Co to jest wyprysk pieniążkowaty?

Wyprysk pieniążkowaty jest szczególną odmianą wyprysku kontaktowego. Etiologia choroby nie jest w pełni poznana. W części przypadków zmiany chorobowe związane są z nadwrażliwością komórkową na alergeny bakteryjne, zwłaszcza paciorkowcowe. Do czynników zaostrzających zmiany skórne należą nadmierne kąpiele i stosowanie wysuszających mydeł.

Przyczyny

Jakie są przyczyny wyprysku pieniążkowatego?

Przyczyny wyprysku pieniążkowego pozostają nieznane. Uważano, iż zasadniczą rolę w jej powstawaniu odgrywały antygeny bakteryjne i toksyny bakterii, obecne zwłaszcza w ogniskach zapalnych zlokalizowanych w narządach wewnętrznych. Jednak sanacja tych ognisk nie przynosiła spodziewanej poprawy (cholecystektomia, chirurgiczne usunięcie stanu zapalnego zatok obocznych nosa). Zatem prawdopodobnie wyprysk pieniążkowy ma związek z zakażeniem wewnątrzustrojowym.

Objawy

Jakie są objawy wyprysku pieniążkowatego?

Zmiany skórne w wyprysku pieniążkowatym mają charakter licznych ognisk okrągłego kształtu o średnicy od jednego do kilku centymetrów, dość wyraźnie odgraniczonych od otoczenia. Wykwity złożone są z drobnych grudek wysiękowych i pęcherzyków, zlokalizowanych na podłożu rumieniowym. W fazie przewlekłej w obrębie ognisk rumieniowych widoczne jest złuszczanie. Zmiany najczęściej lokalizują się na wyprostnych powierzchniach kończyn górnych i dolnych, sporadycznie na tułowiu. Rzadko na twarzy. Choroba jest przewlekła i nawrotowa, może towarzyszyć jej świąd.

Diagnoza

Jak diagnozuje się wyprysk pieniążkowaty?

Obraz kliniczny wyprysku pieniążkowatego jest typowy, ale do potwierdzenia ostatecznego rozpoznania wskazane jest badanie histopatologiczne wycinka ze zmiany chorobowej. Jest to badanie przeprowadzane w znieczuleniu miejscowym, polegające na pobraniu niewielkiego fragmentu tkanki.

Leczenie

Jak leczy się wyprysk pieniążkowaty?

W leczeniu wyprysku pieniążkowatego stosuje się leczenie miejscowe i ogólne.

W trakcie leczenia miejscowego wskazane jest stosowanie emolientów oraz środków myjących niezawierających mydła. Miejscowo stosuje się kremy i aerozole z antybiotykami i steroidami o średniej mocy.

W trakcie leczenia ogólnego podobnie jak w innych odmianach wyprysku podaje się środki przeciwalergiczne. Stosuje się antybiotyki w zależności od wyników antybiogramu. Przy nasilonych zmianach odpowiednie jest podanie steroidów.

Zapobieganie

Jaki zapobiega się wypryskowi pieniążkowatemu?

Występowaniu zmian sprzyjają różne czynniki — w tym stres, wtórne infekcje oraz nadmierne wysuszenie skóry. Choć zmianom tym nie można całkowicie zapobiec, prawdopodobieństwo pojawienia się wyprysku pieniążkowatego można zmniejszyć. W tym celu warto:
– nawilżać skórę,
– unikać stosowania mydła,
– nosić ubrania o naturalnym składzie, przewiewne i luźne,
– nawilżać powietrze w pomieszczeniu.