Ristidic

kapsułki twarde15 mg

Ristidic jest lekiem, który jest dostępny jest w formie kapsułek twardych. Substancją czynną jest rywastygmina — inhibitor acetylocholinoesterazy, lek z grupy karbaminianów. Wskazaniem do stosowania tego leku jest: leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego; leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia u pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona.

Spis treści

  Opis leku

  Ristidic – co to?

  Ristidic jest lekiem, który jest dostępny jest w formie kapsułek twardych. Substancją czynną jest rywastygmina — inhibitor acetylocholinoesterazy, lek z grupy karbaminianów. Wskazaniem do stosowania tego leku jest: leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego; leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia u pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona.

  Dawkowanie

  Jak dawkować Ristidic?

  Lek stosowany jest w celu leczenia objawowego łagodnej i średnio zaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego oraz u pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona. Dawkowanie leku dla dorosłych polega na przyjmowaniu go doustnie, z porannym i wieczornym posiłkiem, popijając wodą. Kapsułki należy połykać w całości.

  Początkowa dawka wynosi 1,5 mg dwa razy na dobę. Po co najmniej 2 tygodniach dawkę można zwiększyć do 3 mg dwa razy na dobę. Kolejne zwiększenie dawki (do 4,5 mg dwa razy na dobę i 6 mg dwa razy na dobę) jest możliwe po zachowaniu co najmniej 2-tygodniowego odstępu i tylko w przypadku dobrej tolerancji leku. Dawka podtrzymująca wynosi zwykle od 3 do 6 mg dwa razy na dobę, a maksymalna dawka to 6 mg dwa razy na dobę. Należy stosować największą dobrze tolerowaną dawkę.

  W przypadku wystąpienia działań niepożądanych można pominąć jedną lub kilka dawek. Jeżeli działania niepożądane się utrzymują, należy zmniejszyć dawkę do ostatniej dobrze tolerowanej lub przerwać leczenie. Jeśli przerwano podawanie leku na dłużej niż kilka dni, należy wznowić leczenie, stosując dawkę 1,5 mg dwa razy na dobę. Leczenie podtrzymujące można kontynuować, jak długo utrzymuje się działanie terapeutyczne. Efekty lecznicze należy regularnie oceniać, zwłaszcza u pacjentów stosujących dawki poniżej 3 mg dwa razy na dobę.

  Jeśli po 3 miesiącach leczenia dawką podtrzymującą nie nastąpi złagodzenie objawów otępienia, leczenie należy przerwać. Przerwanie leczenia należy również rozważyć, gdy działanie terapeutyczne przestaje być widoczne.

  Należy pamiętać, że dokładne dawkowanie leku powinno być ustalone przez lekarza prowadzącego, a pacjent powinien przestrzegać zaleceń dotyczących przyjmowania leku.

  Przechowywanie

  Jak przechowywać Ristidic?

  Lek Ristidic w postaci kapsułek twardej powinien być przechowywany w suchym i chłodnym miejscu, z dala od światła i wilgoci. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

  Forma podania

  Lek Ristidic to kapsułki twarde o dawce 1,5 mg. Lek ten jest przeznaczony do połykania.

  Pytania i odpowiedzi

  Pytanie Odpowiedź
  Gdzie znajdę ulotkę leku Ristidic?Ulotka została dołączona do opakowania produktu.
  W jakiej postaci występuje lek Ristidic?Ristidic występuje w postaci kapsułek twardych.
  Jakie są skutki uboczne stosowania leku Ristidic?Bardzo często występują: zawroty głowy, utrata apetytu, mdłości (nudności) lub wymioty, biegunka.
  Czy lek Ristidic jest dostępny bez recepty?Ristidic jest lekiem na receptę.
  Kiedy stosuje się lek Ristidic?Wskazaniem do stosowania tego leku jest: leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego; leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia u pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona.

  Ulotka

  Ulotka leku Ristidic dla pacjenta

  Pobierz ulotkę PDF

  Skład leku

  Składniki i substancje czynne zawarte w leku Ristidic to:

  Zalecenia stosowania

  Lek Ristidic zaleca się stosować w przypadku:

  Producent

  Producentem leku Ristidic jest Bausch Health Ireland Limited.

  Kategorie

  Postać

  Kapsułki twarde

  Moc

  1,5 mg

  Tablica pytań o Ristidic

  Brak pytań.

  Zamienniki i produkty podobne

  Zamieniki i produkty podobne do Ristidic to: Exelon, Nimvastid, Rivaldo, Rivastigmin Orion, Rivastigmin NeuroPharma.

  Brak zamienników w naszej bazie leków na receptę.

  Poradniki

  Wyświetlane poradniki pochodzą z działów: , .