Lek na receptę.

Diprophos

zawiesina do wstrzykiwań643+263 mg/ml

Diprophos to lek w formie zawiesiny do wstrzykiwań, zawierający kortykosteroidy. Jest stosowany w leczeniu różnych schorzeń, w tym chorób układu mięśniowo-szkieletowego, tkanek miękkich, chorób alergicznych, skóry czy kolagenoz. Mechanizm działania polega na zmniejszaniu stanów zapalnych i alergicznych.

Spis treści

  Opis leku

  Diprophos – co to?

  Diprophos to lek w formie zawiesiny do wstrzykiwań, zawierający kortykosteroidy. Jest stosowany w leczeniu różnych schorzeń, w tym chorób układu mięśniowo-szkieletowego, tkanek miękkich, chorób alergicznych, skóry czy kolagenoz. Mechanizm działania polega na zmniejszaniu stanów zapalnych i alergicznych.

  Dawkowanie

  Jak dawkować Diprophos?

  W leczeniu ogólnym początkowa dawka wynosi od 1 do 2 ml, które można powtórzyć w razie potrzeby.
  W przypadku ciężkich stanów chorobowych może być konieczne podanie 2 ml zawiesiny.
  W leczeniu chorób dermatologicznych i układu oddechowego skuteczne są wstrzyknięcia 1 ml zawiesiny.
  W leczeniu ostrego lub przewlekłego zapalenia kaletki dobre wyniki uzyskuje się po podaniu od 1 do 2 ml leku.

  Przechowywanie

  Jak przechowywać Diprophos?

  Lek Diprophos powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza. Po otwarciu ampułki należy użyć zawiesinę natychmiast lub przechowywać w lodówce przez maksymalnie 24 godziny.

  Forma podania

  Lek Diprophos to zawiesina, która podaje się za pomocą zastrzyku.

  Działania niepożądane

  Jakie skutki uboczne może powodować Diprophos?

  Działania niepożądane leku to: zaburzenia bilansu płynowego i elektrolitowego, osłabienie mięśni, utrata masy mięśniowej, problemy z układem pokarmowym takie jak wrzody czy zapalenie trzustki, problemy ze skórą, zaburzenia układu nerwowego, zaburzenia miesiączkowania, problemy z oczami jak zaćma czy jaskra, zaburzenia metabolizmu i odżywiania, a także zmiany psychiczne takie jak euforia, nagłe zmiany nastroju czy depresja.

  Przeciwwskazania

  Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Diprophos?

  Nie powinno się stosować tego leku, jeżeli występuje u pacjenta alergia na betametazon, inne glikokortykosteroidy, czy też jakikolwiek inny składnik zawarty w tym preparacie. Przeciwwskazane jest również jego stosowanie w przypadku ogólnoustrojowej grzybicy.

  Przedawkowanie

  Jakie są objawy przedawkowania leku Diprophos?

  W sytuacji przedawkowania możliwe są nasilone działania niechciane, w tym problemy z elektrolitami, zatrzymanie płynów, podwyższone ciśnienie krwi, osteoporoza, osłabienie mięśniowe, zaburzenia psychiczne, podniesione ciśnienie wewnątrzczaszkowe, jaskra, zaćma, problemy z równowagą, drgawki, reakcje alergiczne, obniżona odporność, i inne. W takim wypadku konieczne jest natychmiastowe skontaktowanie się z lekarzem.

  Wygląd

  Ten lek jest zawiesiną do wstrzykiwań, jest to płyn przeznaczony do podawania za pomocą zastrzyku. Jest przezroczysty i bezbarwny, z lekką lepkością. Wewnątrz tej cieczy znajdują się białe lub prawie białe cząstki, które łatwo można ponownie zawiesić. Nie zawiera żadnych obcych cząstek.

  Pytania i odpowiedzi

  Pytanie Odpowiedź
  Jakie są skutki uboczne stosowania Diprophos?Działania niepożądane leku zostały opisane w punkcie 4. w ulotce przeznaczonej dla pacjenta. Ulotkę można znaleźć na stronie internetowej: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/1945/leaflet.
  Ile kosztuje Diprophos?Koszt leku wynosi 66,87 zł, natomiast po refundacji 33,44 zł.
  Czy Diprophos dostępny jest w formie zastrzyków?Tak, lek dostępny jest w formie zawiesiny do wstrzykiwań.
  Jakie są zamienniki leku Diprophos?Lek nie posiada zamiennika.
  Czy lek Diprophos jest sterydem?Tak, lek zawiera w składzie betametazon, który jest steroidem.

  Ulotka

  Ulotka leku Diprophos dla pacjenta

  Pobierz ulotkę PDF

  Skład leku

  Składniki i substancje czynne zawarte w leku Diprophos to:

  Zalecenia stosowania

  Lek Diprophos zaleca się stosować w przypadku:

  Producent

  Producentem leku Diprophos jest Organon.

  Kategorie

  Postać

  zawiesina do wstrzykiwań

  Moc

  6,43+2,63 mg/ml

  Tablica pytań o Diprophos

  Brak pytań.

  Zamienniki i produkty podobne

  Brak zamienników w naszej bazie leków na receptę.

  Poradniki

  Wyświetlane poradniki pochodzą z działów: , .