Związki aktywne biologiczne

W wyniku metabolizmu wątrobowego atorwastatyny powstają dwa aktywne biologicznie hydroksymetabolity: orto-hydroksy-atorwastatyna (o-OH-atorwastatyna) i para-hydroksy-atorwastatyna (p-OH-atorwastatyna).

Dostępne postaci leku

Atorwastatyna jest dostępna w postaci tabletek oraz kapsułek doustnych.

Popularne połączenia

Atorwastatyna w preparatach złożonych może występować w połączeniu z amlodypiną, ezetymibem oraz perindoprilem.

Działanie

Atorwastatyna konkurencyjnie hamuje reduktazę 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A (HMG-CoA). Zapobiegając konwersji HMG-CoA do mewalonianu, zmniejsza produkcję cholesterolu w wątrobie.

Wskazania

Wskazaniami do stosowania atorwastatyny są:
-hipercholesterolemia;
-profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniami do stosowania atorwastatyny są:
-nadwrażliwość na substancję czynną;
-czynna choroba wątroby;
-trwale zwiększona aktywność aminotransferaz w surowicy przekraczającą 3-krotnie górną granicę normy;
-ciąża;
-karmienie piersi;
-jednoczesne stosowanie leków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C (glekaprewir z pibrentaswirem).

Działania niepożądane

Częste działania niepożądane atorwastatyny mogą obejmować:
-ból stawów, rąk lub nóg;
-duszność nosa, ból gardła;
-biegunkę.

Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania atorwastatyny należy zastosować leczenie objawowe i monitorować czynność wątroby i aktywność kinazy kreatynowej.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia atorwastatyną oraz w jego trakcie należy wykonać okresowe badanie kontrolne czynności wątroby.