Zdjęcie Klimicin, kapsułki twarde, 300 mg

Klimicin

kapsułki twarde300 mg

Klimicin to lek wydawany w aptece na receptę zawierający w składzie substancję czynną należącą do antybiotyków z grupy linkozamidów — klindamycynę. Działanie leku polega na hamowaniu wzrostu i niszczeniu bakterii, które mogą powodować zakażenia. Wskazaniem do stosowania tego produktu leczniczego jest leczenie ciężkich zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na klindamycynę.

Spis treści

  Dawkowanie

  Jak dawkować Klimicin?

  Dorośli:

  • Zazwyczaj 150 mg co 6 godzin.
  • W przypadku ciężkich zakażeń, dawki można zwiększyć do 300-450 mg co 6 godzin.
  • Maksymalna dawka wynosi 2,7 g.

  Dzieci (>10 kg):

  • 8-25 mg/kg mc./d (zależnie od ciężkości zakażenia) w 3-4 podziałach dawek.
  • Maksymalna dawka wynosi 40 mg/kg mc./d.

  Zakażenia wywołane przez paciorkowce β-hemolizujące:

  • Antybiotyk należy podawać przez co najmniej 10 dni.

  Niewydolność nerek i wątroby:

  • U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek lub wątroby, jeśli lek podawany jest co 8 godzin, nie ma konieczności zmniejszenia dawki.
  • U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby lub z bezmoczem, konieczne jest kontrolowanie stężenia leku we krwi, może być konieczne zmniejszenie dawek lub zwiększenie odstępów między nimi.
  • Pacjenci poddawani dializie nie wymagają zmiany dawek.

  Należy pamiętać, że lek jest zalecany wyłącznie w leczeniu ciężkich zakażeń bakteryjnych. Przed zastosowaniem leku, zawsze należy skonsultować się z lekarzem i dokładnie przeczytać ulotkę.

  Przechowywanie

  Jak przechowywać Klimicin?

  Lek Klimicin w postaci kapsułek należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od światła i wilgoci. Należy również trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

  Forma podania

  Lek Klimicin to kapsułki twarde o dawce 300 mg. Lek ten jest przeznaczony do podawania doustnego.

  Pytania i odpowiedzi

  Pytanie Odpowiedź
  W jakich przypadkach stosuje się Klimicin?Wskazaniem do stosowania tego leku jest leczenie ciężkich zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na klindamycynę. Do tych zakażeń zaliczamy: zakażenia układu oddechowego, zakażenia skóry i tkanek miękkich, zakażenia kości i stawów, posocznica, zakażenia w obrębie jamy brzusznej wywołane przez bakterie beztlenowe, zakażenia żeńskich narządów płciowych wywołane przez bakterie beztlenowe.
  Ile kosztuje Klimicin?Cena opakowania tego leku zakupionego ze 100% odpłatnością wynosi 18,14 zł, natomiast po refundacji 9,07 zł.
  Jak dawkować Klimicin?Dawka tego leku ustalana jest przez lekarza. Zalecana dobowa dawka w umiarkowanych zakażeniach wynosi 150 mg co 6 godzin, natomiast ciężkich zalecana dawka dobowa wynosi od 300 mg do 450 mg co 6 godzin.
  Jak długo można brać Klimicin?Należy przyjmować lek przez taki okres czasu, jaki jest zalecany przez lekarza. W razie braku poprawy stanu zdrowia po 14 dniach stosowania leku należy ponownie zgłosić się do lekarza.
  Czy Klimicin jest na receptę?Tak, lek wydawany jest na receptę.

  Ulotka

  Ulotka leku Klimicin dla pacjenta

  Pobierz ulotkę PDF

  Skład leku

  Składniki i substancje czynne zawarte w leku Klimicin to:

  Zalecenia stosowania

  Lek Klimicin zaleca się stosować w przypadku:

  Producent

  Producentem leku Klimicin jest Sandoz.

  Kategorie

  Postać

  Kapsułki twarde

  Moc

  300 mg

  Tablica pytań o Klimicin

  Brak pytań.

  Zamienniki i produkty podobne

  Zamieniki i produkty podobne do Klimicin to: Clindamycin-MIP 300, Dalacin C.

  Poradniki

  Wyświetlane poradniki pochodzą z działów: , .