Rivastigmin NeuroPharma

kapsułki twarde45 mg

Lek Rivastigmin firmy NeuroPharma zawiera substancję rywastygminę — inhibitor acetylocholinoesterazy, lek z grupy karbaminianów. Wskazaniem do stosowania tego leku jest: leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego; leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia u pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona. Lek ten występuje w postaci kapsułek twardych.

Spis treści

  Opis leku

  Rivastigmin NeuroPharma – co to?

  Lek Rivastigmin firmy NeuroPharma zawiera substancję rywastygminę — inhibitor acetylocholinoesterazy, lek z grupy karbaminianów. Wskazaniem do stosowania tego leku jest: leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego; leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia u pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona. Lek ten występuje w postaci kapsułek twardych.

  Dawkowanie

  Jak dawkować Rivastigmin NeuroPharma?

  Dawkowanie leku na łagodną i średnio zaawansowaną postać otępienia typu alzheimerowskiego oraz idiopatyczną chorobę Parkinsona

  Dorośli:

  • Lek podawany doustnie, razem z porannym i wieczornym posiłkiem
  • Kapsułki należy połykać w całości
  • Początkowo stosować dawkę 1,5 mg dwa razy dziennie
  • Po co najmniej 2 tygodniach dawkę można zwiększyć do 3 mg dwa razy dziennie
  • Następnie dawkę można zwiększyć do 4,5 mg dwa razy dziennie i 6 mg dwa razy dziennie
  • Przed każdym zwiększeniem dawki należy zachować co najmniej 2 tygodnie odstępu
  • Zwiększenie dawki może nastąpić jedynie w przypadku dobrej tolerancji leku
  • Dawka podtrzymująca wynosi zwykle 3-6 mg dwa razy dziennie, a maksymalna dawka to 6 mg dwa razy dziennie
  • Należy stosować największą dobrze tolerowaną dawkę
  • W przypadku wystąpienia działań niepożądanych można pominąć jedną lub kilka dawek
  • Jeśli działania niepożądane się utrzymują, należy zmniejszyć dawkę do ostatniej dobrze tolerowanej lub przerwać leczenie
  • Jeśli przerwano podawanie leku na dłużej niż kilka dni, należy wznowić leczenie, stosując dawkę 1,5 mg dwa razy dziennie
  • Leczenie podtrzymujące można kontynuować, jak długo utrzymuje się działanie terapeutyczne
  • Efekty lecznicze należy regularnie oceniać, zwłaszcza u pacjentów stosujących dawki poniżej 3 mg dwa razy dziennie
  • Jeśli po 3 miesiącach leczenia dawką podtrzymującą nie nastąpi złagodzenie objawów otępienia, leczenie należy przerwać.

  Przechowywanie

  Jak przechowywać Rivastigmin NeuroPharma?

  Lek Rivastigmin NeuroPharma w postaci kapsułek twardej powinien być przechowywany w suchym i chłodnym miejscu, z dala od światła i wilgoci. Należy go trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Po upływie terminu ważności leku, należy go wyrzucić.

  Forma podania

  Lek Rivastigmin NeuroPharma to kapsułki twarde o dawce 4,5 mg. Lek ten jest przyjmowany doustnie.

  Pytania i odpowiedzi

  Pytanie Odpowiedź
  Gdzie znajdę ulotkę dotyczącą leku Rivastigmin firmy NeuroPharma?Ulotka została dołączona do opakowania produktu.
  W jakiej postaci występuje lek Rivastigmin firmy NeuroPharma?Lek Rivastigmin firmy NeuroPharma występuje w postaci kapsułek twardych.
  Jakie są skutki uboczne stosowania leku Rivastigmin firmy NeuroPharma?Bardzo często pojawiają się: zawroty głowy, utrata apetytu, mdłości (nudności) lub wymioty, biegunka.
  Co zawiera lek Rivastigmin firmy NeuroPharma?Lek Rivastigmin firmy NeuroPharma zawiera substancję rywastygminę- inhibitor acetylocholinoesterazy, lek z grupy karbaminianów.
  Czy lek Rivastigmin firmy NeuroPharma jest dostępny bez recepty?Lek Rivastigmin firmy NeuroPharma jest lekiem na receptę.
  Kiedy stosuje się lek Rivastigmin firmy NeuroPharma?Wskazaniem do stosowania tego leku jest: leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego; leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia u pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona.

  Ulotka

  Ulotka leku Rivastigmin NeuroPharma dla pacjenta

  Pobierz ulotkę PDF

  Skład leku

  Składniki i substancje czynne zawarte w leku Rivastigmin NeuroPharma to:

  Zalecenia stosowania

  Lek Rivastigmin NeuroPharma zaleca się stosować w przypadku:

  Producent

  Producentem leku Rivastigmin NeuroPharma jest Neuraxpharm.

  Kategorie

  Postać

  Kapsułki twarde

  Moc

  4,5 mg

  Tablica pytań o Rivastigmin NeuroPharma

  Brak pytań.

  Zamienniki i produkty podobne

  Zamieniki i produkty podobne do Rivastigmin NeuroPharma to: Exelon, Nimvastid, Ristidic, Rivaldo, Rivastigmin Orion.

  Brak zamienników w naszej bazie leków na receptę.

  Poradniki

  Wyświetlane poradniki pochodzą z działów: , .