Co to jest wymioty?

Wymioty to odruch obronny organizmu. Broni się on przed potencjalnym zatruciem substancjami pochodzącymi z zewnątrz. Wymioty to po prostu gwałtowny wyrzut treści pokarmowej z żołądka i ewentualnie z jelit. Za wykonanie odruchu wymiotnego odpowiedzialny jest ośrodek umiejscowiony w rdzeniu kręgowym, do którego docierają bodźce.

Przyczyny

Jakie są przyczyny wymiotów?

Wymioty powstają w odpowiedzi na bodźce fizjologiczne, ale również patologiczne. Mogą być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak: zatrucie pokarmowe, zatrucie lekami, wzrost ciśnienia wewnątrz czaszki, udar mózgu, migrena, choroba lokomocyjna, ciąża, zaburzenia metaboliczne, przewlekłe choroby w obrębie jamy brzusznej.

Objawy

Jakie są objawy wymiotów?

Wymioty objawiają się gwałtownym wyrzutem treści pokarmowej z żołądka poprzez przełyk i jamę ustną na zewnątrz. U osób nieprzytomnych i dzieci mogą dostać się do płuc i utrudnić oddychanie. Wymioty zazwyczaj poprzedzone są nudnościami.

Diagnoza

Jak diagnozuje się wymioty?

Wymioty mogą mieć różne przyczyny. W fazie początkowej lekarz może mieć trudność w określeniu przyczyny wymiotów, co powoduje zazwyczaj niepokój pacjenta. Rozpoznanie opiera się na wywiadzie, badaniu przedmiotowym i badaniach dodatkowych. Podczas diagnostyki należy ustalić czas trwania wymiotów, czas między posiłkiem a wystąpieniem wymiotów, a także charakter wymiocin. Wymioty o słabym nasileniu i oczywistej przyczynie nie wymagają natychmiastowej konsultacji lekarza.

Leczenie

Jak leczy się wymioty?

W przypadku występowania częstych wymiotów i zatrucia ważne jest spożywanie dużej ilości płynów, aby zapobiec odwodnieniu. W zależności od przyczyny lekarz czasami może przepisać leki przeciwwymiotne, leki przeciwhistaminowe czy leki z grupy antagonistów receptorów serotoninowych. Sposobem na walkę z wymiotami jest leczenie choroby podstawowej. Jeśli znana jest przyczyna występowania wymiotów, np. choroba lokomocyjna, warto sięgnąć po odpowiednie preparaty, które zmniejszą dolegliwości. W części przypadków nie ma sensu wstrzymywać wymiotów, gdyż mają one charakter obronny.

Zapobieganie

Jaki zapobiega się wymiotom?

Jeśli pacjent zna przyczynę wymiotów (np. choroba lokomocyjna, silne zapachy) czasami wystarcza unikanie wywołujących ich przyczyn. W przypadku chorób, które są przyczynami wymiotów, sposobem na walkę z wymiotami jest skuteczne leczenie choroby podstawowej. Należy unikać leków oraz produktów, które powodują nudności i wymioty.