Lek na receptę.

Invokana

tabletki powlekane100 mg

Invokana należy do grupy leków nazywanych lekami zmniejszających stężenie glukozy we krwi. Jako substancję czynną zawiera kanagliflozynę. Lek Invokana działa poprzez usuwanie nadmiaru cukru z organizmu wraz z moczem, co powoduje zmniejszenie ilości cukru we krwi. Stosowana jest w leczeniu cukrzycy typu 2.

Spis treści

  Opis leku

  Invokana – co to?

  Invokana należy do grupy leków nazywanych lekami zmniejszających stężenie glukozy we krwi. Jako substancję czynną zawiera kanagliflozynę. Lek Invokana działa poprzez usuwanie nadmiaru cukru z organizmu wraz z moczem, co powoduje zmniejszenie ilości cukru we krwi. Stosowana jest w leczeniu cukrzycy typu 2.

  Dawkowanie

  Jak dawkować Invokana?

  Leczenie wspomagające dietę i ćwiczenia fizyczne u dorosłych z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą typu 2:

  1. Monoterapia, gdy stosowanie metforminy jest niewłaściwe z powodu nietolerancji lub przeciwwskazań:
   • Początkowo 100 mg raz dziennie (dawka początkowa)
   • W przypadku dobrej tolerancji i klirensu kreatyniny ≥60 ml/min, dawkę można zwiększyć do 300 mg raz dziennie.
  2. Skojarzenie z innymi lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy:
   • Początkowo 100 mg raz dziennie
   • W przypadku dobrej tolerancji i klirensu kreatyniny ≥60 ml/min, dawkę można zwiększyć do 300 mg raz dziennie.

  Uwagi dotyczące dawkowania:

  • Leki należy przyjmować doustnie (p.o.) najlepiej przed pierwszym posiłkiem. Tabletki należy połykać w całości.
  • Zachować ostrożność podczas zwiększania dawki u chorych w wieku ≥75 lat, z chorobą układu sercowo-naczyniowego oraz u pacjentów, u których zwiększenie diurezy może stanowić ryzyko.
  • U chorych z nadmierną utratą płynów zaleca się skorygowanie tego stanu przed rozpoczęciem leczenia.
  • W przypadku stosowania leku w skojarzeniu z insuliną lub lekiem zwiększającym jej wydzielanie, należy rozważyć zmniejszenie ich dawki w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia hipoglikemii.
  • U osób z klirensem kreatyniny 30–<60 ml/min stosować dawkę 100 mg/d.
  • Nie należy rozpoczynać leczenia u osób z klirensem kreatyniny <30 ml/min; u osób już leczonych należy utrzymać dawkę 100 mg/d.
  • Skuteczność leku może być zmniejszona u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. W przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek leczenie może być nieskuteczne, dlatego należy rozważyć włączenie do terapii innych leków hipoglikemizujących.
  • Nie ma konieczności modyfikowania dawki u chorych z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby.
  • Brak badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

  Przechowywanie

  Jak przechowywać Invokana?

  Lek Invokana powinien być przechowywany w suchym i chłodnym miejscu, z dala od światła i wilgoci. Należy trzymać go w oryginalnym opakowaniu, z dala od dzieci i zwierząt.

  Forma podania

  Lek Invokana to tabletki powlekane o dawce 100 mg. Lek należy przyjmować doustnie, popijając wodą.

  Pytania i odpowiedzi

  Pytanie Odpowiedź
  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu leku Invokana?Często zgłaszane działania niepożądane:<br /><br />
  -zakażenia dróg moczowych, <br /><br />
  -zaparcia, nudności, <br /><br />
  -zmiany stężeń cholesterolu.<br /><br />
  Pełna lista możliwych działań niepożądanych znajduje się w ulotce.
  Jak przyjmować lek Invokana?Zalecana początkowa dawka leku Invokana to jedna tabletka 100 mg przyjmowana raz na dobę. Lekarz zdecyduje czy zwiększyć dawkę do 300 mg
  Czy można stosować lek Invokana w ciąży?Nie należy stosować leku Invokana w ciąży.
  Kiedy nie stosować leku Invokana?Leku Invokana nie należy stosować jeśli pacjent ma uczulenie na kanagliflozynę lub którykolwiek z pozostałych składników.
  Gdzie znajdę ulotkę leku Invokana?Ulotka leku Invokana załączona jest do opakowania.

  Ulotka

  Ulotka leku Invokana dla pacjenta

  Pobierz ulotkę PDF

  Skład leku

  Składniki i substancje czynne zawarte w leku Invokana to:

  Zalecenia stosowania

  Lek Invokana zaleca się stosować w przypadku:

  Producent

  Producentem leku Invokana jest Janssen-Cilag International.

  Kategorie

  Postać

  Tabletki powlekane

  Moc

  100 mg

  Tablica pytań o Invokana

  Brak pytań.

  Zamienniki i produkty podobne

  Brak zamienników w naszej bazie leków na receptę.

  Poradniki

  Wyświetlane poradniki pochodzą z działów: , .