Zdjęcie Prevenar 13, zawiesina do wstrzykiwań, 0,5 ml

Prevenar 13

zawiesina do wstrzykiwań05 ml

Prevenar 13 to lek, który występuje jako zawiesina do wstrzykiwań. Preparat zawiera szczepionkę przeciw pneumokokom, polisacharydową, skoniugowaną (adsorbowaną), 13-walentną. Stosowana jest w celu czynnego uodpornienia przeciwko chorobie inwazyjnej, zapaleniu płuc i ostremu zapaleniu ucha środkowego wywoływanym przez bakterie Streptococcus pneumoniae.

Spis treści

  Dawkowanie

  Jak dawkować Prevenar 13?

  Dawkowanie leku Prevenar 13 zależy od wieku i stanu zdrowia pacjenta. Oto zalecenia dla poszczególnych grup:

  1. Dzieci od ukończenia 6 tygodnia do ukończenia 6 miesiąca życia, oraz wcześniaki (<37. tydzień ciąży):
   • Pierwsze trzy dawki 0,5 ml podaje się w odstępach co najmniej 1 miesiąca.
   • Następnie czwarta dawka podaje się w 11.-15. miesiącu życia.
   • Alternatywnie, u niemowląt urodzonych o czasie, można podać 2 dawki 0,5 ml (pierwsza dawka w 2. miesiącu życia, druga dawka 2 miesiące później), a następnie dawkę uzupełniającą w 11.-15. miesiącu życia.
  2. Niemowlęta w wieku 7-11 miesięcy:
   • Podaje się 2 dawki 0,5 ml w odstępie co najmniej 1 miesiąca.
   • Następnie trzecią dawkę podaje się w 2. roku życia.
  3. Dzieci w wieku 12-23 miesiące:
   • Podaje się 2 dawki 0,5 ml w odstępie co najmniej 2 miesiące.
  4. Dzieci i młodzież w wieku 2-17 lat:
   • Jednorazowa dawka 0,5 ml.
  5. Młodsze dzieci (w wieku 12-59 miesięcy), które ukończyły cykl szczepienia Prevenar:
   • Powinny otrzymać jednorazową dawkę 0,5 ml Prevenar 13 po co najmniej 8 tygodniach od ostatniej dawki Prevenar.
  6. Dorośli w wieku ≥18 lat i osoby w podeszłym wieku:
   • Jednorazowa dawka 0,5 ml.
  7. Osoby po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych szpiku:
   • Podaje się 3 dawki 0,5 ml w odstępach co najmniej 1 miesiąca.
   • Pierwszą dawkę należy podać 3-6 miesięcy po przeszczepieniu.
   • Dawka uzupełniająca podawana jest 6 miesięcy po podaniu trzeciej dawki.
  8. Osoby ze współistniejącymi chorobami predysponującymi do choroby inwazyjnej wywołanej przez S. pneumoniae (np. osoby z niedokrwistością sierpowatą lub zakażone HIV), w tym osoby, które wcześniej otrzymały jedną lub kilka dawek 23-walentnej szczepionki polisacharydowej:
   • Mogą otrzymać co najmniej jedną dawkę Prevenar 13.
   • Schemat szczepienia powinien być zgodny z lokalnymi zaleceniami.

  Przechowywanie

  Jak przechowywać Prevenar 13?

  Lek Prevenar 13 należy przechowywać w lodówce w temperaturze od 2 do 8 stopni Celsjusza. Po otwarciu ampułki zawiesinę należy zużyć w ciągu 6 godzin.

  Forma podania

  Prevenar 13 to lek w postaci zawiesiny do wstrzykiwań. Podaje się go przez zastrzyk.

  Pytania i odpowiedzi

  Pytanie Odpowiedź
  Czy dzieci mogą stosować lek Prevenar 13?Może być stosowany u dzieci powyżej 6. tygodnia.
  Co zawiera Prevenar 13?Prevenar 13 zawiera szczepionkę przeciw pneumokokom, polisacharydową, skoniugowaną (adsorbowana), 13-walentną.
  W jakiej postaci występuje Prevenar 13?Prevenar 13 występuje jako zawiesina do wstrzykiwań.
  Jak stosować Prevenar 13?Domięśniowo (niemowlęta – przednio-boczna powierzchnia uda, młodsze dzieci – mięsień naramienny). Preparat przeznaczony dla dzieci. Schemat dawkowania ustala lekarz. Preparat można podawać równocześnie z innymi szczepionkami pediatrycznymi zgodnie z obowiązującym programem szczepień ochronnych.
  Jakie skutki uboczne pojawiają się po przyjęciu leku Prevenar 13?Bardzo często: reakcje w miejscu wstrzyknięcia, gorączka powyżej 38°C, drażliwość, zmniejszenia apetytu, zaburzenia snu (senność, bezsenność).

  Skład leku

  Składniki i substancje czynne zawarte w leku Prevenar 13 to:

  Zalecenia stosowania

  Lek Prevenar 13 zaleca się stosować w przypadku:

  Producent

  Producentem leku Prevenar 13 jest Pfizer.

  Kategorie

  Postać

  Zawiesina do wstrzykiwań

  Moc

  Tablica pytań o Prevenar 13

  Brak pytań.

  Zamienniki i produkty podobne

  Brak zamienników w naszej bazie leków na receptę.

  Poradniki

  Wyświetlane poradniki pochodzą z działów: , .