Ile kosztują środki chłonne na zlecenie?

Data publikacji:

Ostatnia aktualizacja:

Kompendium refundacji środków chłonnych

Jeśli cierpisz na nietrzymanie moczu, to po spełnieniu określonych wymagań refundacyjnych, przysługuje ci pewna dopłata do środków chłonnych. Ile zaoszczędzisz i jak uzyskać zlecenie od lekarza? Szczegóły przedstawiamy w poniższym artykule.
Refundacja środków chłonnych nanietrzymanie moczu (fot. Canva).

Na co przysługuje refundacja?

Refundacja przysługuje na wiele wyrobów medycznych, np. protezy, ortezy, kule, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, cewniki, wyroby stomijne, materace przeciwodleżynowe, a nawet peruki. Natomiast dla osób cierpiących na nietrzymanie moczu najważniejsze będzie możliwość częściowej dopłaty na NFZ na środki chłonne. Jakie środki można kupić na zlecenie? Są to:

 • pieluchomajtki;
 • pieluchy anatomiczne;
 • majtki chłonne;
 • wkłady anatomiczne;
 • wkładki anatomiczne;
 • podkłady chłonne [1,2].

Większość dostępnych wyrobów medycznych oferowana przez największych producentów podlega refundacji, jednak oczywiście nie dotyczy to każdego produktu. Listę refundowanych wyrobów medycznych najlepiej sprawdzić na stronie producenta lub zasięgnąć porady u farmaceuty bądź pracownika sklepu z wyrobami medycznymi.

Jak uzyskać zlecenie na środki chłonne?

Jak wspominaliśmy wyżej, osobom cierpiącym na nietrzymanie moczu przysługuje refundacja na środki chłonne. Do wystawiania zleceń na nie uprawnieni są: : lekarze pierwszego kontaktu, lekarze specjaliści wymienieni w rozporządzeniu (m.in. ginekolog, urolog, neurolog i geriatra), felczer ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. Zasady dopłat NFZ osobie ubezpieczonej do środków chłonnych są dość skomplikowane i niestety nie każda osoba z nietrzymaniem moczu kwalifikuje się do refundacji. Pomimo wielokrotnie zgłaszanych postulatów środowisk pacjentów, na ten moment nietrzymanie moczu pozostaje kryterium chorobowym uprawniającym do refundacji tylko warunkowo. Oznacza to, że pacjent z NTM musi mieć jednocześnie jedną z chorób współistniejących. Jednostki chorobowe uprawniające do otrzymania dopłaty znajdują się w rozporządzeniu i są to:

 • neurogenne i nieneurogenne nietrzymania moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) i występowanie co najmniej jednego z następujących kryteriów:
  • 1) głębokie upośledzenie umysłowe;
  • 2) zespoły otępienne o różnej etiologii;
  • 3) wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego;
  • 4) wady wrodzone dolnych dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu;
  • 5) jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu;
  • 6) jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie  układu pokarmowego będące przyczyną nietrzymania stolca;
  • 7) choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza, lub okolicy krzyżowej; przetoki nowotworowe lub popromienne; nietrzymanie stolca lub moczu w wyniku  chorób nowotworowych; powikłania po leczeniu chorób nowotworowych [2].

Jak można zauważyć, kryteria refundacji środków absorpcyjnych w Polsce uniemożliwiają m.in. osobom z wysiłkowym NTM otrzymanie refundacji na produkty chłonne.

Jak długo ważne jest zlecenie?

