leki-orange

Atorwastatyna

Rozdziały

Działanie i właściwości atorwastatyny

Atorwastatyna należy do grupy leków zwanych inhibitorami reduktazy HMG CoA, czyli „statynami”. Lek jest stosowany razem z dietą w celu obniżenia stężenia we krwi „złego” cholesterolu (LDL), zwiększenia stężenia „dobrego” cholesterolu (HDL) oraz obniżenia stężenia trójglicerydów (rodzaj tłuszczu we krwi).

Jak działa atorwastatyna?

Atorwastatyna konkurencyjnie hamuje reduktazę 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A (HMG-CoA). Zapobiegając konwersji HMG-CoA do mewalonianu, zmniejsza produkcję cholesterolu w wątrobie.

Związki aktywne biologicznie

W wyniku metabolizmu wątrobowego atorwastatyny powstają dwa aktywne biologicznie hydroksymetabolity: orto-hydroksy-atorwastatyna (o-OH-atorwastatyna) i para-hydroksy-atorwastatyna (p-OH-atorwastatyna).

Synonimy

Sekcja w trakcie uzupełniania.

W jakich postaciach leku występuje atorwastatyna?

Atorwastatyna jest dostępna w postaci tabletek oraz kapsułek doustnych.

Przeciwwskazania do stosowania atorwastatyny

Przeciwwskazaniami do stosowania atorwastatyny są:
-nadwrażliwość na substancję czynną;
-czynna choroba wątroby;
-trwale zwiększona aktywność aminotransferaz w surowicy przekraczającą 3-krotnie górną granicę normy;
-ciąża;
-karmienie piersi;
-jednoczesne stosowanie leków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C (glekaprewir z pibrentaswirem).

Na co pomaga atorwastatyna?

Wskazaniami do stosowania atorwastatyny są:
-hipercholesterolemia;
-profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych.

Objawy przedawkowania atorwastatyny

W przypadku przedawkowania atorwastatyny należy zastosować leczenie objawowe i monitorować czynność wątroby i aktywność kinazy kreatynowej.

Działania niepożądane

Częste działania niepożądane atorwastatyny mogą obejmować:
-ból stawów, rąk lub nóg;
-duszność nosa, ból gardła;
-biegunkę.

Popularne połączenia z inną substancją czynną

Atorwastatyna w preparatach złożonych może występować w połączeniu z amlodypiną, ezetymibem oraz perindoprilem.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia atorwastatyną oraz w jego trakcie należy
wykonać okresowe badanie kontrolne czynności wątroby.

Poradniki na temat atorwastatyny

Przeczytaj nasze poradniki i dowiedz się więcej o wybranej substancji czynnej.
Loading...

Leki zawierające atorwastatynę

Sprawdź, w jakich produktach znajdziesz atorwastatynę.
Loading...

Koniec.

No more pages to load

1 2 4