Co to jest przewlekła obturacyjna choroba płuc?

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest to przewlekłe i postępujące schorzenie płuc charakteryzujące się utratą elastyczności drzewa oskrzelowego i worków powietrznych, zniszczeniem ściany worków powietrznych, pogrubieniem ściany oskrzeli i gromadzeniem się śluzu w drzewie oskrzelowym. Zmiany patologiczne powodują zaburzenie przepływu powietrza w oskrzelach.

Przyczyny

Jakie są przyczyny przewlekłej obturacyjnej choroby płuc?

Przyczyn prowadzących do wystąpienia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc jest wiele. Palenie tytoniu uważane jest za główną przyczynę rozwoju POChP. Obecnie uważa się, że wystąpienie choroby u danego pacjenta jest związane z wypadkową wielu czynników środowiskowych oraz genetycznych, a także z nadmiarem proteinazy w płucach oraz stresem oksydacyjnym.

Objawy

Jakie są objawy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc?

Głównym i najbardziej charakterystycznym objawem POChP jest występująca duszność, ale jako pierwszy zwykle pojawia się przewlekły kaszel. W przypadku 30% pacjentów kaszlowi zaczyna towarzyszyć produkcja wydzieliny. Z biegiem czasu pogarsza się stan fizyczny i psychiczny pacjenta. Chory staje się coraz mniej samodzielny, a codzienne czynności takie jak np. zrobienie zakupów zaczynają być coraz bardziej męczące. Utrata zdolności do wykonywania codziennych czynności może prowadzić u tych pacjentów do depresji.

Diagnoza

Jak diagnozuje się przewlekłą obturacyjną chorobę płuc?

U pacjentów z podejrzeniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w celu postawienia diagnozy niezbędne jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu medycznego oraz wykonanie spirometrii. Lekarz może zlecić dodatkowe badania m.in. badania obrazowe, które wykluczą inne schorzenia mogące wywołać podobne objawy. Badanie fizykalne w przypadku diagnostyki POChP ma małe znaczenie.

Leczenie

Jak leczy się przewlekłą obturacyjną chorobę płuc?

Leczenie farmakologiczne jest zależne od stopnia nasilenia choroby i prawdopodobieństwa wystąpienia zaostrzeń. Wytyczne GOLD wyróżniają 4 grupy chorych (ABCD). Lekami stosowanymi w leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc są: krótko i długo działający β2-agoniści, krótko i długo działające cholinolityki oraz wziewne kortykosteroidy.

Zapobieganie

Jaki zapobiega się przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc?

Nie ma jednej metody na zapobiegnięcie tej chorobie- według badań należy ograniczyć kontakt z czynnikami zwiększającymi ryzyko zachorowania np. dymem papierosowym. Dodatkowo bardzo ważną rolę odgrywa aktywność fizyczna oraz dbanie o kondycję, co znacznie poprawia wydolność płuc. Wraz z wiekiem warto stosować rehabilitację oraz ćwiczenia oddechowe.