Lek na receptę.

Methofill SD

roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu25 mg

Methofill SD jest dostępny w formie roztworu do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu. Produkt leczniczy zawiera metotreksat — antymetabolit, antagonista kwasu foliowego. Jest stosowany w leczeniu wielu schorzeń m.in. reumatoidalnego zapalenia stawów i opornej na leczenie łuszczycy czy choroby Leśniowskiego-Crohna. Lek Methofill SD modyfikuje i spowalnia postęp choroby.

Spis treści

  Opis leku

  Methofill SD – co to?

  Methofill SD jest dostępny w formie roztworu do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu. Produkt leczniczy zawiera metotreksat — antymetabolit, antagonista kwasu foliowego. Jest stosowany w leczeniu wielu schorzeń m.in. reumatoidalnego zapalenia stawów i opornej na leczenie łuszczycy czy choroby Leśniowskiego-Crohna. Lek Methofill SD modyfikuje i spowalnia postęp choroby.

  Dawkowanie

  Jak dawkować Methofill SD?

  Lek powinien być podawany podskórnie. W trakcie leczenia należy rozważyć suplementację kwasu foliowego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Osoby z ciężkimi, czynnymi lub przebytymi chorobami wątroby, zwłaszcza poalkoholowymi, powinny stosować ten lek z ostrożnością. U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się rozważenie zmniejszenia dawki. W przypadku umiarkowanych zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny 30-59 ml/min) dawkę leku należy zmniejszyć o połowę. Osoby z kumulacją płynów w trzeciej przestrzeni mogą potrzebować zmniejszenia dawki lub odstawienia leku. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem, który dobierze odpowiednie dawkowanie w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

  Przechowywanie

  Jak przechowywać Methofill SD?

  Lek Methofill SD powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Po otwarciu wstrzykiwacza, należy zużyć całą zawartość.

  Forma podania

  Lek Methofill SD to roztwór, który podaje się za pomocą wstrzykiwacza.

  Pytania i odpowiedzi

  Pytanie Odpowiedź
  Gdzie znajdę ulotkę dotycząca leku Methofill SD?Ulotka została dołączona do opakowania produktu.
  Jak stosować Methofill SD?Ten lek należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dawkowanie jest dobierane indywidualnie dla każdego pacjenta. Czas trwania leczenia ustala lekarz prowadzący. Lek podaje się w postaci wstrzyknięcia podskórnego.
  Jakie są skutki uboczne stosowania leku Methofill SD?Występowanie i nasilenie działań niepożądanych zależy od wielkości dawki i częstości podawania leku, jednak ciężkie działania niepożądane mogą wystąpić nawet po niewielkich dawkach, a zatem konieczne są regularne, częste kontrole stanu pacjenta. Podskórnie podawane dawki metotreksatu są miejscowo dobrze tolerowane. Obserwowano jedynie łagodne, miejscowe reakcje skórne (takie jak: uczucie pieczenia, rumień, obrzęk, przebarwienia, świąd, silne swędzenie, ból) malejące podczas leczenia.
  Co zawiera Methofill SD?Methofill SD zawiera metotreksat — antymetabolit, antagonista kwasu foliowego.
  Czy Methofill SD jest dostępny bez recepty?Methofill SD jest lekiem na receptę.

  Ulotka

  Ulotka leku Methofill SD dla pacjenta

  Pobierz ulotkę PDF

  Skład leku

  Składniki i substancje czynne zawarte w leku Methofill SD to:

  Zalecenia stosowania

  Lek Methofill SD zaleca się stosować w przypadku:

  Producent

  Producentem leku Methofill SD jest Accord Healthcare.

  Kategorie

  Postać

  Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu

  Moc

  25 mg

  Tablica pytań o Methofill SD

  Brak pytań.

  Zamienniki i produkty podobne

  Zamieniki i produkty podobne do Methofill SD to: Metex PEN, Namaxir, Metex.

  Brak zamienników w naszej bazie leków na receptę.

  Poradniki

  Wyświetlane poradniki pochodzą z działów: , .