leki-orange

Bruceloza

Rozdziały

Jakie są objawy brucelozy?

Okres inkubacji objawów w brucelozie wynosi 1–3 tygodnie. Spektrum i ciężkość objawów są uzależnione od gatunku bakterii i wrót zakażenia. Przebieg choroby może być ostry, podostry i przewlekły.

W ostrej brucelozie początek objawów jest nagły. Choroba manifestuje się gorączką z dreszczami, ogólnym osłabieniem, bólami głowy, bólami mięśniowo-stawowymi, zlewnymi potami, nudnościami, wymiotami, biegunką lub zaparciami. Wystąpić mogą ponadto wysypka skórna, bóle jąder, zaburzenia neurologiczne (przeczulica skórna, drętwienia i mrowienia skóry, zaburzenia słuchu, niedowłady) i psychiatryczne.

Jakie są przyczyny brucelozy?

Do zakażenia brucelozą może dojść na kilka sposób. Można zarazić się drogą pokarmową poprzez spożywanie pokarmów skażonych pałeczkami brucelozy; na skutek zranienia skóry oraz poprzez drogę oddechową, na skutek wdychania cząsteczek bakterii podczas kontaktu z zakażonym zwierzęciem.

Ponadto spożywanie skażonych produktów mlecznych czy picie niepasteryzowanego mleka koziego, krowiego może zwiększać ryzyko choroby. Zakażenie drogą oddechową występuje najczęściej u pracowników laboratorium, którzy zajmują się diagnozowaniem brucelozy, ale również u weterynarzy mających częsty kontakt ze zwierzętami różnego pochodzenia. Oprócz tego pracownicy ubojni czy zakładu przetwórstwa mięsa narażeni są na zanieczyszczenie rany.

Jak zdiagnozować brucelozę?

Istotne znaczenie w diagnostyce brucelozy ma wywiad epidemiologiczny. Spektrum objawów brucelozy jest bardzo szerokie, w pierwszej kolejności należy wykluczyć inne infekcje (gruźlica, grypa, mononukleoza zakaźna, tularemia, dur brzuszny), choroby nowotworowe (ziarnica złośliwa) oraz choroby zwyrodnieniowe narządu ruchu i układu nerwowego. Potwierdzeniem rozpoznania brucelozy jest wykrycie przeciwciał przeciw bakteriom rodzaju Brucella. Izolacja bakterii z materiału biologicznego pochodzącego od chorych jest trudna.

Pomocnicze znaczenie mają badania radiologiczne narządu ruchu i klatki piersiowej, EKG, badanie neurologiczne, psychiatryczne i laryngologiczne.

Jak zapobiegać brucelozie?

Zachorowaniom na brucelozę u ludzi najskuteczniej zapobiega się poprzez kontrolę rezerwuaru zwierzęcego. Brucelozie można zapobiec, unikając spożywania potencjalnie skażonych bakteriami z rodzaju Brucella produktów pochodzenia zwierzęcego (niepasteryzowanego mleka i jego przetworów, surowego, niedogotowanego mięsa).

Podczas podróży do krajów o niskich standardach sanitarno-higienicznych nie należy spożywać pokarmów pochodzenia zwierzęcego zakupionych od ulicznych sprzedawców. Istotne znaczenie ma również higiena osobista i prawidłowa higiena rąk, a przede wszystkim mycie rąk z użyciem mydła i ciepłej wody po kontaktach ze zwierzętami oraz przed przygotowywaniem i spożywaniem posiłków.

Leczenie brucelozy

W terapii brucelozy stosuje się określone antybiotyki, najczęściej w skojarzeniu, co ma zapobiegać nawrotom choroby. W brucelozie istotne znaczenie ma leczenie wspomagające przeciwbólowe oraz przeciwzapalne. W ostrej brucelozie wskazane jest leczenie spoczynkowe (leżenie w łóżku). Pacjent z brucelozą wymaga podejścia wielodyscyplinarnego, do ustalenia postępowania terapeutycznego konieczne są zwykle konsultacje neurologa, psychiatry i laryngologa. W leczeniu dolegliwości ze strony układu ruchu oraz zaburzeń psychiatrycznych dobre efekty przynosi leczenie sanatoryjne.

Leki na brucelozę

Sprawdź, jakie leki można stosować w leczeniu brucelozy.
Loading...