Zdjęcie Suvardio, tabletki powlekane, 40 mg

Suvardio

tabletki powlekane40 mg

Suvardio to lek w postaci tabletek powlekanych, którego substancją czynną jest należąca do grupy statyn rozuwastatyna. Preparat ten jest stosowany w celu zmniejszenia stężenia we krwi cholesterolu całkowitego, LDL i triglicerydów oraz w celu zwiększania stężenia cholesterolu HDL. Suvardio stosuje się u pacjentów, u których dieta nie jest wystarczająca, aby utrzymać prawidłowe stężenie cholesterolu.

Spis treści

  Dawkowanie

  Jak dawkować Suvardio?

  Preparat w postaci tabletek powlekanych jest przeznaczony do stosowania doustnego. Przed rozpoczęciem leczenia należy skonsultować się z lekarzem, który ustali indywidualne dawkowanie w zależności od sytuacji klinicznej, reakcji pacjenta na leczenie i występujących czynników ryzyka. Należy unikać przekraczania zaleconych dawek, gdyż może to zaszkodzić zdrowiu i życiu.

  Dla dorosłych z hipercholesterolemią dawka początkowa wynosi zwykle 5-10 mg na dobę. Jeśli to konieczne, lekarz może stopniowo zwiększać dawkę, ale dawka maksymalna to 40 mg na dobę. Dawka ta jest dopuszczona tylko w przypadku ciężkiej hipercholesterolemii i dużego ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, gdy dawka 20 mg okazała się nieskuteczna. Zwiększanie dawki powinno odbywać się pod kontrolą lekarza specjalisty, a chorzy leczeni dawką 40 mg na dobę powinni pozostawać pod kontrolą lekarską.

  Dla zapobiegania zdarzeniom ze strony układu sercowo-naczyniowego zalecana dawka to 20 mg na dobę.

  Dla dzieci i młodzieży 6.-17. roku życia leczenie powinno być prowadzone przez specjalistę i poprzedzone standardową dietą o małej zawartości cholesterolu. Nie należy stosować dawki 40 mg na dobę.

  Dla rodzinnej hipercholesterolemii heterozygotycznej dawka początkowa wynosi 5 mg na dobę. U dzieci 6.-9. roku życia zakres stosowanych dawek wynosi 5-10 mg 1 raz na dobę, natomiast u dzieci 10.-17. roku życia wynosi 5-20 mg 1 raz na dobę.

  Dla rodzinnej hipercholesterolemii homozygotycznej doświadczenie jest ograniczone do niewielkiej liczby dzieci 8.-17. roku życia.

  Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci do 6. roku życia. U chorych po 70. roku życia zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg.

  U chorych z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności modyfikowania dawkowania. Dla chorych z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg. Stosowanie dawki 40 mg jest przeciwwskazane u chorych z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Preparat (w każdej dawce) jest przeciwwskazany u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

  Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u chorych z czynną chorobą wątroby. U chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lekarz oceni sytuację kliniczną i podejmie decyzję dotyczącą możliwości stosowania preparatu w każdym przypadku indywidualnie.

  Osoby pochodzenia azjatyckiego powinny rozpoczynać leczenie od dawki 5 mg. Stosowanie dawki 40 mg jest u nich przeciwwskazane ze względu na zwiększoną ekspozycję na substancję czynną preparatu.

  Osoby, u których występują czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia miopatii, powinny rozpoczynać leczenie od dawki 5 mg. U osób z tej grupy, w niektórych przypadkach, stosowanie dawki 40 mg jest przeciwwskazane.

  Niektóre typy polimorfizmu genetycznego mogą prowadzić do zwiększonej ekspozycji na rozuwastatynę, co będzie wymagało zmniejszenia stosowanych dawek.

  Tabletki należy przyjmować raz na dobę, niezależnie od pory dnia i posiłku.

  Przechowywanie

  Jak przechowywać Suvardio?

  Lek Suvardio w postaci tabletek powlekanych powinien być przechowywany w suchym i chłodnym miejscu, z dala od światła i wilgoci.

  Forma podania

  Lek Suvardio to tabletki powlekane o dawce 40 mg. Lek należy przyjmować doustnie, popijając wodą.

  Pytania i odpowiedzi

  Pytanie Odpowiedź
  Jakie są skutki uboczne stosowania Suvardio?Do możliwych skutków ubocznych stosowania leku Suvardio należą m.in.: trudności w oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, języka, gardła, a także świąd skóry.
  Czy Suvardio 40 mg dostępny jest w formie tabletek?Suvardio 40 mg jest dostępny w formie tabletek powlekanych.
  O jakiej porze dnia brać Suvardio?Lek należy przyjmować codziennie o tej samej porze dnia, rano lub wieczorem.
  Jak działa lek Suvardio?Lek Suvardio zmniejsza stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL i triglicerydów oraz zwiększa stężenie cholesterolu HDL.
  Jak stosowac lek Suvardio?Lek Suvardio może być przyjmowany niezależnie od posiłku o każdej porze dnia.

  Ulotka

  Ulotka leku Suvardio dla pacjenta

  Pobierz ulotkę PDF

  Skład leku

  Składniki i substancje czynne zawarte w leku Suvardio to:

  Zalecenia stosowania

  Lek Suvardio zaleca się stosować w przypadku:

  Producent

  Producentem leku Suvardio jest Sandoz.

  Kategorie

  Postać

  Tabletki powlekane

  Moc

  40 mg

  Tablica pytań o Suvardio

  Brak pytań.

  Zamienniki i produkty podobne

  Zamieniki i produkty podobne do Suvardio to: ApoRoza, Crestor, Crosuvo, Ridlip, Romazic, Rosucard, Rosutrox, Rosuvastatin Medical Valley, Roswera, Zahron, Zaranta.

  Poradniki

  Wyświetlane poradniki pochodzą z działów: , .