Lek na receptę.

Binatta

tabletki o przedłużonym uwalnianiu150 mg

Tapentadol to substancja czynna leku, która jest silnie działającą substancją przeciwbólową należącą do grupy opioidów. Lek Binatta jest wskazany w leczeniu przewlekłego bólu o dużym nasileniu u osób dorosłych, u których jedynie zastosowanie opioidowego leku przeciwbólowego pozwoli na prawidłowe leczenie.

Spis treści

  Opis leku

  Binatta – co to?

  Tapentadol to substancja czynna leku, która jest silnie działającą substancją przeciwbólową należącą do grupy opioidów. Lek Binatta jest wskazany w leczeniu przewlekłego bólu o dużym nasileniu u osób dorosłych, u których jedynie zastosowanie opioidowego leku przeciwbólowego pozwoli na prawidłowe leczenie.

  Dawkowanie

  Jak dawkować Binatta?

  Dawkowanie leku powinno być dostosowane do indywidualnej wrażliwości pacjenta na ból oraz jego nasilenia. Zasada jest taka, aby stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Dla dorosłych zwykle zalecana dawka początkowa to 50 mg podawana dwa razy na dobę, co 12 godzin. Nie zaleca się przekraczania całkowitej dobowej dawki 500 mg. Wydalanie tapentadolu może być przedłużone u pacjentów w podeszłym wieku i z tego powodu lekarz może zalecić inny schemat dawkowania. W razie umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby lekarz zaleci inny schemat dawkowania.

  Przechowywanie

  Jak przechowywać Binatta?

  Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku. Nie używaj go po upływie terminu ważności. Nie wyrzucaj leku do kanalizacji ani kosza na śmieci.

  Forma podania

  Binatta to lek dostępny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Każda tabletka zawiera 150 mg substancji aktywnej. Lek ten jest przeznaczony do przyjmowania doustnego. Tabletkę należy połknąć, popijając wystarczającą ilością płynu. Lek można przyjmować na czczo lub podczas posiłku. Tabletki nie można żuć ani rozgniatać – doprowadzi to do przedawkowania z powodu zbyt szybkiego uwalniania się leku w organizmie.

  Działania niepożądane

  Jakie skutki uboczne może powodować Binatta?

  Binatta może powodować różne skutki uboczne. Najpoważniejsze z nich to reakcje alergiczne, takie jak świszczący oddech, trudności w oddychaniu, spuchnięcie powiek, twarzy lub warg, wysypka oraz swędzenie. Inny poważny objaw to nadmierne zwolnienie i spłycenie oddechu, który występuje najczęściej u pacjentów w podeszłym wieku i osłabionych.
  Najczęściej występują mdłości, zaparcia, zawroty głowy, senność i bóle głowy. Często występujące działania niepożądane to brak apetytu, lęk, nastrój depresyjny, zaburzenia snu, nerwowość, niepokój ruchowy, zaburzenia koncentracji, drżenie, kurcze mięśniowe, napadowe zaczerwienienie twarzy, krótki oddech, wymioty, biegunka oraz niestrawność.

  Przeciwwskazania

  Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Binatta?

  Lek Binatta jest przeciwwskazany:
  – gdy pacjent ma uczulenie na tapentadol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
  – u pacjentów z astmą lub niebezpiecznie wolnym i płytkim oddychaniem (zahamowaniem oddychania, zwiększonym stężeniem dwutlenku węgla we krwi),
  – u pacjentów z niedrożnością jelit,
  – w razie ostrego zatrucia alkoholem, lekami nasennymi, przeciwbólowymi lub innymi lekami psychotropowymi.

  Przedawkowanie

  Jakie są objawy przedawkowania leku Binatta?

  Po zastosowaniu bardzo dużych dawek mogą wystąpić takie jak zwężenie źrenic do wielkości łebka od szpilki, wymioty, spadek ciśnienia tętniczego, szybkie bicie serca, zapaść, zaburzenia świadomości lub śpiączka, napady padaczkowe, niebezpiecznie wolne lub płytkie oddychanie oraz zatrzymanie oddechu. W takich przypadkach należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

  Wygląd

  Binatta (150 mg) to jasnoczerwone dwuwypukłe tabletki o przedłużonym uwalnianiu o podłużnym kształcie z linią podziału po obu stronach. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

  Pytania i odpowiedzi

  Pytanie Odpowiedź
  Jakie działania niepożądane może powodować Binatta?Wśród działań niepożądanych wymienia się przede wszystkim zaparcia, nudności, wymioty, biegunkę, lęk czy depresję. Pełny wykaz działań niepożądanych znajduje się w ulotce.
  Czy preparat Binatta wydawany jest na receptę?Tak, lek wydawany jest na receptę Rpw.
  Kiedy stosuje się preparat Binatta?Lek stosowany jest w przypadku silnego bólu, który da się opanować jedynie lekami opioidowymi.
  Gdzie znajdę ulotkę preparatu Binatta?Ulotka znajduje się na stronie internetowej: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/44937/leaflet
  Czy Binatta to narkotyk?Binatta należy do wykazu substancji odurzających.

  Skład leku

  Składniki i substancje czynne zawarte w leku Binatta to:

  Zalecenia stosowania

  Lek Binatta zaleca się stosować w przypadku:

  Producent

  Producentem leku Binatta jest Stada Group.

  Kategorie

  Postać

  tabletki o przedłużonym uwalnianiu

  Moc

  150 mg

  Tablica pytań o Binatta

  Brak pytań.

  Zamienniki i produkty podobne

  Zamieniki i produkty podobne do Binatta to: Palexia retard.

  • Palexia retard, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg
   Lek na receptę
   tabletki o przedłużonym uwalnianiu150 mg

  Poradniki

  Wyświetlane poradniki pochodzą z działów: , .