leki-orange

Alergiczny nieżyt nosa

Rozdziały

Jakie są objawy alergicznego nieżytu nosa?

Najczęściej spotykanymi objawami alergicznego nieżytu nosa są:  kichanie, przewlekły kaszel, wyciek wodnistej wydzieliny z nosa, niedrożność nosa, swędzenie nosa, gardła i uszu. Podział alergicznego nieżytu nosa ze względu na stopień nasilenia jego objawów przedstawia się następująco:

  • łagodny — u pacjenta nie występują żadne z poniższych objawów;
  • umiarkowany bądź średni — pacjent ma co najmniej jeden z objawów: zaburzenia snu; utrudnione wykonywanie codziennych czynności; trudności w pracy lub nauce.

Jakie są przyczyny alergicznego nieżytu nosa?

Alergiczny nieżyt nosa jest wynikiem nieprawidłowej (nadmiernej) odpowiedzi układu nerwowego u osób uczulonych na alergeny. Za alergiczny nieżyt nosa mogą odpowiadać: pyłki roślin, zarodniki grzybów pleśniowych, alergeny zwierząt, pył z ziaren zbóż, lateks, alergeny roztoczy.

Jak zdiagnozować alergiczny nieżyt nosa?

Charakterystyczne objawy po kontakcie z alergenem pozwalają częstą na wstępną diagnozę alergicznego nieżytu nosa. W celu potwierdzenia, które alergeny są odpowiedzialne za wystąpienie tego schorzenia, wykonuje się często skórne testy alergiczne. Czasami istnieje konieczność przeprowadzenia prób prowokacyjnych, w celu oceny przebiegu reakcji alergicznej.

Jak zapobiegać alergicznemu nieżytowi nosa?

W celu zapobiegania wystąpienia alergicznego nieżytu nosa zaleca się unikania ekspozycji na alergeny zawodowe, ograniczania ekspozycji na dym tytoniowy przez dzieci i kobiety ciężarne oraz stosowanie swoistej immunoterapii, która obniża prawdopodobieństwo rozwoju alergii na kolejne alergeny. Prawdopodobnie znaczenie również posiada karmienie niemowląt piersią przez pierwsze miesiące życia.

Leczenie alergicznego nieżytu nosa

W terapii alergicznego nieżytu nosa ważne jest unikanie czynników (alergenów), które go powodują. Leczenie farmakologiczne w nieżycie okresowym trwa w trakcie trwania objawów, natomiast w przewlekłym pacjent przyjmuje zwykle leki na stałe. Stosowane są leki przeciwhistaminowe, glikokortykosteroidy, kromony, leki przeciwleukotrienowe oraz donosowe leki obkurczające naczynia nosa.

Leki na alergiczny nieżyt nosa

Sprawdź, jakie leki można stosować w leczeniu alergicznego nieżytu nosa.