leki-orange

Moklobemid

Rozdziały

Działanie i właściwości moklobemidu

Moklobemid jest inhibitorem monoaminooksydazy stosowanym w leczeniu dużych zaburzeń depresyjnych i zaburzeń dwubiegunowych. Działa on poprzez blokowanie działania substancji chemicznej znanej jako monoaminooksydaza (MAO) w układzie nerwowym. Chociaż lek ten jest bardzo skuteczny u niektórych pacjentów, może on również powodować pewne niepożądane reakcje, jeśli jest przyjmowany w niewłaściwy sposób. Nie powinno się stosować niektórych leków z moklobemidem. Pacjent powinien poinformować lekarza przed jego stosowaniem o leczonych schorzeniach i przyjmowanych lekach.

Aby bezpiecznie stosować lek, należy powiedzieć, jeśli u pacjenta występują:

nadciśnienie tętnicze-może pogorszyć ten stan;
choroba wątroby – skutki mogą się nasilić z powodu wolniejszego usuwania leku z organizmu.

Osoby w podeszłym wieku są szczególnie wrażliwe na działanie moklobemidu. Może to zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych podczas leczenia. Zawroty głowy lub światłowstręt mogą szczególnie wystąpić u pacjentów w podeszłym wieku, którzy są zwykle bardziej wrażliwi na te działania niż młodsi dorośli.
Działania niepożądane:
Należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast uzyskać pomoc w nagłych wypadkach, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących efektów:

szybkie lub przyspieszone bicie serca;
przyspieszone lub przyspieszone bicie serca lub nieregularne bicie serca;
sztywność karku;
silny pulsujący ból głowy, który zaczyna się z tyłu głowy i promieniuje do przodu;
wolne bicie serca.