Jak długo ważne jest zlecenie na wyroby medyczne? Czy musimy odwiedzać lekarza codziennie? Jak to wszystko działa? Aktualnie wyroby medyczne wystawiane są jedynie w postaci elektronicznej. Pacjent otrzymuje numer PIN (podobnie jak w e-recepcie) lub numer zlecenia, z którym udaje się (lub osoba opiekująca się) do apteki bądź sklepu medycznego. Po podaniu numeru PIN i numeru PESEL możliwa jest realizacja zlecenia. Zlecenia na wyroby medyczne, które przysługują comiesięcznie, wystawiane są na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia wystawienia. Wyjątek stanowi zlecenie w formie papierowej wystawiane tylko w wyjątkowej sytuacji braku dostępu lekarza do systemu teleinformatycznego. Takie zlecenie ważne jest 6 miesięcy. Pacjent jednorazowo może wykupić ilość środków chłonnych przeznaczoną na 1 miesiąc użytkowania, a maksymalnie na 6 miesięcy [3].

Ile środków chłonnych przysługuje pacjentowi?

Pacjent standardowo może uzyskać do 90 sztuk materiałów chłonnych na 1 miesiąc. Nie musi kupować wszystkiego. Może kupić, np. tylko 30 sztuk. Jednak należy pamiętać o tym, że w miesiącu można zrealizować zlecenie tylko jeden raz. Oznacza to, że w przypadku niewykupienia maksymalnej ilości środków chłonnych reszta przepada. 

Ponadto od 2016 obowiązuje ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”. Jej celem jest zapewnienie pomocy rodzinom wychowującym dzieci i młodzież do 18. roku życia, z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Jej beneficjentom przysługuje możliwość nabywania środków chłonnych bez limitów liczbowych – liczbę określa osoba zlecająca w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. 

Ile pacjent zapłaci za środki chłonne ze zleceniem?

W tej części artykułu opiszemy zasady refundacji NFZ do środków chłonnych oraz dopłat ze strony pacjenta. Ważne jest tutaj pojęcie limit. Jest to pewna maksymalna kwota, do której dopłaca NFZ. Jednak w zależności od pewnych warunków (np. wieku) to sam pacjent musi dopłacić także pewną część w ramach limitu. To jeszcze nie wszystko. Rzadko kiedy się zdarza, że wyroby medyczne mają taką samą cenę, jak limit ustalony przez fundusz. Jeśli cena sprzedaży, jaką oferuje apteka za dany produkt, jest wyższa niż limit, to pacjent musi dopłacić 100% tej różnicy. Od czego zależą limity finansowania?

Limity finansowania środków chłonnych

Od niedawna limity finansowania zależą od stopnia chłonności wyrobu medycznego. Mamy trzy główne stopnie chłonności:

 1. minimalna chłonność 350 g;
 2. minimalna chłonność 1000 g w przypadku majtek chłonnych lub 1400 g w przypadku pieluch anatomicznych i pieluchomajtek;
 3. minimalna chłonność 1400 g w przypadku majtek chłonnych lub 2500 g w przypadku pieluchomajtek.

I tak odpowiednio limit finansowania dla pierwszego stopnia chłonności wynosi 1 zł za sztukę środka chłonnego, dla drugiego 1,7 zł, a dla trzeciego 2,3 zł [2].

Ile ostatecznie zapłaci pacjent?

Limit finansowania to jeszcze nie wszystko, bo ważna jest dopłata pacjenta w ramach limitu. To jest akurat dość proste. Dzieci do ukończenia 18. roku życia dopłacają 10% limitu, a dorośli 20%. Można ogólnie stwierdzić, że NFZ dopłaca 90% kwoty limitu dzieciom, a 80% kwoty limitu dorosłym. Oczywiście różnica między ceną limitą a ceną sprzedaży przez aptekę lub sklep z wyrobami medycznymi pokrywana jest przez pacjenta. Tabele 1. i 2. prezentują ostateczne kwoty dopłat przez NFZ [2].

