leki-orange

Alprazolam

Rozdziały

Działanie i właściwości alprazolamu

Alprazolam jest substancją należącą do benzodiazepin, stosowaną w leczeniu zaburzeń lękowych, napadów paniki i lęku spowodowanego depresją.

Alprazolam może być uzależniający i powinien być stosowany tylko przez osobę, dla której został przepisany. Lek należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, gdzie inne osoby nie mogą się do niego dostać. Niewłaściwe stosowanie może spowodować uzależnienie, przedawkowanie lub śmierć. Przestrzegaj zaleceń lekarza oraz informacji podanych w ulotce preparatu.

Nie należy nagle przerywać stosowania tego leku, gdyż mogą wystąpić nieprzyjemne objawy odstawienia. Postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza dotyczącymi zmniejszania dawki.

Śmiertelne skutki uboczne mogą wystąpić w przypadku zażycia alprazolamu z alkoholem, lekami opioidowymi lub innymi lekami, które powodują senność lub spowolnienie oddychania.

Nie zażywaj alprazolamu w przypadku:

reakcji alergicznej na benzodiazepiny
stosowania itrakonazolu lub ketokonazolu (leki przeciwgrzybicze)
ciąży i karmienia piersią
jaskry z wąskim kątem przesączania
wieku poniżej 18. roku życia

Aby upewnić się, że ten lek jest bezpieczny dla Ciebie, powiedz lekarzowi, jeśli kiedykolwiek:

miałeś problemy z oddychaniem, POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) lub bezdech senny (oddychanie, które zatrzymuje się podczas snu)
byłeś uzależniony od narkotyków lub alkoholu
miałeś depresję, problemy z nastrojem lub myśli samobójcze
miałeś problemy z nerkami lub wątrobą (zwłaszcza alkoholowa choroba wątroby)

Niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem w przypadku występowania działań niepożądanych takich jak:

płytki lub spowolniony oddech
trudność w dobudzeniu się
zawroty głowy
napad drgawek
halucynacje
zmniejszone zapotrzebowanie na sen
gonitwa myśli, pobudzenie lub gadatliwość
podwójne widzenie
żółtaczka (zażółcenie skóry lub oczu)

Jak działa alprazolam?

Alprazolam jest lekiem z grupy krótkotrwale stosowanych anksjolityków (leków przeciwlękowych), pochodnych benzodiazepiny. Lek ten nasila neuroprzekaźnictwo GABA-ergiczne poprzez aktywowanie receptorów dla benzodiazepin związanych z receptorem GABA-A. Skutkuje to nasilonym napływem jonów chlorkowych do wnętrza komórki, a w konsekwencji hiperpolaryzacją i zahamowaniem funkcji neuronów.

Związki aktywne biologicznie

Sekcja w trakcie uzupełniania.

Synonimy

Sekcja w trakcie uzupełniania.

W jakich postaciach leku występuje alprazolam?

Alprazolam występuje w postaci doustnych tabletek.

Przeciwwskazania do stosowania alprazolamu

Nie zażywaj alprazolamu w przypadku: reakcji alergicznej na benzodiazepiny; stosowania itrakonazolu lub ketokonazolu (leki przeciwgrzybicze); ciąży i karmienia piersią; jaskry z wąskim kątem przesączania; wieku poniżej 18. roku życia.

Aby upewnić się, że ten lek jest bezpieczny dla Ciebie, powiedz lekarzowi, jeśli kiedykolwiek: miałeś problemy z oddychaniem, POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) lub bezdech senny (oddychanie, które zatrzymuje się podczas snu); byłeś uzależniony od narkotyków lub alkoholu; miałeś depresję, problemy z nastrojem lub myśli samobójcze; miałeś problemy z nerkami lub wątrobą (zwłaszcza alkoholowa choroba wątroby).

Na co pomaga alprazolam?

Alprazolam jest wskazany do stosowania w terapii zaburzeń lękowych, napadów paniki oraz lęku spowodowanego depresją.

Objawy przedawkowania alprazolamu

Objawami przedawkowania alprazolamu są: depresja układu oddechowego, senność, śpiączka, splątanie, apatia, ataksja, hiponatremia, niedociśnienie.

Przedawkowanie alprazolamu jest bezpośrednim zagrożeniem dla życia pacjenta i może doprowadzić do zgonu, dlatego należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Przy przedawkowaniu alprazolamu należy niezwłocznie wywołać wymioty lub wykonać płukanie żołądka.

Jako odtrutkę można podać flumazenil, o ile pacjent nie przyjmuje trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków obniżających próg drgawkowy oraz nie występują zaburzenia rytmu serca (wydłużony odcinek QRS lub QT).

Działania niepożądane

Niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem w przypadku występowania działań niepożądanych takich jak: płytki lub spowolniony oddech; trudność w dobudzeniu się; zawroty głowy; napad drgawek; halucynacje; zmniejszone zapotrzebowanie na sen; gonitwa myśli, pobudzenie lub gadatliwość; podwójne widzenie; żółtaczka (zażółcenie skóry lub oczu).

Popularne połączenia z inną substancją czynną

Sekcja w trakcie uzupełniania.

Środki ostrożności

Alprazolam może być uzależniający i powinien być stosowany tylko przez osobę, dla której został przepisany. Lek należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, gdzie inne osoby nie mogą się do niego dostać. Niewłaściwe stosowanie może spowodować uzależnienie, przedawkowanie lub śmierć. Przestrzegaj zaleceń lekarza oraz informacji podanych w ulotce preparatu.

Nie należy nagle przerywać stosowania tego leku, gdyż mogą wystąpić nieprzyjemne objawy odstawienia. Postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza dotyczącymi zmniejszania dawki.

Śmiertelne skutki uboczne mogą wystąpić w przypadku zażycia alprazolamu z alkoholem, lekami opioidowymi lub innymi lekami, które powodują senność lub spowolnienie oddychania.

Poradniki na temat alprazolamu

Przeczytaj nasze poradniki i dowiedz się więcej o wybranej substancji czynnej.
Loading...

Leki zawierające alprazolam

Sprawdź, w jakich produktach znajdziesz alprazolam.
Loading...

Koniec.

No more pages to load