,

Nowa strategia walki z rakiem szyjki macicy – Cemiplimab

Według statystyk, co roku na świecie raka szyjki macicy wykrywa się u około pół miliona kobiet. W Polsce jest to 2,5 tysiąca kobiet. Najnowsze doniesienia wskazują, że Cemiplimab, będący przeciwciałem monoklonalnym znalazł zastosowanie w leczeniu raka szyjki macicy, co może znacząco wpłynąć na dotychczas znane metody terapii.  

Rak szyjki macicy, a Cemiplimab

Doktor Krishnansu S. Tewari jest badaczem, który obecnie prowadzi III fazę badań klinicznych nad nowym zastosowaniem Cemiplimabu. Według doniesień Cemiplimab znacząco zwiększył przeżywalność pacjentek z zaawansowanym rakiem szyjki macicy, jak również zmniejszył ryzyko progresji choroby oraz zwiększył odsetek pacjentów, którzy zareagowali na leczenie (OR) w porównaniu z pacjentkami leczonymi tylko za pomocą chemioterapii.

Jak donoszą komunikaty prasowe, ten fakt będzie podstawą zgłoszeń regulacyjnych w późniejszym okresie 2021 roku. Jak mówi Dr. Krishnansu S. Tewari – „W badaniu III fazy, lek Libatayo (zawiera Cemiplimab) wykazał znaczną poprawę całkowitego przeżycia kobiet z zaawansowanym rakiem szyjki macicy, po progresji chemioterapii zmniejszając ryzyko zgonu o 31% w porównaniu z chemioterapią w całej populacji. […] Poprawę przeżycia wolnego od progresji choroby i odsetka obiektywnych odpowiedzi na leczenie wykazano również w całej populacji w porównaniu z chemioterpią”.

Czytaj również: Rak żołądka – FDA zatwierdza pierwszą immunoterapię

Badania nad skutecznością Cemiplimabu

Prowadzone badanie kliniczne w III fazie jest otwarte, wieloośrodkowe,randomizowane. największe – jeśli chodzi o badania dotyczące raka szyjki macicy. Celem badania jest porównania skuteczności monoterapii Cemiplimabem z chemioterapią z zastosowaniem związków platyno-pochodnych u pacjentów, u których stwierdzono przerzuty lub nawrót choroby, w której nastąpiła progresja. Do badań włączano pacjentów niezależnie od statusu ekspresji liganda programowanej śmierci-1 (PD-L1).
78% badanych miało stwierdzonego raka szyjki macicy, który został sklasyfikowany jako rak płaskonabłonkowy, a 22% miało gruczolaka lub raka gruczołowego płaskonabłonkowego. W całej populacji badanych pacjentów, którzy przyjmowali Cemiplimab zauważono, że ryzyko zgonu spadło o 31%, ryzyko progresji choroby zmalało o 25%, a procentowy udział pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie wynosił 16% u tych leczonych Cemiplimabem, a tylko 6% w przypadku pacjentów leczonych chemioterapią. 

Czytaj również: HIV – nowe zastosowanie metforminy

Wyniki

W podgrupie pacjentów z rakiem szyjki macicy zaobserwowano polepszenie stanu pacjentów. W pierwszym przypadku ryzyko zgonu zmniejszyło się o 27%, a ryzyko progresji nowotworu spadło o 29%. Stwierdzono również, że OR dla pacjentów leczonych Cemiplimabem to 18%, podczas gdy jest to 7% w przypadku chemioterapii. W przypadku pacjentów z gruczolakiem zmniejszenie ryzyka zgonu wynosiło 44%, ryzyko progresji – 9%, a OR wynosiło 12% dla osób leczonych Cemiplamibem w porównaniu z ORR wynoszącym 5% dla chemioterapii. 

Pacjenci po leczeniu Cemiplimabem twierdzili, że lepiej znoszą tę metodę leczenia niż chemioterapię. 

„Podsumowując, to przełomowe badanie – do którego włączono pacjentów niezależnie od statusu ekspresji PD-L1 – pomaga wpierać stosowanie Libtayo jako potencjalnego nowego leczenia drugiego rzutu dla kobiet z zaawansowanym rakiem szyjki macicy, które mają złe rokowania i ograniczone możliwości leczenia” – dodaje Tewari. 

Źródło: https://www.pharmacytimes.com/view/phase-3-trial-of-cemiplimab-shows-promise-in-advanced-cervical-cancer

Bibliografia

Omawiane substancje

  • Cemiplimab

    Cemiplimab jest lekiem stosowanym w leczeniu niektórych rodzajów raka skóry. Substancja ta działa poprzez blokowanie białka PD-1, co zwiększa aktywność układu odpornościowego w walce z nowotworem.
    Substancje Syntetyczne i Biologiczne

Omawiane schorzenia

  • Nowotwory żeńskich narządów płciowych

    Nowotwory żeńskich narządów płciowych to choroby, które dotyczą kobiet i mogą występować w różnych miejscach, takich jak jajniki, macica czy szyjka macicy. Są to poważne schorzenia, które wymagają szybkiej diagnozy i leczenia.

Więcej poradników

Wyświetlane poradniki pochodzą z kategorii czytanego artykułu: , .