stosować.

Alfuzosyna obniża ciśnienie krwi i może powodować zawroty głowy lub omdlenia, zwłaszcza jeśli pacjent przyjmuje leki nasercowe lub leki na ciśnienie krwi. Należy unikać prowadzenia pojazdów lub wykonywania ryzykownych czynności do czasu poznania wpływu tego leku na pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent ma uczucie lekkiego zawrotu głowy, jakby miał zemdleć.

Nie należy przyjmować alfuzosyny, jeśli pacjent jest na nią uczulony lub jeśli u pacjenta występują:

umiarkowana do ciężkiej choroba wątroby.

Niektóre leki mogą powodować niepożądane lub niebezpieczne działania podczas stosowania z alfuzosyną. Lekarz może zmienić plan leczenia, jeśli pacjent stosuje jednocześnie:

antybiotyk;
lek przeciwgrzybiczy;
leki nasercowe;
leków przeciwwirusowe stosowane w leczeniu zapalenia wątroby typu C lub HIV/AIDS; lub
leki podobne do alfuzosyny (doksazosyna, prazosyna, silodosyna, tamsulosyna lub terazosyna).

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowało:

niskie ciśnienie krwi, zwłaszcza jeśli jest ono spowodowane przyjmowaniem leków;
choroby wątroby;
choroby nerek;
raka gruczołu krokowego.

Alfuzosyna może wpływać na źrenice. Jeśli planujesz operację zaćmy, poinformuj swojego chirurga z wyprzedzeniem, że stosujesz ten lek.

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet, a skutki stosowania tego leku w czasie ciąży lub u kobiet karmiących piersią są nieznane.

Alfuzosyna nie jest zatwierdzona do stosowania przez osoby w wieku poniżej 18 lat.

Jeśli wystąpią objawy reakcji alergicznej: pokrzywka; utrudnione oddychanie; obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent odczuwa:

lekki zawrotu głowy, jakby miał zemdleć;
nowy lub nasilający się ból w klatce piersiowej;
ból w górnej części brzucha, utrata apetytu, ciemne zabarwienie moczu, gliniaste stolce, żółtaczka (zażółcenie skóry lub oczu); lub
erekcję penisa, która jest bolesna lub trwa 4 godziny lub dłużej.

Częste działania niepożądane mogą obejmować:

zawroty głowy;
ból głowy;
uczucie zmęczenia.

Jak działa alfuzosyna?

Alfuzosyna jest lekiem z grupy selektywnych antagonistów receptorów α1-adrenergicznych. Wykazuje działanie rozkurczające na mięśniówkę gładką pęcherza moczowego oraz zmniejsza opór w trakcie oddawania moczu.

Związki aktywne biologicznie

Afluzosyna w preparatach leczniczych występuje w postaci chlorowodorku alfuzosyny.

Synonimy

Sekcja w trakcie uzupełniania.

W jakich postaciach leku występuje alfuzosyna?

Alfuzosyna jest dostępna w postaci doustnych tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Przeciwwskazania do stosowania alfuzosyny

Nie należy przyjmować alfuzosyny, jeśli pacjent jest na nią uczulony lub jeśli u pacjenta występują umiarkowana do ciężkiej choroba wątroby.

Alfuzosyna nie może być stosowana u osób poniżej 18. roku życia.

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet, a skutki stosowania tego leku w czasie ciąży lub u kobiet karmiących piersią są nieznane.

Na co pomaga alfuzosyna?

Alfuzosyna jest lekiem stosowanym w terapii łagodnego rozrostu gruczołu krokowego oraz ostrego zatrzymania moczu.

Objawy przedawkowania alfuzosyny

W razie przedawkowania alfuzosyny należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ może dojść do zagrażającej życiu hipotensji.

Pacjent powinnien zostać hospitalizowany, a jako terapię można zastosować płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego lub środków przeczyszczających.

Działania niepożądane

Jeśli wystąpią objawy reakcji alergicznej: pokrzywka, utrudnione oddychanie, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent odczuwa: lekkie zawroty głowy, nowy lub nasilający się ból w klatce piersiowej, ból w górnej części brzucha, utratę apetytu, ciemne zabarwienie moczu, gliniaste stolce, żółtaczkę (zażółcenie skóry lub oczu) lub erekcję penisa, która jest bolesna lub trwa 4 godziny lub dłużej.

Częste działania niepożądane mogą obejmować: zawroty głowy, ból głowy, uczucie zmęczenia.

Popularne połączenia z inną substancją czynną

Sekcja w trakcie uzupełniania.

Środki ostrożności

Niektóre leki mogą powodować niepożądane lub niebezpieczne działania podczas stosowania z alfuzosyną. Lekarz może zmienić plan leczenia, jeśli pacjent stosuje jednocześnie: antybiotyk, lek przeciwgrzybiczy, leki nasercowe, leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu zapalenia wątroby typu C lub HIV/AIDS lub leki podobne do alfuzosyny (doksazosyna, prazosyna, silodosyna, tamsulosyna lub terazosyna).

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowało: niskie ciśnienie krwi, zwłaszcza jeśli jest ono spowodowane przyjmowaniem leków; choroby wątroby; choroby nerek; nowotwór gruczołu krokowego.

Alfuzosyna może wpływać na źrenice. Jeśli planujesz operację zaćmy, poinformuj swojego chirurga z wyprzedzeniem, że stosujesz ten lek.

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet, a skutki stosowania tego leku w czasie ciąży lub u kobiet karmiących piersią są nieznane.