Istnieje pewna grupa pacjentów, którym NFZ dopłaca 100% limitu finansowania. Są to osoby ze szczególnymi uprawnieniami, takimi jak:

 • cywilne, niewidome ofiary działań wojennych;
 • inwalidzi wojenni;
 • inwalidzi wojskowi;
 • osoby represjonowane;
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa [4].
Limit finansowaniaDopłata pacjenta względem limitu za sztukęKwota dopłaty NFZ za sztukę
1 zł za sztukę0,10 zł0,90 zł
1,70 zł za sztukę0,17 zł1,53 zł
2,30 zł za sztukę0,23 zł2,07 zł
Tabela 1. Wysokość refundacji poszczególnych środków chłonnych przy 90% dopłacie NFZ [2].
Limit finansowaniaDopłata pacjenta względem limitu za sztukęKwota dopłaty NFZ za sztukę
1 zł za sztukę0,20 zł0,80 zł
1,70 zł za sztukę0,34 zł1,36 zł
2,30 zł za sztukę0,46 zł1,84 zł
Tabela 2. Wysokość refundacji poszczególnych środków chłonnych przy 80% dopłacie NFZ [2].

Wyliczenie dopłaty pacjenta nie jest takie trudne, co przedstawiamy na poniższym przykładzie. Dorosły pacjent, chce kupić 90 sztuk majtek chłonnych o chłonności minimalnej 1000 g. Koszt sztuki w aptece wynosi 2,50 zł. NFZ dopłaci pacjentowi 1,36 zł za każdą sztukę. Tak więc koszt ostateczny za sztukę dla pacjenta wynosi różnicę tych kwot, czyli 1,14 zł. Z tych wyliczeń wynika, że za 90 sztuk majtek chłonnych pacjent zapłaci 102,60 zł. Bez refundacji musiałby zapłacić jednak 225 zł.

Gdzie zrealizować zlecenie na środki chłonne?

Zlecenie na środki chłonne może zostać zrealizowane w każdej aptece, która posiada umowę z NFZ na realizację wyrobów medycznych, sklepie medycznym z podobną umową oraz sklepie internetowym z takim asortymentem. Ceny poszczególnych wyrobów medycznych różnią się pomiędzy punktami sprzedażowymi, dlatego zawsze warto zrobić rozeznanie. Dodatkowo na rynku istnieje wiele produktów więc pacjenci i opiekunowie mogą samodzielnie dokonać wyboru co do marki, rodzaju i ceny. Plusem dla pacjenta jest fakt, że jeśli dysponuje zleceniem elektronicznym, które jest teraz standardem, to może je realizować częściowo w różnych miejscach.

Gdzie szukać pomocy?

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti zrzesza osoby z problemem nietrzymania moczu. Stowarzyszenie zostało założone przez grupę aktywnych osób, które chcąpomóc sobie i innym pacjentom borykającym się z tym problemem. Cele Stowarzyszenia to poprawa jakości życia osób z NTM, wsparcie dla osób z problemem nietrzymania moczu i ich rodzin, a także popularyzacja wiedzy na temat metod leczenia nietrzymania moczu oraz wzrost świadomości społecznej na temat NTM.

Logo Uro Conti

Bibliografia

 1. „Wyroby medyczne wydawane na zlecenie – Ministerstwo Zdrowia – Portal Gov.pl”, Ministerstwo Zdrowia. Dostęp: 11 marzec 2024. [Online]. Dostępne na: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wyroby-medyczne-wydawane-na-zlecenie
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
 3. „Zasady zaopatrzenia w wyroby medyczne / Zaopatrzenie w wyroby medyczne / Dla pacjenta / Narodowy Fundusz Zdrowia – Małopolski Oddział Wojewódzki”. Dostęp: 11 marzec 2024. [Online]. Dostępne na: https://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/zasady-zaopatrzenia-w-wyroby-medyczne/
 4. „Uprawnienia szczególne w aktach prawnych”, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków. Dostęp: 11 marzec 2024. [Online]. Dostępne na: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne/

Powiązane produkty

Omawiane substancje

W tym poradniku nie omawiamy konkretnych substancji.

Omawiane schorzenia

 • Nietrzymanie moczu

  Nietrzymanie moczu to schorzenie, które dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiet, i polega na niekontrolowanym wycieku moczu. Może mieć różne przyczyny i stopień nasilenia.

Więcej poradników

Wyświetlane poradniki pochodzą z kategorii czytanego artykułu: .